Selecteer een pagina

Overheidsbeleid heeft altijd “onbedoelde bijvangst”. Denk aan negatieve rente door de centrale banken (pensioenfondsen de dupe), oeverloze geldverruiming (bubbels op aandelen- & vastgoedmarkten), lock-downs tegen de verspreiding van het coronavirus (torpedering economie, maatschappelijke ontwrichting), etc. Negatieve gevolgen, vaak met ernstige wereldwijde impact, die eigenlijk helemaal niet beoogd zijn. Maar er wel zijn. Zo ook tweede- en derde orde effecten van de sancties van het westen tegen Rusland. Onbedoeld maar zeer ernstig.

Het Genootschap zet ze zo kort mogelijk voor u op een rij.

1. Versnelling nieuwe wereldorde
Rusland en China beogen een nieuwe wereldorde. Een wereldorde als antwoord op de decennia lange dominantie van de Verenigde Staten. Beide landen zijn daar open over, zij streven het einde van het “unilateralisme” na. Men accepteert niet langer de economische en geo-politieke dominantie van het westen. De economische kracht van China is de basis voor dit streven. Er worden internationale allianties van landen gevormd die gebaseerd zijn op pragmatische in plaats van ideologische Angelsaksische criteria.

De sancties leiden tot een versnelling van deze nieuwe wereldorde:

2. Disruptie in productie- & logistieke ketens
Een aantal wereldwijde toeleveringsketens van goederen staat al onder druk door de wereldwijde lockdowns tegen de verpsreiding van het corona virus, zal verder worden geraakt. Internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen in de problemen komen omdat niet over Russisch grondgebied gevlogen mag worden.

3. Energiecrisis
De huidige energiecrisis zal verergeren door de sanctionering van import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Prijzen zullen blijvend hoog blijven en er dreigen structurele tekorten in Europa (bron).

4. Internationale voedselcrisis
Gevolg van de oorlog en met name de sancties is een internationale voedselcrisis. Niet alleen is Rusland een belangrijke producent van agro producten, waaronder diverse granen, maar ook van bijvoorbeeld meststoffen. Door een gebrek aan meststoffen en de daardoor gestegen prijzen van meststoffen dreigen internationaal grote productiereducties in de landbouw. Bijvoorbeeld in de rijstproductie (bron). Hongersnood in grote delen van de wereld voor honderden miljoenen mensen wordt verwacht. In enkele landen is al sprake van oproer (o.a. Sri-Lanka) en India heeft haar export van tarwe gestopt om de eigen bevolking zo veel mogelijk tarwe te garanderen.

5. Monetaire en financiële crisis
Een internationale monetaire en financiële crisis dreigt door ondermijning van de stabiliteit van een aantal nationale valuta’s, ongekende inflatie, het blokkeren van tegoeden waardoor betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen en de torpedering van het rechtssysteem voor de bescherming van privé-eigendom (bron).

6. Regionale militaire conflicten 
Er zullen nieuwe regionale militaire conflicten ontstaan op plaatsen waar de situatie al vele jaren niet vreedzaam is opgelost of waar belangrijke belangen van grote internationale spelers worden genegeerd. Bijvoorbeeld in het midden-oosten (bron). Of in Taiwan (bron).

7. Extremisme en terrorisme
Als gevolg van wijzigende machtsverhoudingen in de wereld, de sterke verarming door inflatie en voedselschaarste ontstaat voedingsbodem voor politiek extremisme en/of terrorisme.

8. Een kat in het nauw…
In het westen schijnt niemand meer doende oplossingen te bedenken voor het Oekraïne conflict. De ene ronde sancties buitelt over de andere heen en het westen schroeft voortdurend de financiële- & en militaire hulp aan de Oekraïne op. Daarnaast dreigt de verderer uitbreiding van de NAVO in Scandinavië. De formele reden van Poeting voor de inval in de Oekraïne is dat Rusland zich bedreigt zou voelen door het westen (bron). Als dit maar goed gaat. Het oplossen van een crisis is alleen mogelijk indien men toont begrip te hebben voor de argumentatie van de ander. Los van de vraag of men het daarmee inhoudelijk eens is. Het opvoeren van de druk leidt niet tot het stoppen van het bloedvergieten in Oekraïne op korte termijn. Dat is wel gebleken. Zonder exit scenario voor Poetin lijkt dit af te stevenen op een nieuwe koude oorlog en een jarenlang doorsluimerende oorlogssituatie. 

Moet men wegkijken bij een oorlog? Nee, natuurlijk niet. Nooit!
Maar beleidsmakers zouden de plicht moeten voelen de samenleving transparant te informeren over de gevolgen van het eigen gevoerde beleid en te maken beleidskeuzes. Kennelijk voelt de overheid die behoefte niet. Over bovenstaande gevolgen van de sancties hoor je vrijwel niemand. Ondanks dat deze zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van hongersnood in de wereld. Net zoals bij “corona”, krijgt “de oorlog in de Oekraïne” de schuld van allerlei ontwikkelingen zoals stijgende gasprijzen, logistieke ketens die stagneren, wegzakkende waarde van de euro ten opzichte van de dollar, te weinig tarwe, inflatie, economische neergang en schulden.

Het Genootschap is en blijft van oordeel dat dit gevolgen zijn van overheidsbeleid. Van bewuste beleidskeuzes.
Inflatie is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van overheidsbeleid! Laten we daar helder over zijn.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: