Selecteer een pagina

Het RIVM heeft eindelijk naar aanleiding van een motie van Fleur Agema onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ventilatie op de verspreiding van het covid-19 virus. Daarover zijn in het buitenland al vele onderzoeken verschenen en in Nederland heeft Maurice de Hond, Virusvaria en dit Genootschap hier al vaak over geschreven. Een kind kan begrijpen dat besmetting bij respiratoire ziekten primair door de lucht plaats vindt. Niet via “dikke klodders” bij het elkaar “aanhoesten”, maar via aerosolen die lang in de lucht blijven hangen, afhankelijk van allerlei factoren als luchtvochtigheid en temperatuur. Waarom heerst er immers al eeuwen griep en verkoudheid als de “R” in de maand is. Het aantal besmettingen is seizoen afhankelijk. Het RIVM heeft het belang van deze besmettingsroute eerst stelselmatig ontkend, daarna schoorvoetend toegegeven maar qua belang “ge-downplayed”. Nu komt het dan onder dwang van een aangenomen motie door de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot een onderzoek en rapportage. Ook door Hugo de Jonge is stelselmatig ontkend dat aerosole besmetting een majeure factor van betekenis is. Sla er alle Kamer debatten en interviews maar op na.

De RIVM rapportage kunt u desgewenst hier vinden.

Belangrijkste bevindingen
De grootste winst is te halen in ruimtes waar mensen langere tijd verblijven en veel fijne druppels uitademen (aerosolen) door te schreeuwen of te zingen. Zulks is bijvoorbeeld van toepassing in nachtclubs, volle cafés of concertzalen. Het aantal verwachte besmettingen dat optreedt in een dergelijke omgeving waarin één geïnfecteerde drie uur verblijft neemt af van 8,4 in een niet geventileerde omgeving naar 2.4 besmettingen als er wordt geventileerd volgens de normen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Betere ventilatie, zoals bijvoorbeeld de WHO voorschrijft, kan dat terugdringen naar 0,82.

In percentages ziet dat er als volgt uit:

Laat dit even op u inwerken…
Hier staat dus dat het toepassen van de ventilatie normen uit het wat ons betreft volstrekt verouderde Bouwbesluit uit 2012 waarin de term “virus” niet voorkomt, al leidt tot een besmettingsreductie ad 71,4%. Als verscherpte ventilatie normen worden toegepast, is sprake van een besmettingsreductie ad maar liefst 90,2%. Ter vergelijking: het RIVM meldt op haar website over de bescherming van vaccins tegen besmetting dat deze maximaal 71% bedraagt (bron). Euro Surveillance meldt dat de bescherming (bron) tegen besmetting per soort vaccin bedraagt: AstraZeneca: 87%, Pfizer: 65%, Moderna: 91% en Janssen 12%. Blijkbaar is een gezonde ventilatie een betere protectie tegen besmetting dan vaccineren.

Credo
Er is bijna twee jaar lang door allerlei partijen, inclusief politici, aandacht gevraagd voor de aerosole besmettingsroute. Er moest een verklaring zijn voor de grote besmettingsuitbraken die steeds binnen plaats vonden bij uitvaarten, zangverenigingen, busreizen, verzorgingstehuizen, etc. Het antwoord blijkt: ventilatie. Waarbij wij opmerken dat het erkennen van het belang van de aerosole besmettingsroute en het erkennen van ventileren al effectieve maatregel, ook betekent dat niet alleen ventileren (waarbij de viruslading wordt verdund), maar ook luchtsterilisatie (middels UV-C of ionisatie) waarbij actieve virussen worden gedood en luchtfiltering (het afvangen van in de lucht aanwezige aerosolen) mogelijkheden zijn om deze besmettingsroute te stoppen c.q. te verminderen.

DAARNAAST BLIJKT HIERUIT, ZOALS HET GENOOTSCHAP REEDS VEELVULDIG HEEFT AANGEGEVEN, DAT ALLE BUITEN ACTIVITEITEN ZONDER EXTREME SOCIAL DISTANCING EN QR MAATREGELEN STRAFFELOOS KUNNEN PLAATSVINDEN. “BUITEN” IS NAMELIJK PER DEFINITIE SPRAKE VAN “DE ULTIEME VENTILATIE” ! DUS: TERRASSEN, BUITENFESTIVALS, TUINFEESTEN: OPEN !!! MITS MEN ZICH NORMAAL GEDRAAGT.

Met gepuzzelde blik kan men zich afvragen hoeveel besmettingen, ernstig zieken en doden het zou hebben gescheeld als dit inzicht eerder zou zijn erkend en toegepast in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen vol kwetsbare bejaarden… 😢

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: