Selecteer een pagina

OPINIE
Binnen het Genootschap heerst een mix van verbijstering, ongeloof en duizeligheid. Een enkel lid begon spontaan bloed op te hoesten. Aanleiding? De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe economische raming gepubliceerd. Volgens DNB-directielid Olaf Sleijpen “blijft de gemiddelde prijsstijging de komende jaren ’aan de hoge kant’”. Het understatement van het decennium.

DNB prognosticeert een inflatie op jaarbasis als volgt voor 2021 t/m 2023:

Deze inflatiecijfers zijn volstrekt ongeloofwaardig om de volgende redenen:

 • De inflatie in het Business to Business (B2B) segment is momenteel afhankelijk van de sector bijzonder hoog. In Duitsland stegen de producentenprijzen in oktober 2021 met 18,4 procent  ten opzichte van dezelfde maand 2020. De hoogste stijging sinds 1951.
 • U kunt er van uit gaan dat de prijsontwikkelingen in het bedrijfsleven enigszins vertraagd worden doorgegeven in de consumenten prijzen.
 • Mede door het gevoerde klimaatbeleid zijn de energieprijzen in Europa sterk gestegen en zullen blijven stijgen naarmate de klimaatagenda verder wordt uitgevoerd. Wij publiceerden daar reeds meermaals over. Onder meer hebben wij uitgelegd dat de klimaat agenda zeer sterke inflatoire effecten heeft, ook door de wijze waarop die geacht te worden gefinancierd (monetair). (bron) (bron) (bron) (bron)
 • De inflatie die wij zien is niet alleen toe te schrijven aan disruptie van logistieke ketens of gestegen energieprijzen, maar in aanzienlijke mate aan het oeverloos verruimen van de geldhoeveelheid door de centrale banken (bron)
 • We zijn voorlopig nog niet van de corona maatregelen af waardoor voortschrijdende onbalans tussen vraag en aanbod op diverse markten zal blijven voortbestaan
 • De inflatie zal verder hoog blijven als gevolg van het verschil in het monetaire beleid tussen de FED en de ECB: de FED zal stapsgewijs (terecht) starten de rente in de loop van 2022 te verhogen teneinde de inflatie te beteugelen. De ECB kan dat niet want dat zou leiden tot grote onrust in de EURO zone: met name doordat Zuid Europese landen hun veel te hoge schulden niet meer kunnen herfinancieren bij oplopende rentekosten. Door verschillen in inflatie daalt de aantrekkelijkheid van de EURO ten opzichte van de de USD en worden importen in USD duurder. Momenteel anticipeert de valuta markt al op: de koersverhouding wijzigt al maanden ten gunste van de USD. De EURO verzwakt. (bron)
 • Het is onvermijdbaar en terecht dat werknemers compensatie eisen via looneisen waardoor de prijzen verder een opwaartse druk zullen ondervinden.
 • De prijsontwikkelingen op de voedseltermijnmarkten zijn dusdanig dat voedsel komend jaar aanzienlijk veel duurder zal zijn dan niveau 2021.
 • Het kabinet Rutte IV gaat doodleuk de staatschulden verhogen conform de voorliggende stukken. Schulden maken betekent geld uitgeven dat niet eerst verdiend is, hetgeen op zichzelf al een opwaartse inflatoire druk oplevert.
 • In bovenstaande grafiek is de te verwachten inflatie over 2021 opgenomen. Wij merken op dat de sterkste inflatiestijging pas in de loop van 2021 is opgetreden, waardoor die effecten slechts gedeeltelijk in het inflatiecijfers over 2021 zijn verdisconteerd. Zoals Prof. Dr. Akkermans het verwoord: “In 2022 krijgen we het vol voor de priester”.
 • Het trackrecord van ECB en DNB ten aanzien van inflatie interpretaties is niet zo best: bijna een jaar lang werd geroepen dat de inflatie “transitory” ofwel “tijdelijk” was. Niet dus! Akkermans: “Kansloos!“. Akkermans wordt nadrukkelijk genoemd voor een positie in het nieuwe kabinet.


De publicatie van DNB is aldus een broodje Aap verhaal. De inflatie voor de komende jaren zal zeer aanzienlijk hoger zijn dan thans wordt voorgesteld.

Is inflatie goed? Er zijn minder getalenteerde economen die beweren van wel. Het Genootschap zegt van niet: het is slecht voor iedereen en daarnaast is het zeer onrechtvaardig daar met name de economisch zwakkeren onevenredig de tol hiervan zullen moeten betalen.

Noot: het bloed ophoestende lid is inmiddels aan de beterende hand.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: