Selecteer een pagina

Een document van de Food and Drug Administration (FDA) waarin wordt onderbouwd waarom het agentschap het COVID-19-vaccin van Moderna heeft goedgekeurd, is van de ene op de andere dag van haar website verwijderd. De FDA, u weet wel die organisatie die de rechter verzocht maar liefst 75 jaar te mogen doen voor het vrijgeven van informatie op basis waarvan zij de corona vaccins heeft toegelaten (bron). De rechter heeft dit onethische verzoek resoluut van tafel geveegd.

Het document gaf details over hoe de toezichthouders tot het goedkeuringsbesluit kwamen en bevatte verwijzingen naar een niet eerder gepubliceerde analyse waaruit bleek dat de percentages hartontstekingen na vaccinatie, hoger waren dan eerder door Amerikaanse instituten was gerapporteerd.

Nadat The Epoch Times het document had bekeken en schriftelijke vragen aan de FDA had gesteld, verdween het document onmiddellijk van de website van het agentschap. De Epoch Times heeft een “Freedom of Information Act” verzoek (vergelijkbaar met de Wet Openbaar Bestuur in Nederland) ingediend om inzage te verkrijgen in het betreffende document en verschillende andere (ongepubliceerde) analyses waarnaar in het document wordt verwezen. Waaronder een META-analyse van de FDA.

Barbara Loe Fisher, president van het National Vaccine Information Center stelt zich ter zake op het standpunt dat “het publiek het recht heeft om het materiaal te beoordelen dat de FDA gebruikt om nieuwe mRNA-vaccins als veilig en effectief te licencerenGebrek aan transparantie voedt het wantrouwen in overheidsinstanties die belast zijn met het beschermen van de volksgezondheid. De FDA moet onmiddellijk alle informatie vrijgeven met betrekking tot de incidentie van myocarditis en andere ernstige bijwerkingen na mRNA COVID-19-vaccinatie, ongeacht of die informatie door vaccinfabrikanten aan het agentschap is verstrekt of is ontdekt door interne analyses van aanvullende gegevens die zijn verzameld door federale functionarissen“.

De META-analyse van de FDA onderzocht gegevens van vier registraties van bijwerkingen en schatte dat bij mannen van 18 tot 25 jaar de incidentie van myocarditis (ontsteking hartspier) na de eerste vaccinatie met Moderna, 148 per miljoen gevaccineerde mannen was.

Dat cijfer is echter substantieel hoger dan andere cijfers van de overheid, waaronder een analyse van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op basis van de registratie van bijwerkingen uit het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). CDC meldde ongeveer 10,7 gevallen per miljoen mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die de eerste injectie met Moderna kregen en 56 gevallen per miljoen onder degenen die de tweede injectie met Moderna kregen.

De FDA keurde het vaccin van Moderna op 31 januari 2022 goed zonder de vaccin adviescommissie van het CDC te raadplegen. De vaccin adviescommissie van het CDC is op 4 februari bijeen gekomen om de onderliggende gegevens te beoordelen. De agenda (pdf) voor de vergadering geeft aan dat een Moderna medewerker de veiligheids- en effectiviteitsheidsgegevens van het vaccin heeft gepresenteerd, gevolgd door CDC-onderzoekers die updates gaven over hartontstekingen na vaccinatie en andere informatie. Wordt vervolgd…

Wilt u meer lezen over myocarditis in relatie tot vaccinaties, kijk dan hier.

Het is een verademing te zien dat in de USA de pers nog altijd luis in de pels is van overheid en overheidsinstituties en dat het rechtssysteem recht in de leer is en hard oordeelt als het gaan om burgerrechten en transparantie door de overheid. Cut the crap!

Enfin u kent het credo van het Genootschap:
Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: