Selecteer een pagina

Een FDA rapport geeft inzicht in de bij de FDA ingediende klinische onderzoeken voor toelating. Daaruit blijkt in geval van Pfizer een 23,5% hoger sterftecijfer (ongeacht de doodsoorzaak) onder de gevaccineerden dan bij de placebogroep.

Het rapport werd vrijgegeven door de Amerikaanse Food and Drug Administration teneinde achtergrond informatie te verstrekken over haar besluit in augustus 2021, volledige goedkeuring te verlenen voor het Pfizer-BioNTech-vaccin. In december 2020 werd voorwaardelijke toestemming verleend. Zes maanden nadat de klinische proeven met het vaccin begonnen, was het totale aantal gemelde sterfgevallen in de gevaccineerde groep bijna een kwart hoger dan het aantal sterfgevallen in de placebogroep.

Zowel de testgroep als de controlegroep bestonden elk uit iets minder dan 22.000 deelnemers. De helft het corona vaccin gekregen, de andere helft een injectie met zoutoplossing.

De eerste resultaten van de klinische onderzoeken toonden een hoge mate van werkzaamheid voor het vaccin bij het voorkomen van symptomatische gevallen van COVID-19 maar misten significante gegevens over sterfte door alle oorzaken, vanwege het korte tijdsbestek en het kleine aantal totale sterfgevallen. Een follow-upbeoordeling van deelnemers per 13 maart 2021 heeft de algemene gezondheidsresultaten van de deelnemers beoordeeld. Dat was zes maanden na injectie met vaccin, danwel zoutoplossing. Genoemde FDA rapportage toont een aanzienlijk hogere sterfte onder het gevaccineerde cohort.

Het rapport noemt 17 sterfgevallen in de controlegroep en 21 in het gevaccineerde cohort. Kleine aantallen. Echter het relatieve verschil in sterfgevallen tussen de twee cohorten bedraagt 23,5%.

De FDA heeft haar goedkeuring voor het vaccin in augustus 2021 gerechtvaardigd door te stellen “None of the deaths were considered related to vaccination” (pagina 23) waarmee zij aangeeft geen verband tussen het vaccin en een verhoogd sterfterisico te zien (*) en dat de meeste bijwerkingen mild waren, variërend van vermoeidheid en hoofdpijn tot spierpijn, koude rillingen, gewrichtspijn, koorts en zwelling. Voorts meldt de FDA: “Because these reactions are reported from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to vaccine exposure“. De FDA zegt letterlijk dat zij door de opgegeven reden een causaal verband niet altijd kan vaststellen. Blijft echter onverlet dat het aantal sterfgevallen 23,5% hoger is in de gevaccineerde groep. Het totale aantal gemelde ernstige bijwerkingen onder de placebo- en vaccingroep was in orde van grootte vergelijkbaar, met 103 gemelde voorvallen onder de vaccingroep en 117 onder de controlegroep. Een uitsplitsing en vergelijking van ernstige bijwerkingen werd echter niet verstrekt (daarin kunnen eventueel grote verschillen optreden). Het FDA rapport geeft tevens aan dat tijdens de eerste beoordeling van het vaccin geen opmerkelijke patronen werden gevonden die het vaccin aan een ‘oorzakelijk verband’ met specifieke nadelige uitkomsten linken.

Het rapport geeft echter wel aan dat na de afgifte van de voorwaardelijke autorisatie in december 2020 een aantal gevallen van zeldzame hartaandoeningen, waaronder myocarditis en pericarditis, zijn gemeld na vaccinatie (Redactie: was ook vóór toelating reeds bekend (bron)), waardoor de FDA en CDC ernstige risico’s voor myocarditis en pericarditis na toediening van het Pfizer-vaccin identificeerden. De risicofactor lijkt hoger te zijn bij mannen onder de 40, voegde het rapport eraan toe, waarbij vooral jongens van 12 tot 17 jaar risico lopen.


(*) geen verband zien c.q. dat niet op basis van de data kunnen aantonen betekent niet dat er geen verband is. Daarnaast verwijzen wij naar een presentatie van de FDA van 22 oktober 2020 (vóór toelating van de vaccins) waaruit blijkt dat toen reeds bekend was dat sterfte een mogelijke bijwerking van vaccinatie is (bron).

Wij verwijzen voor nadere informatie naar de volgende artikelen:

  • Bijwerkingen vaccins al bekend vóór voorlopige toelating vaccins (bron)
  • Myo- & Pericarditis (bron)
  • Relatie aangetoond tussen oversterfte en corona vaccinaties (bron)
  • FDA heeft 55 jaar nodig om openheid van zaken over toelating corona vaccins te verschaffen… (bron)
  • Week 45 2021 – Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden (bron)

Bron: Arutz Sheva

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: