Selecteer een pagina

OPINIE
De president van de Oekraïne, Volodymyr Zelensky heeft een emotionele oproep gedaan lid te worden van de EU. De president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, in Duitsland flagrant mislukt als minister van defensie, reageerde even emotioneel als ondoordacht met de mededeling dat de Oekraïne “bij de Europese Gemeenschap hoort”, “de Oekraïne is een van ons”. Zij is aangesteld bij de EU via Macron, die wilde wel toegeven dat er een Duitse(r) als president van de EU werd benoemd, maar uit eigen belang dan wel een uiterst zwak bestuurder. Die werd gevonden in von der Leyen. Bijzondere verdienste: zijn was een vrouw. Na een toespraak van Zelensky voor het Europees Parlement werd zijn verhaal met een staande ovatie bekroond.

Emoties zijn goed. En begrijpelijk gezien de oorlog die momenteel tussen de Oekraïne en Rusland woedt. Oorlog is vreselijk en onvergeeflijk. Mensonterend. Maar van bestuurders wordt wel verwacht dat men met verstand van zaken en rationeel naar de zaken blijft kijken.

Kennelijk heeft Ursula geen benul waar zij het over heeft. Ze heeft niet vooraan gestaan toen God hersenen uitdeelde. De eigen Rekenkamer van de EU kwalificeert de Oekraïne als een corrupte bende. Naar aanleiding van het rapport daaromtrent van de Rekenkamer is in de pers in september 2021 allerlei informatie verschenen. Ook via het Nederlandse ANP (bron).

Dat vermeldt:

De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. “Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land”, stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is donderdag gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.

Al meer dan twintig jaar helpt de EU Oekraïne met hervormingen om de rechtsstaat te versterken en corruptie en witwaspraktijken te bestrijden. De EU is zich ook al “geruime tijd bewust” van de banden tussen een aantal rijke en invloedrijke mensen en bedrijven, hoge ambtenaren, politici en de rechterlijke macht die volgens rapporteur Juhan Parts “de staat gijzelen”. Brussel heeft echter geen echte strategie ontwikkeld om de corruptie de kop in te drukken. Daardoor gaan jaarlijks miljarden euro’s verloren, zegt het verslag.

Sinds 2014, toen Brussel en Kiev een associatieverdrag ondertekenden, heeft de EU extra geld en gunstige leningen beschikbaar gesteld voor allerlei sectoren en maatregelen om economische groei en ook het democratische proces te bevorderen. Zo is de afgelopen zeven jaar 5,6 miljard euro aan zogeheten macrofinanciële bijstand verleend. De uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Maar volgens de rekenkamer worden die “vaak te ruim geïnterpreteerd, wat tot te positieve beoordelingen heeft geleid”. Illegale geldstromen, waaronder het witwassen van geld, worden onvoldoende aangepakt.

De EU-steun voor justitiële hervormingen heeft evenmin voldoende resultaten opgeleverd, vindt de rekenkamer, al heeft de hulp wel gezorgd voor het herformuleren van de Oekraïense grondwet, de oprichting van een nieuw hooggerechtshof en een groot aantal wetten. Door de belangenverstrengeling in de maatschappij blijven de hervormingen gevaar lopen door “de talrijke pogingen om wetten te omzeilen en hervormingen af te zwakken”. De rekenkamer vindt dat de EU een veel belangrijkere rol kan spelen dan tot nu toe het geval is geweest.

Dit is ambtelijke taal voor het feit dat de Oekraïne corrupt tot op het bot is. Moet zo’n land “per omgaande” lid van de EU worden? Is dat in het belang van de burgers van de EU? Het is niet voor niets dat de Rekenkamer deze situatie beoordeelt. Corruptie gaat niet samen met integratie in de ” Europese Familie” waarvan nitwit bestuurders als von der Leyen zo graag spreken…

Door het succes van deze actie overmand heeft ex-TV komiek Zelensky vervolgens alles in het werk gezet om de NAVO zo gek te krijgen dat zij een “No Fly Zone” zou afkondigen boven de Oekraïne. We mogen God op de blote knieën danken dat bij de NAVO wel bestuurders “met ruggengraat” zitten en dit onzalige voorstel resoluut naar de prullenbak hebben verwezen. En terecht. Stel u voor dat de NAVO boven de Oekraïne een vliegverbod zou afkondigen. Dan moet men dit ook handhaven, hetgeen onvermijdelijk betekent dat men Russische vliegtuigen moet afschieten…. De Derde Wereldoorlog zou een feit zijn!

Zelensky heeft na het van tafel vegen van dat onzalige voorstel als een magere spalling in de pers lopen jammeren dat de NATO daardoor “bloed aan haar handen heeft” omdat Russische vliegtuigen kunnen blijven bombarderen.

Overigens heeft Putin laten weten de emotioneel tot stand gekomen sancties vanuit het Westen (met name de EU) in feite te zien als een oorlogsverklaring, Wij zouden zeggen: Ursula bedankt!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: