Selecteer een pagina

Gezondheidsinstituties, experts en bestuurders zijn inert. Bij nieuwe ontwikkelingen kost het veel tijd voordat het eigen narratief wordt bijgesteld. Eenmaal ingevoerde beleidsmaatregelen ijlen nog aanzienlijke tijd na. Maatregelen bedacht voor een vorige werkelijkheid worden niet snel aangepast aan een nieuwe werkelijkheid. Dat is ook zichtbaar in Duitsland (Minister Lauterbach heeft zijn nimmer aflatende mantra van brede vaccinatieplicht nog steeds niet helemaal verlaten) en in Nederland (Kuipers houdt nog steeds vast dat COVID een “A-ziekte” is en de tijdelijke noodwet in verband met Corona dient te blijven bestaan). En dat terwijl de wereld sinds begin december 2021 volledig veranderd is: de Omikron variant is zeer besmettelijk maar erg mild. De kans te overlijden aan COVID was voor gezonde mensen al extreem klein, inmiddels stelt het helemaal niets meer voor.

Terwijl president Joe Biden campagne voert met de populistische belofte “to shut down the virus, not the economy“ formuleerde de inmiddels 80 jarige Dr. Anthony Fauci – overigens de best betaalde functionaris in de Amerikaanse regering – een veel voorzichtigere aanpak.

Fauci is inmiddels de mening toegedaan dat COVID te beschouwen is als een virus dat normaal onderdeel van ons leven zal blijven. En waarbij iedereen voor zichzelf zal moeten beslissen welk risiconiveau men bereid is te nemen. 

Kennelijk is Fauci nu bereid te accepteren dat a) de wereld door Omikron totaal veranderd is, en b) niet de overheid bepalend is voor het gezondheidsbeleid (met drang, dwang, gezondheidsapparatsjiks, wetgeving en overtredingen van de grondwet) maar de arts samen met de patiënt waarbij voor de individuele gezondheidssituatie wordt bepaald wat een juiste balans is tussen risico’s en mitigerende maatregelen. En dat is absoluut winst. Een overheid dient te faciliteren, de persoonlijke gezondheid is de verantwoordelijkheid van het individu zelf. Gezondheidszorg dient te stoelen op vrijwilligheid en het vertrouwen tussen arts en patiënt. Een overheid die bereid is grondwetten te overtreden met haar “gezondheidsbeleid” is een enge en bedreigende maatschappelijke constellatie.

Fauci verklaarde bij ABC – This Week: “Dit zal niet worden uitgeroeid en het zal niet worden geëlimineerd” aan gastheer Jonathan Karl. “Wat we zullen zien is dat elk individu zijn afweging zal moeten maken over de hoeveelheid risico die men wil accepteren als men deel wenst te nemen aan een diner binnen en bij het bezoeken van evenementen. Ook al is sprake van een door de overheid afgeschaald risicoprofiel.

Tussen neus en lippen onderstreept Fauci hiermee het verhoogde risicoprofiel voor besmettingen bij “diners binnen”, refererend aan het belang van besmetting via aerosolen, de noodzaak van ventilatie en luchtzuivering. In Nederland wordt dat nog steeds onvoldoende erkend c.q. wordt dit volstrekt onvoldoende omgezet in beleid.

Helemaal fris bleek Fauci in zijn opvattingen echter nog niet. “We zullen moeten leven met het virus in de samenleving” vervolgde Fauci, eraan toevoegend dat “De beste manier om dat te verzachten, Jon, is om gevaccineerd te worden“.

Geen enkele nuance helaas. Niets over het feit dat het een vaccin betreft dat ontwikkeld is voor een heel andere stam. Niets over het feit dat de effectieve werking van het vaccin slechts enkele weken is (zie onder andere deze Israëlische studie). Niets over de toenemende risico’s van vaccinatie bij herhaaldelijke injecties. Niets over de korte en langere termijn (soms zeer ernstige) bijwerkingen. 

Zoals gezegd, autoriteiten zijn traag in het inspelen op een nieuwe werkelijkheid. Zeker als het bestaande narratief moet worden aangepast. Maar wel goed is dat de belangrijkste “autoriteit” op dit gebied ter wereld – Fauci – mentaal aan het bewegen is.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: