Selecteer een pagina

Stel u ligt heerlijk te slapen.

Stelt u zich een wereld voor die zo gedomineerd wordt door haar centrale banken (ECB, FED, BoJ) dat elke uitspraak van de centrale bankpresident op een weegschaal wordt gewogen en beoordeeld alsof onze welvaart en existentie er van afhangen.

Stelt u zich verder voor dat die centrale bank krankzinnige sommen nieuw geld “out of thin air”/”uit het niets” schept die tot zwaar speculatieve activiteiten in de financiële sector leiden op bijvoorbeeld aandelenbeurzen, vastgoedmarkten, cryptocoins en grondstoffenhandel.

Stel u voor dat die centrale bank middels nog nooit vertoonde opkoopprogramma’s (QE) allerlei “rommel assets” op de markt opkoopt ter ondersteuning van de financiële markten (en landen die iets minder zorgvuldig de principes van rentmeesterschap hanteren: de knoflook landen).

Stel u voor dat die centrale banken, ondanks hun toezichthoudende rol vanuit het algemeen belang, accepteren dat een van de grootste geconstateerde problemen van de schuldencrisis 2008: banken zijn “too big to fail” waardoor sprake is van perverse prikkels om risico’s te nemen in de wetenschap dat bij majeure problemen een financieel vangnet zal worden aangereikt, nog is versterkt. Door fusies en groei, zijn banken gewoon verder gegroeid naar nog “bigger to fail”. 

Stel u voor dat de schuldencrisis in 2008 is opgelost door nog veel meer schulden te maken en stel u verder voor dat die schulden in 2020 en 2021 ongekend verder zijn opgelopen als gevolg van corona- en klimaatbeleid. Herinnering: schulden zijn een voorschot op welvaart. Je geniet nu al van welvaart, die volgende generaties moeten betalen. De globale schulden zijn inmiddels opgelopen tot 365% van het GDP (wat we jaarlijks met elkaar verdienen)!

Stel u voor dat de centrale banken de prijs van geld (rente) op ongeveer nul en zelfs negatief hebben vastgesteld waardoor een vergoeding voor risico (een van de belangrijkste parameters in financiële transacties – bijvoorbeeld bij het uitlenen van geld) is verdwenen. Geld kost niks. Risico (bijvoorbeeld dat de schuldenaar niet betaalt) bestaat niet meer. Stel u daarbij ook voor wat een rente van nul voor uw pensioen betekent.

Stel u voor dat dit beleid leidt tot een “Everything Bubble” waarbij de prijs van ongeveer alle activa losgezongen is van de waarde ervan en sprake is van een inflatieniveau dat decennia lang niet vertoond is.

Stel u verder voor dat de omvang en waarde van de financiële sector (die voorheen dienstbaar was aan de reële economie teneinde via financieringen van bijvoorbeeld investeringen welvaartgroei mogelijk te maken) inmiddels groter is dan de reële economie.

Stel u voor dat het beleid van die centrale bank de tweedeling in de samenleving sterk heeft vergroot. Mensen met een normale baan (die hun inkomen uit arbeid moeten voorzien) kunnen een huis niet meer kopen. Terwijl de mensen met vermogen feest vieren in de bubbel.

Stel u voor dat er mensen zijn die serieus van mening zijn dat centrale banken straffeloos en eindeloos kunnen doorgaan met het drukken van geld en het hanteren van een rente van nul (New Monetary Theory).

Stel u voor u wordt wakker, denkt u dan dat dit allemaal ok is?
Dan wordt het tijd om bij zinnen te komen. 

Dit gaat H-E-L-E-M-A-A-L mis!

Zie ook: falende rol centrale banken


Als u niet zo houdt van veel tekst, kijk dan naar onderstaande plaatjes: 

USA aandelenmarkt (© Macrotrends)
(c) Axios


De balanswaarde van de ECB door opkopen van financiële (rommel)producten uit de financiële markt, gefinancierd met vers gedrukte euro’s:
– omvang: 8.300 mrd. EURO
– betreft 77% van GDP van de Eurozone
– ter vergelijking: FED heeft een balanstotaal ad 37% van GDP en BoJ van 133% van GDP

(c) Bloomberg

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: