Selecteer een pagina

U kent de eerdere publicaties van het Genootschap uiteraard. Bijvoorbeeld:

  • Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie (bron)
  • Weer een studie die bevestigt dat natuurlijke immuniteit veel beter beschermt dan het Pfizer-vaccin (bron)
  • Omikron: een zegen en godsgeschenk (bron).

Eind januari 2022 (nadat de pandemie reeds op zijn einde liep) publiceerde de CDC een rapport met een opvallende strekking: als je Covid hebt gehad krijg je een robuuste immuniteit die beter is dan die van vaccinatie, vooral wat betreft de duur. 

Dat is eigenlijk niets nieuws voor ingewijden. Brownstone bijvoorbeeld heeft meer liefst 150 studies bekeken met dezelfde conclusie. Wat wel nieuws is, is dat het overheidsinstituut dat er over gaat nu eindelijk ook toegeeft wat de feiten zijn. De CDC heeft afgelopen jaar meermaals meegedaan met onwetenschappelijke mededelingen die het tegendeel beweerden. Geen enkele zichzelf serieus nemende arts of viroloog kan ontkennen dat natuurlijke immuniteit altijd beter is. Het geeft een bredere en langdurigere bescherming ten opzichte van de “vaccins”. Deze vaccins immuniseren niet waardoor ziek worden en anderen besmetten kunnen blijven plaatsvinden. Een vaccin met een werkingsduur van 3 maanden en niet immuniseert is geen vaccin. Het is symptoom bestrijding: het vermindert de ziekteverschijnselen.

Wij vermoeden dat de CDC de artikelen op Moreel Kompas gelezen heeft. Want het CDC is “om”. Het kwartje is gevallen. Is dat goed? Nee. Het is schandalig!

Als mensen dit twee jaar geleden hadden begrepen, plus meer bewust waren gemaakt van de dramatische risicogradiënt naar leeftijd en gezondheid, zouden lockdowns volledig onhoudbaar zijn geweest.

De navrante inbreuk op grondrechten en de maatschappij & economie torpederende lockdowns, konden alleen plaatsvinden in een klimaat waarin het publiek onwetend werd houden over wetenschappelijk vaststaande feiten inzake virologie en immunologie. Elk geluid uit wetenschap of publiek dat afweek van de “officiële wetenschappelijke visie” werd verketterd, geridiculiseerd en afgefakkeld. Vanuit de wetenschap én de pers.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel…
De pandemie is de facto over, het is tijd voor de afrekening van wetenschap en instituties.
Het is tijd voor de waarheid. De volledige waarheid.

Als de kennis van risicogradiënten en natuurlijke immuniteit voorop had gestaan in plaats van ongebreidelde angst en obscene eerbied voor Fauci, van Dissel, Osterhaus, Koopmans & co., zouden we ons hebben gericht op het effectief beschermen van de kwetsbaren en de rest van de samenleving normaal hebben laten functioneren. Zodat het virus op zo kort mogelijke termijn endemisch zou worden. We zouden niet alleen duizenden levens hebben gered (de bescherming van kwetsbaren is overigens nog steeds niet op orde), we hadden enorme economische, educatieve, culturele en volksgezondheidsschade kunnen voorkomen.

Conform officiële mededeling van het CDC heeft meer dan 75 procent van de gevaccineerde mensen die aan Covid zijn overleden, ten minste vier co-morbiditeiten. Ongezonde maar gevaccineerde mensen gaan nog steeds dood. Wat deze mensen echt nodig hebben, is genieten van de bescherming van groepsimmuniteit. Vaccineren tegen een snel muterend en besmettelijk respiratoir virus biedt geen groepsimmuniteit. Natuurlijke immuniteit wel.

Tegen de achtergrond van de ten einde lopende pandemie begint zelfs Anthony Fauci een andere toon aan te slaan.
Hij vertelde de Financial Times:

Er is geen manier om dit virus uit te roeien. Maar ik hoop dat er een moment komt waarin we genoeg mensen hebben gevaccineerd en genoeg mensen beschermd zijn door eerdere besmetting (natuurlijke immuniteit), waardoor de Covid-beperkingen tot het verleden behoren.

Het staat vast dat het principe van groepsimmuniteit op basis van natuurlijke immuniteit door Jaap van Dissel aan het begin van de pandemie als wetenschappelijk uitgangspunt heeft gehanteerd. Volledig terecht. Er bestaat geen andere manier om een pandemie te beëindigen. Vast staat echter ook dat Fauci, CDC, WHO en het RIVM/OMT deze denkwijze al snel losgelaten hebben en volledig hebben ingezet op (wereldwijde) massavaccinatie. We worden nu niet uit de pandemie gered door de vaccinaties of het beleid van overheden met lockdowns en andere maatregelen, maar door de komst van Omikron. Wie in God geloofd zal zeggen: God kon het gestuntel niet langer aanzien. De natuur heeft de oplossing gebracht. Niet de wetenschap en instituties.

Paul Allan Offit is een epidemioloog die de regering Biden in de begindagen adviseerde. Al vroeg in de pandemie werd in het Witte Huis gesproken over de rol van natuurlijke immuniteit in de pandemie bestrijding. Over de vraag of genezing na besmetting ook geldt als gevaccineerd. Dit werd weggestemd. Kijk het onderstaande filmpje waarin wordt verteld over de betreffende “vertrouwelijke” bespreking:

De beerput van overheidsfalen, wetsovertredingen, maatschappelijke schade, kongsies tussen instituties en de overheid, belangenverstrengelingen, aansprakelijkheid van de farmaceutische industrie voor vaccins die geen vaccins bleken te zijn, zeer enstige vaccin bijwerkingen, etc. etc.  gaat nu open. Het worden jaren van totale verbijstering en politieke afrekeningen. Het grote demasqué is begonnen. Het Genootschap zal het nauwgelet volgen. Daar kunt u op rekenen.

Enfin u kent het credo van het Genootschap:
Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over de burger weet, is dat tirannie, als de burger alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: