Selecteer een pagina

U kent ons welluidende en welgemeende Genootschapscredo: 

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Vandaar dat wij wederom aandacht vragen voor de ronduit deprimerende informatie positie van de burger jegens de overheid. 

Dit drama kent meerdere dimensies van schaamteloosheid:

  • Nederland is een buitengewoon slecht boekhouder. Registraties blijken onvolledig, onjuist, niet tijdig. Dat blijkt bijvoorbeeld voortdurend uit registraties van CBS en RIVM die vrijwel doorlopend “met terugwerkende kracht” in voorliggende periodes worden gecorrigeerd. Sommige zaken weigert men gewoon botweg te registreren. En dat in een crisis situatie waarbij sturen op cijfers key is. De registratie van de vaccinatiestatus van patiënten in ziekenhuizen is bijvoorbeeld een regelrechte ramp. In alle buitenlanden (ofschoon wij de exacte situatie in Andorra niet hebben onderzocht) is de registratie beter. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers van het ONS (Office of National Statistics) zijn zeer actueel en gedetailleerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sterftecijfers naar oorzaken en de vaccinatiestatus.
  • Als er al iets, hoe krakkemikkig ook, geregistreerd is, wordt door overheid en instituties kennelijk het credo gehanteerd: “wat niet weet wat niet deert“. Zelfs nakoming van de Wet Openbaarheid Bestuur wordt met voeten getreden. Voor een ontluisterend beeld verwijzen wij naar artikel: De Corona Files.
  • De EU kan er ook wat van. Zij is stelselmatig bezig dossiers te vernietigen zodat lastige vragen op voorhand kunnen worden vermeden. U begrijpt het al: liever geen controle door de burger. U leest nadere informatie hieromtrent hier.
  • Het demissionaire kabinet schoffeert voortdurend de Tweede Kamer der Staten-Generaal door botweg slechts selectief informatie te verstrekken en vragen niet of onvolledige te beantwoorden waardoor de Kamer belet wordt haar controlerende taken uit te voeren. Dualisme c.q. balans in het landsbestuur is daarmee om zeep geholpen. En het gaat maar door.

Overheden en instituties vinden controle niet leuk. Het transparant afleggen van verantwoording is ver te zoeken. De overheid is een in zichzelf gekeerd verschijnsel geworden dat los staat van de maatschappelijke werkelijkheid.

Voorlopig dieptepunt is momenteel in de Verenigde Staten gaande. Wij hebben reeds eerder bericht over het feit dat de FDA (United States Food and Drug Administration) ruim voor de voorwaardelijke toelating van de corona vaccins op de hoogte was van de (deels zeer ernstige) bijwerkingen van die vaccins. Betreffend artikel treft u hier aan.

De FDA heeft inmiddels aangegeven 55 jaar (!!!!) nodig te hebben (2076) voor het volledig openleggen van de dossiers die ten grondslag liggen aan de voorwaardelijke toelating van de corona vaccins.

Men geeft als “zwaarwichtige reden” daartoe aan dat men in staat is slechts 500 pagina’s per maand vrij te geven. En dat voor een organisatie met 18.000 medewerkers die jaarlijks 6 miljard USD verspijkerd. Een toonbeeld van botte onwil. Onwil of vrees voor claims uiteraard. Vrees op basis van de oplopende bijwerkingen, gebleken veel lagere effectiviteit van de vaccins dan voorgespiegeld, vrees voor claims in het kader van de oplopende wereldwijde onverklaarbare oversterfte, etc.. 

Zie hier de documenten:

Een overheid die zich zo opstelt is volstrekt elke schaamte voorbij. En verliest terecht elke legitimiteit en draagvlak.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: