Selecteer een pagina

OPINIE
Feminisering is de aanduiding voor het toenemen van de invloed van het vrouwelijke in de samenleving. De term kan specifiek slaan op toename van het aantal vrouwen in bepaalde sectoren van de samenleving maar ook op een toename van vrouwelijke waarden, vrouwelijke rolpatronen of feministische politieke waarden. Per saldo betekent dit dat de samenleving als geheel vrouwelijker wordt naarmate vrouwelijke waarden een belangrijkere rol in de samenleving innemen. Genootschapslid Prof. Dr. Akkermans spreekt steevast over “verklonterde verwijving” van de samenleving. Akkermans wordt momenteel prominent genoemd voor een positie in het volgende kabinet.

Het Genootschap kan er duidelijk over zijn: man en vrouw zijn ongelijk. Zelfs op elementair genetisch niveau. Iedereen is gelijkwaardig. Gelijkwaardig voor wet, respect en maatschappelijke kansen. Gelijkwaardig, maar niet gelijk. 

Een belangrijk element in de feminisering is de afkalving van het masculine imago van mannen. Stoere mannen zijn uit, lieve zachte mannen zijn in. Wie kent de campagne niet: “Vrouwen dromen van mooie en zorgzame mannen, maar deze mannen hebben al een man”. Menige knul met gepuzzelde blik achterlatend.

Wanneer het gaat over het slechte presteren van jongens in het onderwijs is dit conform huidige sociologische inzichten vermoedelijk te wijten aan de grote rol van vrouwen binnen onderwijs en opvoeding. Binnen het basisonderwijs is bijna geen man meer te vinden, inmiddels is ruim 85% van de instromers vrouw. Bovendien eindigt bijna 40% van de huwelijken in echtscheiding waarna de vrouw in de meeste gevallen de opvoeding voor haar rekening neemt. 

Ook al gaat de kleine guitige knaap (tijdens of na huwelijk) naar de peuterspeelzaal, ook daar is bijna geen man (met VOG) te vinden. Gevolg: jonge jongens hebben geen mannelijk rolmodel meer waardoor ze zich vrouwelijker ontwikkelen. 

Kan een jongen, geen jongen meer zijn en zijn mannelijke deugden niet meer op optimale wijze ontwikkelen tijdens jeugd en pubertijd? Uit onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania (USA) bij 1.000 vrijwilligers is gebleken dat mannen- en vrouwenhersenen fundamenteel anders in elkaar zitten wat betreft de “bedrading”. Mannen hebben in het algemeen meer verbindingen tussen het voorste en het achterste gedeelte van de hersenen, terwijl bij vrouwen de sterkere verbindingen gewoonlijk tussen de linker- en rechter hersenhelften lopen. Dat betekent dat mannen logischer denken en een beter ruimtelijk inzicht hebben. Vrouwen zijn intuïtiever en hebben een grotere emotionele intelligentie. Ze hebben ook een beter geheugen voor woorden en gezichten. 

Video

Het Genootschap sluit niet uit dat jongens die opgroeien in een omgeving met vrijwel uitsluitend feminiene rolmodellen geestelijk wat in de knoop raken. Of op zoek gaan in het LHBTIQA+ portfolio. Het lesmateriaal in het (basis) onderwijs biedt weinig prikkels om de specifiek mannelijke basiseigenschappen te ontwikkelen. Stimulansen om zelf te klussen, wekkers en fietsen uit elkaar te halen teneinde iets te reproduceren dat op wekker en fiets lijkt zonder schroeven over te houden, ontbreekt in hoge mate. Knutselen op de basisschool is een soort verwijfd aftreksel waarbij de kinderen wordt gevraagd “iets liefs voor mama” te maken. Competitie wordt ontmoedigd want “iedereen is gelijk”. Lesmateriaal is geslachtsloze eenheidsworst. In het basisonderwijs gericht op het behalen van een gunstige CITO score. Het Genootschap pleit voor een separate mannelijke en vrouwelijke CITO toets. Onderzoek dient plaats te vinden naar verdere differentiatie naar LHBTIQA+ CITO toetsen. Zoals Akkermans het verwoord: “sommigen vinden dat differentiëren moeilijker is dan integreren, niet alleen in de wiskunde”.

In de prehistorie was onderwijs nog geen verdienmodel. Als jonge jongen kreeg je “training on the job”. Had je honger dan kreeg je de opdracht (probleemgestuurd) met blote handen een konijn te vangen. Dat is geen sinecure. Daar leer je van en ontwikkel je je skills.

De maatschappij vaart er wel bij optimaal gebruik te maken van de goede eigenschappen van iedereen. Daarbij hoort het stimuleren van pluriformiteit, niet van eenheidsworst.

Feminisering is een verschijnsel dat zich gaandeweg meester heeft gemaakt van de samenleving. Er zit geen rem op, net als bij belastingheffing en de groei van het aantal ambtenaren. Zie ook: Cuba aan de Noordzee. Waarschijnlijk een uitvloeisel van doorgeschoten emancipatie en de Marxistisch geïnspireerde gedachte dat iedereen gelijk is. Deze foto uit 2014 illustreert dat het verschijnsel toen ook al voorkwam:

Deze foto illustreert tevens dat, afhankelijk van de omstandigheden, het bedradingsschema in de hersenpan het verschil kan maken.

Akkermans heeft een punt in zijn diskwalificerende opvattingen over het streven naar eenheidsworst.
In retrospectie blijkt namelijk dat uitsluitend de andersdenkenden, de mislukkelingen, de non-conformisten, de originele denkers en de rebellen het verschil maken. In kunst, wetenschap, techniek en samenleving.  

Eigenlijk zoals in misschien wel de beste reclame ooit: Think Different.

Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do. — Steve Jobs, 1997 [ video ]

Akkermans, inmiddels 4 droge witte verder, hecht er aan, tegen de achtergrond van het onderhavige, te illustreren dat hij enkele dagen bij de nonnen in Vught heeft doorgebracht om zijn zakelijk Frans aan te scherpen: “Va te faire foutre avec ces bêtises!”. Waarvan akte.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: