Selecteer een pagina

Eindelijk heeft eens iemand de moeite genomen appels met appels te vergelijken in het Corona dossier. Je leest regelmatig dat er “meer gevaccineerden op de IC liggen” of “meer gevaccineerden overlijden na besmetting”. Dat zegt uiteraard niks. De populatie gevaccineerden is veel groter dan de populatie niet gevaccineerden. Wil iemand dus iets verstandigs zeggen over dergelijke zaken dan moeten de zaken vergelijkbaar gemaakt worden. Appels met appels vergelijken leerden wij reeds in groep 1.

Ere wie ere toekomt. Hoe hij aan de tijd en energie komt is thans nog niet opgehelderd maar Anton Theunissen (virusvaria.nl) is er – onbezoldigd hebben wij begrepen – voor gaan zitten.
Wat heeft hij gedaan:

  • Hij heeft de mortaliteit onder gevaccineerden en ongevaccineerden vergeleken
  • Daarbij heeft hij de situatie in Engeland beoordeeld. Waarom? Omdat de evenknie van het CBS in het Verenigd Koninkrijk, het ONS, transparant en betrouwbaar rapporteert over vaccinatiestatus, corona- en overige sterfte, doodoorzaken etc.. In Nederland ligt op transparante gedetailleerde en tijdige publicatie van geregistreerde data een omertà. We mogen belasting betalen maar krijgen de gegevens niet. Zie onder andere: De Corona Files
  • Op basis van die gegevens is per leeftijdsgroep bekeken wat de sterfte is per 100.000 gevaccineerden en wat de sterfte is per 100.000 ongevaccineerden. Daarmee worden appels met appels vergeleken. Een geruststellende gedachte.
  • Voor een nadere toelichting op de gevolgde methodologie, gebruikte openbare bronnen en gevolgtrekkingen zij verwezen naar dit artikel.

Om een lang verhaal kort te maken, de belangrijkste, spraakmakende bevindingen zijn als volgt:

  • Uitsluitend 60-plussers blijken wat betreft “All Cause Mortality” voordeel te hebben gehad van de corona vaccinaties. Dit vond plaats in de eerste maanden van de vaccinatiecampagne in 2021 toen de Alpha, Bèta- en Gamma varianten dominant waren. 
  • Ongeveer vanaf mei 2021 is er geen materieel verschil waarneembaar in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen. Dit is de periode waarin achtereenvolgens de Delta variant en de Omikron variant dominant waren ondanks twee boostercampagnes die de werking van de vaccins in stand moesten houden. Dit staat in schril contrast met het overheidsnarratief over de effectiviteit van de vaccinaties en boosters tijdens de Delta variant!

Hoezo spraakmakend?
Momenteel loopt er een onderzoek naar de oversterfte in 2021. Dat is geen onafhankelijk onderzoek zoals gevraagd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (unaniem aangenomen motie van Pieter Omtzigt) maar een 1-2tje tussen het RIVM (onder aansturing van VWS) en het CBS. De resultaten laten nog steeds op zich wachten. Er zal overigens geen sprake zijn van de vrijgave van de gebruikte detailgegevens. De opgetreden doodsoorzaken in de periode van oversterfte zullen niet in detail worden vrijgegeven. Onafhankelijke publieke review van dat onderzoek is daardoor onmogelijk. Van “Chinese walls” is tussen VWS, RIVM en CBS uiteraard geen sprake. Opdrachtgever is de regering dus het verbaast niemand dat de rapportage een politiek gekleurd, nietszeggend en niet te verifiëren niemanddalletje zal worden. Wij geven overigens ter overweging een disclaimer in de rapportage op te nemen met betrekking tot de structureel onbetrouwbare registraties (bron). Wie van de registraties een rotzooi maakt komt nooit tot goede analyses.

Zowel het CBS als VWS hebben meermaals aangegeven welke positieve effecten uit gingen van de massale vaccinatie campagnes. Inclusief 1e, 2e, 3e en 4e injecties. Er ontstond enige publieke commotie toen het CBS meldde dat “de oversterfte in hoofdzaak verklaard kon worden door een substantieel hoger aantal coronadoden” dan eerder wekelijks door het RIVM is gerapporteerd. Los van het bizarre gegeven dat het aantal coronadoden opeens hoger zou zijn, is de gevolgtrekking dystopisch.
Dat zou namelijk betekenen dat het aantal personen overleden aan corona in 2020 (geen vaccins) in orde van grootte vergelijkbaar zou zijn aan het aantal coronadoden in 2021 (wel vaccins, strengere en langduriger sociale hygiënemaatregelen en een diep schisma in de samenleving tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden). De commotie in de publieke opinie ging dan ook over de vraag: “hoezo werken de vaccins zo goed”? Dat blijkt namelijk niet uit de cijfers. 

VWS en RIVM haastten zich te melden dat beide jaren niet vergelijkbaar waren: 2021 was de “veel besmettelijkere doch mildere” Delta variant dominant. En dat heeft veel coronapatiënten genekt.
Als er geen vaccinaties zouden zijn geweest zou dat tot een spreekwoordelijk bloedbad hebben geleid: veel meer coronadoden. De MSM pers nam het over, de Volkskrant voorop, en iedereen ging over tot de orde van de dag. Wij merken op dat Delta pas vanaf medio 2021 dominant werd (zie: ourwordindata.com). Maar goed, we moeten vertrouwen op wetenschap en instituties (althans volgens Rutte in de eerste persconferentie over corona) dus het zal wel. Toch?

Niet dus. Nu komt Virusvaria met haar analyse. Hieruit blijkt klip-en-klaar dat in het coronajaar 2021 tijdens de Delta en Omikron (laatste deel Q4 2021) periode, de sterfte onder 100.000 gevaccineerden überhaupt niet lager was dan onder 100.000 niet-gevaccineerden. Het betreft weliswaar de totale sterfte, maar van enig materieel effect op de corona sterfte, die een substantieel deel van de totale sterfte uitmaakte (het is immers een dodelijke ziekte met wereldwijde “A” status en Delta is heel erg) kan helemaal geen sprake geweest zijn! De effectiviteit van de vaccins bij Delta en Omikron is in feite nihil als je naar deze cijfers kijkt. Los van allerlei verschillen (met name in de mortaliteitsincidentie, voor grafiek fetisjisten: “de linker as”) in de verschillende leeftijdscohorten.

Past dit beeld in andere inzichten?
Jazeker. In België bijvoorbeeld is het publiceren van feiten ook een stuk beter dan in Nederland. Recente cijfers uit België tonen aan dat, bekeken per vaccinatiestatus (“appels met appels vergelijken”), het aantal besmettingen onder 100.000 gevaccineerden hoger ligt dan onder 100.000 niet gevaccineerden (bron). Dat de vaccins niet erg immuniserend werkten wisten we al maar kennelijk is de facto de werking negatief.


Ook bij de corona gerelateerde ziekenhuisopnames is sprake van een beeld dat past bij de analyses van Virusvaria. Als men volledig gevaccineerd en boosterprikken optelt (dat zijn allemaal mensen die op enige wijze gevaccineerd zijn en conform de autoriteiten “beschermd”) dan is het beeld in lijn met de cijfers van Virusvaria. Bij de 65+-ers is zelfs sprake van een zeer scheef beeld waaruit blijkt dat in deze leeftijdsgroep volledige vaccinatie (2 prikken exclusief boosters) “bepaald geen positief effect heeft gehad” op het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen. Het eufemisme van het decennium. In feite staat hier voor deze leeftijdsgroep: bij volledige vaccinatie bestaat tot ruim 2x zo grote kans op ziekenhuisopname dan bij ongevaccineerden! 😳

Met gepaste theatrale overdrijving zou men de grafiek van de 65+ers kunnen zien als “een dikke middelvinger” naar de effectiviteit van het gevoerde vaccinatiebeleid en de beloftes die aan de burgers omtrent de effectiviteit van de vaccinaties zijn gedaan.

Er is al langer gedoe over de betrouwbaarheid waarmee met coronacijfers wordt omgegaan. En in MSM, de Volkskrant voorop, wordt bericht. Lees het hier in de uitstekende column van Leon de Winter in de Telegraaf.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: