Selecteer een pagina

Het Genootschap ontving per email het verzoek de geestelijke gesteldheid van demissionair minister Hugo de Jonge te onderzoeken. Aanleiding was dat de Jonge een week voor de persconferentie ongevaccineerden aanduidde als mensen die hun maatschappelijke verantwoording niet namen en de oorzaak waren van de volstromende ziekenhuizen, om op de persconferentie van 12 november 2021 te melden dat ongevaccineerden beschermd moesten worden en derhalve een 2G beleid zou worden ingevoerd. Van dader naar slachtoffer binnen een week tijd. Vragensteller vroeg zich af wat de zienswijze van de psychiatrie hieromtrent was.

De Pr(a)eses (het lopende verhitte debat over de juiste schrijfwijze is nog niet beslecht) van het Genootschap vroeg met verschrompelde tronie welk lid bereid was deze netelige kwestie te onderzoeken. De psychiatrische duiding van een minister is een gevoelige zaak. De psychiatrische duiding van een reeds heengezonden demissionair minister die weigert heen te gaan en een nog niet eerder vertoond wanbeleid heeft gevoerd en daarbij tweespalt zaaiend, de wet overtredend (WOB) en aantoonbaar week in week uit flauwekul verkondigt, ligt extra lastig. Te meer hij deel uitmaakt van een partij die is gedecimeerd tot vrijwel nihil als gevolg van het volledig missen van de aansluiting met de maatschappelijke realiteit.

Het is even stil in de sociëteit. De priemende ogen van de voorzitter dwingen tot een reactie. Drs. Bert Bakker steekt schoorvoetend een vinger in de lucht om aan de pijnlijke stilte een einde te maken. 
Je kunt een speld horen vallen. Er heerst opluchting. Bert gaat het doen.

Bert is econoom (“zet twee economen op een rij en je hebt 3 meningen”) maar heeft ze verder op een rij. In zijn concept rapportage geeft hij aan dat gebruik gemaakt is van het internationaal binnen de geestelijke gezondheidszorg toegepaste diagnostische classificatiesysteem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders). Dit systeem wordt regelmatig geactualiseerd en wordt door Bakker derhalve gezien als een valide basis voor het uitvoeren van zijn onderzoek. Waarvan akte.

In zijn rapportage legt hij uit hoe de diagnostiek op basis van DSM is verlopen en tot welke gevolgtrekkingen dat heeft geleid. De analyse is voorgelegd aan een groep emeritus hoogleraren waaronder de vermaarde Prof. Dr. Ewald Waldorf (Harvard University) en Prof. Dr. Ir. Statler (Stanford University). De resultaten zijn daarmee te beschouwen als in beton gegoten.

Wij zullen u de details en cijfermatige analyses besparen, deze zijn via de Redactie opvraagbaar. Het onderzoeksrapport concludeert op basis van DSM dat de meest voor de hand liggende diagnose luidt: BIPO. 
BIPO is overigens niet te verwarren met PIPO, de guitige clown met opvallend schoeisel. Een demissionair minister uitmaken voor PIPO acht het Genootschap “not done”.

Akkermans van dit Genootschap merkt op dat deze bevinding “erg onwaarschijnlijk” is daar hij meer zou hebben verwacht dat de diagnose “acute krankzinnigheid” zou luiden. Maar Akkermans heeft er geen verstand van want krankzinnigheid is verouderde terminologie en verzamelnaam voor een heel spectrum aan psychiatrische aandoeningen. Goed dat Bakker het bestudeerd heeft en niet Akkermans.

Een BIPO getuigt van wisselende stemmingen. Van “Himmelhoch jauchzend”, tot “zum Tode betrübt”. Goethe wist er conform zijn tienregelig gedicht uit 1788 al van. Voor de jongere lezer: 1788 is van voor de uitvinding van Facebook.

Conform de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) is een en ander te duiden als volgt.

Wat zijn de verschijnselen van een manie?

 • U voelt zich heel erg uitgelaten en opgewekt; uw stemming is te goed. Als u het gevoel heeft dat u wordt tegengewerkt, kunt u snel geprikkeld raken.
 • U voelt zich vol levenslust en kracht, u bent overactief en heel erg druk. Het voelt alsof u de hele wereld aankunt. Dit kan leiden tot gevaarlijk gedrag, bijvoorbeeld doordat u veel meer geld gaat uitgeven dan u zich kunt veroorloven. Die overactiviteit kan ook nare gevolgen hebben voor uw omgeving.
 • U voelt zich lichamelijk gezien geweldig. U heeft weinig behoefte aan slaap. De eetlust is prima, al voelt het alsof u vaak geen tijd heeft om te eten. Mensen met een manie hebben veel meer zin in seks, en gaan daardoor vaak over de eigen grenzen heen gaan.
 • U voelt zich zekerder dan normaal, en daardoor doet u dingen die u normaal niet zou durven. U doet dingen zonder er eerst over na te denken, en gaat op zoek naar nieuwe ervaringen en nieuwe mensen. Maar mogelijk raakt u de realiteit daarbij uit het oog. Daardoor hoort u misschien niet dat andere mensen u proberen te corrigeren in uw gedrag.
 • U kan last krijgen van grootheidswaanzin en paranoïde wanen. Bij een grootheidswaan ziet iemand zichzelf als belangrijker of machtiger dan zijn omgeving. Of hij denkt dat hij heel bijzondere talenten heeft. Bij een paranoïde waan denkt iemand dat hij achtervolgd wordt.

Wat zijn de verschijnselen van een depressie?

 • U voelt zich somber, hopeloos, mat. Het leven voelt leeg. U vindt dingen minder interessant of het lukt u niet (of minder makkelijk) om plezier te maken
 • U voelt zich angstig, schuldig of achterdochtig.
 • U voelt zich elke dag moe en heeft weinig energie. Uw slaappatroon verandert, of u heeft problemen met slapen. U voelt zich rusteloos (of anderen zien aan u dat u rusteloos bent), of juist heel traag in uw beweging
 • U heeft minder zin in eten, uw eetpatroon verandert en u valt af. Seksuele gevoelens worden minder of zelfs helemaal verdwenen zijn. Op de wc gaat het moeilijk.
 • U heeft moeite om zich te concentreren, u merkt dat het denken langzamer gaat. Het nemen van besluiten wordt steeds moeilijker.
 • Als u in de spiegel kijkt, ziet u weinig emoties in uw gezicht
 • U denkt er wel eens aan dat u het leven zinloos vindt, u denkt wel eens aan de dood en of u uw leven zou willen beëindigen.

Als belangrijk element van behandeling wordt volgens het NVVP lithium aanbevolen.

Een belangrijk medicijn bij de behandeling is lithium. U krijgt lithium vooral om te voorkomen dat u nieuwe stemmingsschommelingen krijgt nadat u bent hersteld van de manie of de depressie. Lithium werkt pas als precies de goede hoeveelheid van het middel in uw bloed voorkomt. Het bepalen hoeveel lithium u moet krijgen, heet het ‘instellen’. Dit moet heel nauwkeurig gebeuren. Omdat de dosering van lithium aan nauwe grenzen is gebonden, is het belangrijk dat zowel het instellen op lithium als de verdere controle zorgvuldig medisch wordt begeleid. Daarom wordt u bloed regelmatig gecontroleerd. Soms duurt het een tijd voor het middel begint te werken. De meest voorkomende bijwerkingen van lithium zijn veel dorst hebben, veel plassen, zwaarder worden, een opgeblazen gevoel in de maag hebben en trillen. We adviseren u om niet zelf te besluiten om te stoppen met lithium of meer of minder ervan te gaan gebruiken. Doe dit alleen nadat u dit heeft besproken met uw behandelend psychiater.

Conform de rapportage van Bakker: “Lithium is een sporenelement dat in het hele lichaam een belangrijke rol speelt. Het komt voor in vrijwel alle organen en weefsels. Inclusief de hersenen. Het speelt een rol bij de serotonine transmissie in het zenuwstelsel. Lithium zit met name veel in aardappelen, asperges, bosbessen, doperwten, eidooier, haver, kamut, kikkererwten, kokos, linzen, mandarijn, rietsuiker, selderijknol, sesamzaad, tomaten, uien, wortelen en zeewier. Een ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) geeft voedingscentrum.nl voor lithium niet.”

Een lid van het Genootschap biedt zich, geïnspireerd door de verschijnselen van depressie, aan vervolgonderzoek te willen doen naar de ontwikkeling van de seksuele gevoelens en optredende obstipatie van de demissionair minister, maar dit oneerbare voorstel wordt ter vergadering verworpen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Kijk ook: Coronabeleid

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: