Selecteer een pagina

OPINIE
Het mondkapje wordt wel beschouwd als het mildste en meest onschuldige van alle overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Los van het ontbreken van steekhoudende wetenschappelijke onderbouwing van de bescherming van mondkapjes tegen via met name aerosolen overgedragen ziekteverwekkers, zijn ze gevaarlijk. Niet alleen in medische zin (o.a. via schimmelvorming) maar met name ook in maatschappelijke zin. 

Het dragen van een mondkapje is geen onschuldige noodzakelijkheid. Het is retrospectief bekeken een fundamentele aantasting van onze manier van leven en menselijkheid.

Het mondkapje illustreert irrationaliteit
Dat mondkapjes niet werken tegen aerosole virusverspreiding (de veruit belangrijkste besmettingsroute bij respiratoire virussen) was in het begin van de corona crisis reeds evident. Vaak is boerenverstand beter dan oeverloze peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken, zoals geïllustreerd in deze niets verhullende maar alles zeggende amateur video. Inmiddels een klassieker:

Dat ze desondanks situationeel verplicht worden gesteld spreekt boekdelen over de onwetenschappelijke basis van het gevoerde overheidsbeleid. Dat zegt van Dissel overigens zelf ook over bijvoorbeeld niet medische mondkapjes:

Het mondkapje “verontmenselijkt”
Mondkapjes beschadigen ons mensbeeld. Ons gezicht is de basis voor herkenning en individualiteit. Het toont de pluriformiteit van de samenleving en symboliseert de vrijheid. De vrijheid anders te zijn. Een mondkapje ontneemt die vrijheid. Het ontneemt individualiteit en collectiveert tot eenheidsworst. De natte droom van elke machtswellustige aparatsjik. De overheid is niet erg gesteld op vrijheden en individualisme.

Het mondkapje is symbool van onderdrukking
Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is een vorm van onderdrukking. Sluiers en boerka’s staan voor de onderdrukking van de vrouw. Het niet dragen van een mondkapje kan, los van het gegeven dat het nutteloos is, leiden tot boetes, ontslag (bron – zie: neuroloog Jan Bonte) en rediculisering (bron).

Het mondkapje marginaliseert intermenselijke communicatie
Iemands gezichtsuitdrukking is key in intermenselijke communicatie en de manier waarop wij nuance of lading geven aan het gesproken woord of aan nonverbale uitingen. Iemand zeggen “ik hou van jou” met een mondkapje heeft een andere dimensie dan zonder mondkapje. Een mondkapje ontneemt de nuance in onze expressie.

Het mondkapje schept angst
Het dragen van mondkapjes creëert een sfeer van angst en risico. We zien in de ander een potentiële bedreiging. Het dragen er van waarschuwt de ander: wees voorzichtig! Afstand! Nabijheid kan dodelijk zijn! Beschouw mij als een paria en gevaar. Gelooft iemand dat dit geen diepe impact heeft op individu en samenleving? En bij kinderen geen langdurige psychologische impact heeft? Het is tijd om een einde te maken aan social distancing-programma’s en kinderen kinderen te laten zijn. Kinderen zijn sociale wezens. Het hebben van normale sociale interacties met andere mensen, met andere kinderen, is van cruciaal belang voor een gezonde sociale en geestelijke ontwikkeling. Een belangrijke manier waarop kinderen leren is door na te bootsen. Gezichtsuitdrukkingen van vrienden, leraren, mentoren, ouders zijn niet alleen belangrijk voor de spraakontwikkeling, ze zijn ook belangrijk om emotionele normen en gedragingen te leren.

Het mondkapje isoleert
Het schept fysiek en geestelijk afstand tot de medemens. Je spreekt niet iemand aan die niet herkenbaar is en waarmee een afstand gecreëerd is. Het dragen van mondkapjes leidt feitelijk tot isolatie binnen een groep. 

Het mondkapje anonimiseert
Een mondkapje maakt het individu onzichtbaar. Het anonimiseert. In delen van de samenleving is niet voor niets sprake van een verbod op gezichstbedekkende kleding (bron). In veel landen is het dragen van gezichtsbedekkende bekleding bijvoorbeeld bij publiekelijke demonstraties verboden. Anonimiteit mag in diverse situaties niet. En niet voor niets.

Het mondkapje illustreert gehoorzaamheid 
Dat het mondkapje ondanks deze irrationaliteit wereldwijd wordt toegepast is verklaarbaar uit een combinatie van “groupthink” en “cover my ass”. Angela doet het en dan kan Mark niet achterblijven natuurlijk. Want als zij het doet en de pers zegt dat het werkt, en ik doe het niet dan wordt ik afgeserveerd. Dat de burger het accepteert illustreert dat de overheid kan weg komen met volkomen irrationeel en zoals we navolgend zullen zien, zeer schadelijk beleid dat klakkeloos wordt aanvaard.

Het mondkapje staat voor ‘het nieuwe normaal’
Aan het begin van de coronacrisis is ons verteld dat het ‘oude normaal’ zal plaatsmaken voor ‘het nieuwe normaal’. Er is gesproken over ‘de 1,5 meter economie’, ‘niet alle dingen die we gewend zijn kunnen meer in de toekomst’, ‘thuiswerken’, ‘voorkom contactmomenten’, etc.. Een typische uiting van een overheid die op mechanistische wijze denkt de samenleving vanuit haar wensbeeld vorm te kunnen geven. Vanuit een diepe wens van de maakbaarheid van de samenleving. De werkelijkheid is dat de samenleving niet maakbaar is. De samenleving dat zijn wij. De samenleving is de optelsom van en de interactie tussen individuen. Er is geen ‘nieuw normaal’. Corona komt en gaat. Het is niet de overheid of de farmaceutische industrie die corona er onder heeft gekregen. Nee, het is de natuur zelf die dat heeft bewerkstelligt middels natuurlijke immuniteit en verzwakking van virusvarianten in de loop der tijd. De maakbaarheid van de samenleving is niet alleen een illusie, het is een bedreiging voor de vrijheid. Het accepteren van een mondkapjesplicht is dan ook het accepteren van de illusie van het ‘nieuwe normaal’. Menselijkheid, individualiteit en vrijheid zijn het oude én het nieuwe normaal in een humane samenleving. Een aan de burger dienstbare overheid is het nieuwe en het oude normaal. Een aan de overheid dienstbare burger is niet normaal.

Een mondkapjesplicht is een eminente inperking van onze vrijheid en de bijl aan de wortel van de vrije samenleving en democratie. Een overheid die de burger zo gek krijgt niet werkende maatregelen op te leggen en dat geaccepteerd te krijgen, is een bedreiging voor de samenleving. Het collectief accepteren daarvan ook.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: