Selecteer een pagina

De Amerikaanse overheid heeft een lange en bizarre geschiedenis als het gaat om richtlijnen voor de naderende dood…

Nu heeft de Federal Emergency Management Agency (FEMA), bijgewerkte richtlijnen gepubliceerd op haar “Nuclear Explosion” readiness public awareness-website (bron), inclusief tips om Covid te voorkomen!

Een nucleaire explosie kan plaatsvinden met of zonder voorafgaande waarschuwing“, luidt de pagina, die vrijdag werd bijgewerkt. “Radiactieve fall-out is het gevaarlijkst in de eerste paar uur na de ontploffing wanneer de hoogste stralingsniveaus optreden. Het duurt even voordat de fall-out weer is neergedwarreld, vaak meer dan 15 minuten voor gebieden buiten de directe explosie zone.”

FEMA beveelt de volgende maatregelen aan om “significante blootstelling aan straling‘ te voorkomen, waaronder ‘Probeer een afstand van ten minste 1,5 meter tussen uzelf en mensen die geen deel uitmaken van uw huishouden, te houden” en “Draag indien mogelijk een masker als u onderdak biedt bij mensen die geen deel uitmaken van uw huishouden.

Verder: “Als sprake is van een medisch noodgeval, bel dan 9-1-1 en laat de operator weten of u Covid-19 heeft of denkt te hebben. Zet indien mogelijk een mondkapje op voordat de hulp arriveert.

Veel mensen voelen al angst en ongerustheid over het coronavirus (COVID-19). De dreiging van een kernexplosie kan extra stress veroorzaken.

Gevaren in verband met kernexplosies zijn onder meer:

  • FELLE FLITS: kan tijdelijke blindheid veroorzaken voor minder dan een minuut.
  • BLAST WAVE: kan de dood, letsel en schade aan structuren binnen enkele kilometers afstand van de ontploffing veroorzaken.
  • STRALING: kan lichaamscellen beschadigen. Grote blootstel kan stralingsziekte veroorzaken.
  • VUUR EN HITTE: kunnen de dood, brandwonden en schade aan structuren binnen enkele kilometers van de ontploffing veroorzaken.
  • ELEKTROMAGNETISCHE PULS (EMP): kan elektrische apparatuur en elektronica binnen enkele kilometers van de detonatie beschadigen en tot tijdelijke verstoringen in de samenleving leiden.
  • FALLOUT: is radioactief, zichtbaar vuil en puin dat van enkele kilometers hoogte neerdwarrelt en dat ziekte kan veroorzaken voor degenen die buiten zijn.


FEMA geeft verder aan dat je 10 minuten hebt nadat de schokgolf voorbij is om de “dichtstbijzijnde, beste schuilplaats locatie” te zoeken mocht je buiten zijn als een atoombom afgaat, omdat de stralingsniveaus het hoogst zijn als de fall-out begint.


Kortom: wat je ook doet, vergeet niet je mondkapje te dragen en sociale afstand te houden terwijl je, hopelijk, een ellendige en pijnlijke kankerdood voorkomt. Een bizarre illustratie van overheden en bureaucratische apparatsjiks die volledig de weg kwijt zijn. Overigens geen woord over het feit dat inademen van radioactief stof de medische situatie van betrokkene ernstig kan benadelen. Kennelijk is men nog niet zover dat mondkapjes hierbij een rol kunnen spelen. Het wachten is op een update van FEMA. Wellicht kan het RIVM alvast een onderzoek ter zake starten…

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: