Selecteer een pagina

2G is de facto vaccinatiedwang
De burger kan met 2G geen kant meer op als hij aan het maatschappelijk leven wil blijven deelnemen. De facto is sprake van vaccinatiedwang op straffe van vrijheidsbeperking. Je doet wat de overheid wenst en anders wordt men uitgesloten. Er is onder 2G immers geen mogelijkheid meer via testen aan te tonen dat men gezond c.q. niet besmettelijk is. Kiezen voor 2G betekent in de praktijk kiezen voor vaccinatieplicht.

Draagvlak voor verplichte vaccinaties is er niet
Er is geen maatschappelijk draagvlak voor verplichte vaccinaties. Dat wijzen enquetes steevast uit. Wel voor vrijwillige vaccinatie. Het draagvlak voor het gehele corona beleid daalt doorlopend.

Het is niet (meer) nodig
Het is volstrekt onnodig: corona is voorbij, niet door vaccinaties maar door Omikron. De cijfers betreffende corona zijn totaal onbetrouwbaar, waaronder het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen (bron) (bron). De werkelijkheid is momenteel anders dan voorgespiegeld: corona is geen gezondheidsprobleem van betekenis meer. Ook niet voor de beschikbare zorgcapaciteit. Omikron heeft inmiddels een Case Fatility Rate van zegge en schrijve ongeveer 0,029%.

Onderzoek van de TU Delft, UMC Utrecht en Populytics (17 januari 2022) toont aan dat 2G en 3G amper effectief zijn met Omikron en de afnemende werking van de vaccins (bron). De onderzoekers geven aan dat een beleid gebaseerd op alleen toegang na een negatieve test juist een stuk effectiever zou zijn.

Het werkt niet
Uit internationale vergelijking blijkt evident: 2G (en 3G) en vaccinatieplicht zijn zeer ineffectief bij de verspreiding van corona: het werkt gewoon niet. Denk aan de recente ongekende aantallen besmettingen in Oostenrijk, een land met zelfs vaccinatieplicht. In Nederland is momenteel sprake van 3G in combinatie met een zware lockdown. Zelfs dat heeft geen noemenswaardig effect op de besmettingen: deze zijn thans hoger dan tijdens de gehele voorgaande periode van de pandemie.

Men kan een pandemie niet “wegvaccineren”
Een pandemie met een sterk muterend en besmettelijk virus kan men niet “wegvaccineren” dat weet elke weldenkende medicus (bron). Vaccineren op vrijwillige basis van risicogroepen is een prima mogelijkheid voor specifieke bescherming. Maar massavaccinatie van personen zonder noemenswaardig risico werkt juist contraproductief (bron). Nog los van de ronduit belabberde resultaten van de wereldwijde corona vaccinaties.

Het is volstrekt onlogisch
Wat is er in godsnaam tegen om mensen die dat willen via een test aan te tonen dat ze niet ziek en dus niet besmettelijk zijn? Terwijl gevaccineerden die niet getest zijn ziek en besmettelijk kunnen zijn?

Het biedt schijnzekerheid
Gevaccineerden kunnen elkaar besmetten en kunnen ziek worden. 
2G biedt in die context schijnzekerheid. Het werkt niet alleen niet, maar een gevoel van schijnzekerheid leidt tot onvoldoende risicomijdend gedrag. En dus gevaar. Dat is ook onomstotelijk gebleken uit besmettingscijfers en super-spreading events.

Het leidt tot tweedeling en uitsluiting
2G leidt tot uitsluiting. Mogen ongevaccineerden niet meer naar de kapper? Het leidt tot tweedeling in de samenleving en stigmatisering. Vergelijkingen met de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn taboe. Maar tweedeling in de samenleving was de opmaat voor hetgeen er zou volgen. Daarnaast is tweedeling immoreel en druist in tegen alle gevoelens van gelijkwaardigheid. Er ontstaat uitholling van de maatschappelijke saamhorigheid. We doen het niet samen maar het is “zij” en “wij”.

Het versterkt het wantrouwen jegens de overheid
2G druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de Nederlander. De burger die de Nederlandse overheid inmiddels wantrouwt in een mate die wij in Nederland niet eerder hebben gezien (bron). De scepsis over de vaccins is inmiddels groot (zie de booster percentages). De werking is bijzonder teleurstellend. De bijwerkingen materieel. De bijwerkingen op langere termijn onbekend. Een goed vaccin zou een verplichting niet nodig hebben. Dit wekt terecht argwaan. Er zijn aanwijzingen dat invoering van 2G kan leiden tot radicalisering in de samenleving (bron).


Het druist in tegen de wet
2G staat haaks op diverse nationale en internationale wettelijke regelingen. Neem in dat verband kennis van de volgende bronnen:

  • “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” van de Gezondheidsraad (bron).
  • “Spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen” (bron).

In diverse landen is vaccinatieplicht door de rechter van tafel geveegd omdat het indruist tegen de meest fundamentele wetten ten aanzien van zelfbeschikking, gelijkheid en lichamelijke integriteit. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden voornemens tot vaccinatieplicht telkens door rechters verboden. Er is dan ook sprake van een uiterst kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak over deze zaak (bron).

Het druist in tegen de opvatting van belangrijke NGO’s
Amnesty International verzet zich bijvoorbeeld heftig tegen discriminatie van ongevaccineerden in Italië (bron).

Het leidt tot willekeur van de overheid
Het leidt tot willekeur: vandaag, 17 januari 2021 is in Duitsland met een pennenstreek (ministeriële beslissing) de geldigheid van 2G voor herstelden na besmetting gereduceerd van 6 maanden naar 3 maanden. Effectief betekent dat dat de geldigheid van de QR pas binnen 2G dan bedraagt: 90 dagen -/- 28 dagen aanloopperiode waarna men geacht wordt beschermd te zijn na infectie = 62 dagen! Het parlement is er niet bij betrokken (bron). Daarnaast is het 2G systeem de opmaat tot een controlestaat waarbij ondernemingen en overheden burgers geacht worden te controleren en de opstap naar uitbreiding van de werking van de QR pas voor heel andere doelen dan gezondheid gerelateerde doelen. Zoals gezegd: kiezen voor 2G is de facto kiezen voor vaccinatiedwang.

Het druist in tegen alles waarvoor Nederland staat: vrijheid
Nederland wil altijd gidsland zijn en verworven vrijheden etaleren. Daar gaat het internationaal prat op. 2G is daarmee volledig in tegenspraak. Nog los van het feit dat het kabinet wordt overheerst door zichzelf liberaal noemende partijen (VVD en D66).

Het leidt tot aanzienlijke economische schade
Het remt de economie is aanzienlijke mate, veel meer dan het aantal ongevaccineerden doet vermoeden. Daarnaast wordt periodiek automatisch het aantal ongevaccineerden steeds vergroot omdat (momenteel elke 3 maanden) de geldigheid van de QR pas onder 2G verloopt. De middenstand, horeca, evenementen en cultuursector zullen zeer aanzienlijke economische schade van 2G ondervinden. Maar ook andere ondernemingen zullen conflicten met cliënten en personeel ondervinden.

Per saldo is 2G volstrekt onnodig, ineffectief, onlogisch en disproportioneel. Kortom, noem 1 valide argument waarom 2G een goede maatregel is in het kader van de volksgezondheid. Iemand? Reacties graag naar: redactie@eucalyptischgenootschap.nl

Als iemand een reden in het kader van de bevordering van de volksgezondheid kan bedenken, plaatsen wij deze direct onder aan deze pagina. Alvast bedankt!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: