Selecteer een pagina

OPINIE 
Oorlog is vreselijk, onmenselijk, zinloos en leidt tot onmetelijk menselijk leed. Los van onethische individuen die over de rug van dat leed eigen gewin nastreven, kent oorlog alleen maar verliezers.

Maar wacht, er is toch een generiek voordeel van oorlog: het loutert de geest.

De westerse samenleving is in een eindfase van ontwikkeling aangekomen. Het einde van een cyclisch. Maatschappelijk en financieel. Er is sprake van decadentie. De welvaart die normaal wordt verdiend op basis van economische productiviteit wordt al decennia lang in stand gehouden met onmetelijke geldcreatie, gratis geld en het aangaan van schulden. Virtuele welvaart op basis van schulden. Overmatig bezig zijn met zaken die er in feite niet toe doen. Bezig zijn met zaken die bij objectieve beoordeling leiden tot de conclusie dat die niets meer te maken met de essentiële zaken van het leven.

Hoe uit zich deze decadentie bijvoorbeeld:

 • Verwaarlozing van de eigen veiligheid
 • Oneindig geloof in politiek en overheid in de maakbaarheid van de samenleving en dito structureel oplopende collectieve lasten
 • De illusie van een globale in pais en vree levende wereldgemeenschap en een geglobaliseerde economische structuur
 • Overmatige aandacht voor randverschijnselen als woke, LHBTQA+, Zwarte Piet en het willen uitwissen van de eigen geschiedenis in musea en straatnamen
 • Volstrekt ondermijnde marktmechanismen doordat overheden en centrale banken met nul rente, oneindige geldschepping en onbetaalbare schulden de illusoire maakbaarheid van de samenleving hebben gefinancierd
 • Uitholling van de voor elke samenleving belangrijke middenklasse via oplopende belastingdruk en sterke inflatie (de opkomst van het Nazisme in Duitsland is met name terug te voeren op een berooide middenklasse)
 • Grote afstand tussen overheid en burger en fundamenteel wantrouwen jegens de overheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, een overheid die voortdurend streeft naar meer macht, repressie en censuur (zie WOB files inzake de corona crisis om een beeld te krijgen hoe de overheid zich meent te kunnen permitteren met haar burgers om te gaan). Politieke versplintering en verharding in de tegenstellingen.
 • Het uithollen van de werking van de democratie (ondermijnen van de werking van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verschuiven van macht van Nederland naar supra-nationale gremia als NGO’s, VN, EU, etc. zonder enige democratische controle)
 • Tweedeling in de samenleving tussen mensen die inkomen verdienen uit arbeid en mensen die inkomen verkrijgen uit vermogen
 • Bubbels in activa markten met prijzen die geen relatie meer hebben met de feitelijke intrinsieke waarde
 • Decadentie in koopgedrag en consumptie
 • De uitgeholde globale dominantie van de Verenigde Staten en verschuiving van de machtsverhoudingen in de wereld.

Vergelijkbaar met de roaring twenties van de vorige eeuw. Waartoe dat heeft geleid in de jaren 30 en begin jaren 40 kunt u zich wellicht nog herinneren. Ook nu staan we op het punt van verschuivende panelen.

Wat tot voor kort onmogelijk was, is door het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne opeens mogelijk. Wij noemen:

 • Substantiële investeringen in de eigen defensie
 • Transitie van een globale economie naar een regionaal georganiseerde economie en focus op regionale zelfvoorzienendheid 
 • Indalen van realiteitszin in grote plannen, zoals de energietransitie.

De groene fetisj is dood: de EU energietransitie is binnen slechts ruim een week (zolang is de Oekraïne oorlog inmiddels gaande) verschoven van “decarbonisatie” naar “energiezekerheid”. Een ultieme illustratie van “cut the crap” als gevolg van nieuwe omstandigheden in de wereld.

Periodiek rapporteert Goldman over de energietransitie.
Over hoe de Russische invasie zal resulteren in een “dramatische hervorming van het wereldwijde energielandschap voor de komende decennia”, schrijft zij:

De door Rusland veroorzaakte energieschok zal naar onze mening het energiebeleid en de planning in de komende jaren veranderen. De EU zal binnenkort haar energieroutekaart aankondigen en heeft naar verluidt haar korte termijn focus verlegd van decarbonisatie naar energiezekerheid, waarschijnlijk voorlopig afhankelijk van meer steenkool, meer nucleaire en gasopwekking, en in het algemeen meer koolstofemissies mogelijk makend”. 

Ook de markten reageren inmiddels op de gewijzigde omstandigheden met een scherpe uitverkoop van de Europese CO2 certificaten met een prijsdaling ad bijna 30% tot gevolg.

Zoals Goldman concludeert: “Dit zou een significant positief effect moeten zijn voor de Amerikaanse- en OPEC olieproductie in de komende jaren.” Dat blijkt dan ook uit de actuele noteringen van olie gerelateerde ondernemingen op de beurzen.

Mooi, de EU heeft begrepen dat welvaart (ook als basis voor de financiering van nieuwe luchtkastelen van EU apparatsjiks) alleen kan bestaan in een wereld waarin energie beschikbaar is en betaalbaar is. Dus eerst maar eens zorgen voor energie beschikbaarheid in plaats van CO2 reductie.

Moreel Kompas heeft doorlopend gepubliceerd over deze kwestie:

De oorlog loutert de geest en verdrijft de waanzin.

De waanzin van Greta

In Nederland gaat de gaswinning in Groningen weer open. De olieproductie in het midden-oosten, de Verenigde Staten EN Rusland gaat de komende decennia omhoog in plaats van omlaag. Zoals gesteld: welvaart(behoud) kan alleen plaatsvinden bij energie leverzekerheid en betaalbare energie. Anders gaat economisch het licht uit.close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: