Selecteer een pagina

Het Genootschap was vannacht tot laat bijeen voor haar maandelijkse “Vision on the World” bijeenkomst.

Aanleiding vormde ditmaal een interventie van Prof. Dr. Akkermans omtrent zijn opvatting dat er “te veel mensen zijn die denken in problemen en te weinig mensen die denken in oplossingen”. Een erudiete en actuele opmerking getuige de melé aan “sancties” die momenteel over Rusland worden afgeroepen. Sancties die de verkeerden raken (Russische en westerse burgers en het bedrijfsleven) en geen enkel zicht op oplossing van het Oekraïne conflict bieden. Die oorlog dient per omgaande te stoppen en niet “op langere termijn” vanuit druk uit de Russische bevolking. Daarnaast zijn de sancties olie op het vuur in de oost-west verhoudingen en drijven Rusland en China in elkaars armen met alle geopolitieke nadelen van dien. Akkermans: “Straffen is lekker, voor het geweten en in het kader van grandstanding: ‘kijk mij eens deugen’, maar verder is het flauwekul van nitwits.”. Akkermans wordt nadrukkelijk genoemd als opvolger van de volkomen mislukte Ursula von der Leyen.

Onder het mom van “denken in oplossingen in plaats van denken in problemen” komt het Genootschap na diverse “rondetafelgesprekken” en presentaties tot de volgende pragmatische oplossing van het Oekraïne vraagstuk:

Overwegende dat,

 • alle partijen om allerlei principiële-, humanitaire-, veiligheids-, politieke- en economische redenen een spoedig einde van de oorlog nastreven;
 • voor zowel de NAVO landen, de Oekraïne als Rusland sprake is van behoefte aan gesecureerde afspraken die de veiligheid duurzaam borgen;
 • er alleen een oplossing voor het conflict bereikbaar is indien partijen de fundamentele bereidheid hebben naar elkaars zorgen en drijfveren te luisteren waarbij de veiligheidsrisico’s voor zowel de NAVO als Rusland serieus worden besproken;
 • Poetin een exit zonder gezichtsverlies moet worden geboden uit deze situatie, zonder exit geen oplossing.

adviseren wij als volgt:

 • per direct stoppen van de oorlogshandelingen en het middels zinloze “sancties” straffen van de verkeerden;
 • het namens partijen aanstellen van een onderhandelaar met een “robuust profiel”. Poetin is een ongelikte beer die in gesprek dient te gaan met iemand van gelijksoortige signatuur. Dat kan hij waarderen. Robuust, onbehouwen, bikkel, hard, gepokt en gemazeld in internationale betrekkingen, strategisch denker met voldoende inlevingsvermogen in de drijfveren en psyche van Poetin, iemand die tot op zekere hoogte bereid is aan de eisen van Poetin tegemoet te komen, iemand zonder dogma’s, een realist gericht op “realpolitik”. We zouden haast zeggen geen verwijfde types of “leuke meisjes” zonder enig aanzien, geen ambtelijke apparatsjiks als von der Leyen, Rutte, Ollongren of Macron. Geen demente “world leaders” als Biden. Een kerel die het goed kan vinden met Poetin. Een type als Donald Trump. De heren kunnen goed met elkaar:

  ;

 • De oplossingsrichting in het belang van alle partijen is dan als volgt:
  • Oekraïne blijft een onafhankelijk land
  • De oostelijke regio van de huidige Oekraïne (Luhansk en Donetsk) en de Krim worden deel van Rusland waarbij Rusland een gegarandeerde corridor langs de kust krijgt als verbinding naar de Krim
  • Oekraïne mag op termijn lid worden van de EU, indien het feitelijk kwalificeert voor de toelatingseisen
  • Oekraïne zal nooit lid worden van de NAVO
  • Oekraïne zal een door NAVO en Rusland gegarandeerde gedemilitariseerde zone zijn
  • Aan beide zijden van de grens tussen NATO en Rusland zullen geen aanvalswapens worden opgesteld in een strook van 300 km breed
  • Rusland biedt waarborgen geen overige Europese niet-NAVO landen aan te zullen vallen, de NAVO garandeert geen andere Oost-Europese landen tot de NAVO toe te laten
  • De huidige regering van de Oekraïne dient te verdwijnen en er dienen onder internationaal toezicht vrije democratische verkiezingen te worden georganiseerd
  • De besprekingen tussen de NAVO en Rusland over verdere afbouw van nucleaire arsenalen dienen te worden gerevitaliseerd
  • Bij een akkoord langs deze denkrichting vervallen per direct alle westerse sancties jegens Rusland en alle in gang gezette juridische procedures jegens Poetin (internationaal strafhof) worden beëindigd.

Hoe langer wordt gewacht tot een dergelijke oplossing te komen, des te vreselijker het menselijk leed zal zijn en Poetin bij voortschrijdende verovering van de Oekraïne enthousiaster zal worden de gehele Oekraïne te willen behouden.

En nu ophouden met denken in problemen!

In geval iemand denkt te voldoen aan het geschetste profiel kan een CV en uitgebreide motivatiebrief worden ingediend bij onze redactie. Het Genootschap leidt deze na initiële toetsing door naar de juiste kanalen.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: