Selecteer een pagina

Dr. Peter McCullough gaf in The Epoch Times aan dat het publiek zich zou moeten afvragen waarom regeringen en volksgezondheidsinstituties over de hele wereld weinig tot geen aandacht hebben voor behandelmethodes voor corona, maar uitsluitend voor vaccinaties.

Veel berichten over het vaccin, maar nul over de behandeling. En dat is het vanaf het begin zo geweest. Er is hier sprake van een dogma, ik hoop dat iedereen dat begint te begrijpen. Er is geen enkele interesse, inspanning, of zorg gericht op de vroege behandeling van mensen die ziek zijn door COVID-19,” zei McCollough. “Er is uitsluitend focus op het vaccineren van mensen die geen COVID-19.

McCullough is internist, cardioloog, epidemioloog en hoofdauteur van het eerste artikel over vroege COVID-19 poliklinische behandeling met een mix van medicijnen. In een recent interview met EpochTV’s “American Thought Leaders” sprak hij over een breed scala aan bewijs voor de effectiviteit van behandelmethoden die internationaal worden toegepast. 

Hij zei dat medicamenteuze behandelingen prioriteit moeten krijgen om de dreiging van COVID-19 te beheersen. “Vroege behandeling verandert duidelijk de ontwikkeling van de pandemie waarbij nieuwe gevallen worden verminderd en de ernst en de duur van symptomen wordt verminderd. En daardoor wordt de druk op de zorg (ziekenhuisopnames en overlijden) gereduceerd.

McCollough geeft aan dat er tal van behandelmethoden zijn waarvan de effectiviteit is aangetoond. Enkele voorbeelden zijn: 

  • Dr. Iqbal Mahmud Chowdhury die in Bangladesh een protocol uitvoerde op basis van een povidon-jodiumspoeling in neus en ogen teneinde het virus te doden indien het lichaam ermee in aanraking zou kunnen komen. 
  • Een andere behandelmethode is van de Franse arts, Didier Raoult, die mensen behandelde met hydroxychloroquine.


McCollough: “Chowdhury is de eerste auteur die het feit erkende dat het virus in de lucht zit (aerosolen), mensen het inademen, het zich nestelt in de neus en bovenste luchtwegen, waarna het zich begint te vermenigvuldigen. Het virus moet daarbij een bepaalde drempel over en ons immuunsysteem overwinnen, teneinde een klinische infectie te kunnen veroorzaken. Er is ongeveer een periode van drie tot vijf dagen beschikbaar om het virus in die vroege fase na besmetting aan te kunnen pakken.

Maskers en handdesinfecterende middelen zijn onlogisch en allerlei studies tonen aan dat ze niet echt effectief zijn om COVID-19-infecties te voorkomen. De primaire besmettingsroute is door de lucht (aerosolen), niet via de handen. Aerosolen zijn te klein is om door de meeste maskers te worden geblokkeerd”, aldus McCollough. “COVID kan vreselijke ontstekingsreacties veroorzaken die met behulp van hydroxychloroquine effectief kunnen worden verminderd. Maar in plaats van een ruime toepassing van hydroxychloroquine te zien, waarbij nader onderzoek naar de toepassingswijze en effectiviteit kan plaatsvinden, is het gebruik er van in veel landen verboden.

Een kaart van waar hydroxychloroquine momenteel wordt gebruikt voor COVID-19

In de Verenigde Staten mag hydroxychloroquine alleen in ziekenhuizen worden gebruikt. Volgens McCollough is dat gebaseerd op besluitvorming naar aanleiding van een ondeugdelijke studie in The Lancet, waarna de FDA een verbod op toepassing van hydroxychloroquine uitvaardigde (met uitzondering voor ziekenhuizen).

Een volgend verbod werd uitgevaardigd over Ivermectine nadat de American Medical Association er een negatief advies over gaf.

Naar Ivermectine worden doorlopend een veelheid aan internationale studies gedaan (bron).

De Epoch Times nam contact op met de NIH voor een reactie op de kritiek van McCullough op de COVID-19-behandelingsrichtlijnen van de NIH. De NIH-woordvoerder weigerde commentaar te geven. Ze zei dat de NIH vertrouwde op een “panel van experts” als basis voor haar COVID-19-behandelingsrichtlijnen. De FDA vertelde The Epoch Times dat ze zich inzetten “om de toegang van patiënten tot medicijnen te versnellen om COVID-19 te voorkomen of te behandelen, op voorwaarde dat die medicijnen voldoen aan de strenge normen van het agentschap”, maar dat ze van oordeel zijn dat de vaccins de beste manier zijn om ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen.

McCollough zei dat: “het hoogst ongebruikelijk is dat ziekenhuizen geen proeven uitvoeren naar behandelingen voor een ziekte, maar voor COVID-19 zijn er geen grote onderzoeken gedaan om behandelingen te verbeteren en er zijn geen resultaten gepubliceerd door ziekenhuizen.”. Behandelmethoden zijn in hoge mate een onderontwikkeld gebleven, omdat: “het verbeteren van behandelingen voor degenen die ziek zijn door COVID-19 nooit een prioriteit is geweest voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid, omdat vaccins vanaf dag één zijn gepusht. Hij herinnert zich hoe CVS-apotheken reclame maakten voor de vaccins nog voordat ze (onder voorbehoud tijdelijke) waren goedgekeurd.”

CVS bevestigde aan The Epoch Times dat ze in oktober 2020 reeds reclame maakten voor de vaccins.

Een bord bij een drogisterij adverteert het COVID-19-vaccin in New York City op 19 november 2021. (Spencer Platt / Getty Images)

McCollough: “Amerikaanse media hebben bijna volledig genegeerd of geblokkeerd wat er over de hele wereld gebeurt aan behandelingen voor COVID. Overal waar vroege orale medicinale behandeling is toegepast, zijn er successen geboekt. En nu, meer recent, zijn uitstekende resultaten geboekt door sterilisatie toe te passen in neus en mond in combinatie met antivirale medicatie.

Hij vraagt zich af waarom in de Verenigde Staten het werk dat over de hele wereld op dit gebied wordt gedaan, niet wordt bestudeerd. “We hebben geen panels van samenwerkende artsen gezien. Er is geen enkel symposium geweest over dergelijke behandelmethoden. Niets.

Credo: de behandeling, intramuraal of poliklinisch, van de grootste ziekte van onze tijd, is na twee jaar corona nog steeds onontgonnen terrein.

Wij verwijzen voor geïnteresseerden naar ons artikel: “Medicijnen tegen corona. Ze zijn er wel maar je krijgt ze niet” (bron) en naar diverse publicaties over medicatie op www.virusvaria.nl.

Ook de Nederlandse media grijpen kennelijk elke mogelijkheid aan om Ivermectine zonder enige kennis van zaken noch nuance, zwart te maken (bron). Het is dus weer tijd voor de handige MSM opzegservice.

Bron: ZeroHedge


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: