Selecteer een pagina

OPINIE
Nu het kabinet wederom besloten heeft tot de 1,5 meter maatregel, mondkapjes, thuiswerken, uitbreiding van de toepassing van de QR pas, etc. staat daarmee definitief vast dat het gevoerde coronabeleid volstrekt mislukt is. Ondanks het feit dat maar liefst 83,8% van alle personen in Nederland volledig gevaccineerd is.
De overheid heeft ruim 1,5 jaar geroepen dat de vaccins dé oplossing zijn “om het virus er onder te krijgen”.

Desondanks is de situatie nu geheel vergelijkbaar, zij het iets in de tijd verschoven, met november 2020: de oudere kwetsbare groepen belanden in de ziekenhuizen, besmettingen lopen op, IC bedden stromen vol. Er heerst weer angst in de samenleving. De QR pas biedt hoogstens schijnveiligheid en bij evenementen is inmiddels sprake van hyperspread events. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse bevolking dit volstrekt falende beleid accepteert alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als makke schapen accepteert men de aanstaande booster prik, verdere aanscherping van regels en verdere inperking van onze maatschappelijke vrijheden.

Tijd om te recapituleren welke onjuiste informatie in de loop van de tijd zoal is verstrekt over de vaccins.

Ons is verteld:

 • de vaccins stoppen de verspreiding van het virus: niet waar (1)
 • de vaccins beschermen tegen besmetting: niet waar (2)
 • de vaccins geven 95% bescherming: niet waar (3)
 • de vaccins zijn “vaccins” met een duurzame werking: niet waar (4)
 • de vaccins geven een betere bescherming dan natuurlijke immuniteit: niet waar (5)
 • de vaccins beschermen de meest kwetsbaren: niet waar (6)
 • de vaccins zijn veilig: niet waar (7)
 • de vaccins geven ons onze vrijheden weer terug: niet waar (8)

Korte toelichting per punt:

 1. gevaccineerden kunnen andere personen nog altijd besmetten. De overheidsslogan “doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander”, blijkt een gotspe. Na verloop van tijd wordt de besmettelijkheid voor anderen steeds groter (zie ook punt 3).
 2. gevaccineerden zijn beperkt beschermd tegen besmetting en ziekte en die bescherming vermindert sterk in de loop van de tijd (zie ook punt 3). Het is vanaf vandaag een kwestie van dagen dat het aantal volledig gevaccineerde patiënten in ziekenhuizen in Nederland het aantal niet gevaccineerde patiënten totaal overstijgt. In België is per 3 november 2021 reeds meer dan 70% van de patiënten in de ziekenhuizen volledig gevaccineerd.
 3. de vaccins beschermen niet 95% tegen besmetting en ziekte. Enerzijds is de bescherming na ca. 240 dagen geheel verdwenen (nul) dus gemiddeld genomen is de bescherming veel lager (40% of zo), anderzijds zegt dat theoretische percentage niets over het feitelijke nut van het vaccin. Wellicht een voorbeeld ter verduidelijking. 
  Als je het risico op het krijgen van kanker gedurende je leven met 50% kunt verminderen, dan is dat nuttig. Als je het risico met 50% kunt verminderen opgegeten te worden door een haai dan is dat nutteloos. Behalve misschien voor een beperkt aantal personen (bloedende duikers in een paringsgebied voor haaien). Zo is het ook met vaccins tegen corona: kunnen nuttig zijn voor ouderen met onderliggend lijden maar zijn onzinnig (en wellicht schadelijk zie punt 7) voor jongere gezonde mensen.
 4. Deze vaccins zijn geen vaccins zoals wij die kennen. De afnemende werking heeft niets te maken met nieuwe virusvarianten (elk jaar een griepspuit tegen een nieuwe variant) maar de werking gedurende de tijd vermindert gewoon snel. Het is geen vaccin dat blijvende, levenslange werking geeft zoals echte vaccins tegen polio, difterie, etc.
 5. Het staat onomstotelijk vast dat een na besmetting opgebouwde natuurlijke immuniteit op alle fronten beter is dan een vaccinatie. Zowel wat betreft de breedte van de werking (dan ben je immuun voor het hele spectrum aan vergelijkbare virussen in plaats van uitsluitend voor virussen met het corona spike eiwit) als de duur van de werking (natuurlijke immuniteit is in principe voor altijd, de werking van de vaccins is zeer tijdelijk).
 6. Ook nu weer stromen de ziekenhuizen vol met oudere, kwetsbare personen waarbij de vaccins zijn uitgewerkt omdat deze groep als eerste is gevaccineerd door de overheid. Triest, wat zijn we nu in hemelsnaam opgeschoten. De reële vrees is dat de sterfte onder ouderen (ook in verzorgingstehuizen) weer sterk zal oplopen.
 7. De vaccins zijn niet veilig:
  De FDA was al op de hoogte van de bijwerkingen op ten laatste 22 oktober 2020 dus nog VOOR de voorlopige goedkeuring van de vaccins. Deze informatie hebben ze zelf niet verzonnen maar die informatie is uiteraard aangereikt door de vaccin producenten op basis van eerdere trials. Die bijwerkingen stemmen overeen met de bijwerkingen zoals wij die thans kennen uit de registraties van VAER en Lareb. De vaccin producenten wisten dus in vroeg stadium op basis van de eerste trials wat de bijwerkingen waren. Niet voor niets hebben zij volledige vrijwaring bedongen van de overheden voor aansprakelijkheden bij massale toepassing van deze vaccins. 

  Het aantal korte termijn bijwerkingen van de vaccins is gigantisch en deels zeer ernstig (zie Lareb, VAERS en bron). Deze komen akelig overeen met de bijwerkingen als destijds al bekend bij de FDA. Op sociale media zijn grote groepen slachtoffers actief om ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld op Facebook de groep: “Bijwerkingen na vaccin” met deels schokkende verhalen. Inmiddels wordt onderzoek ingesteld naar ruim 14.500 geregistreerde gevallen in Nederland van (ernstige) ontregeling van de menstruatie. Het bij Lareb en VAERS geregistreerde aantal bijwerkingen is slechts een fractie van het feitelijke aantal opgetreden bijwerkingen.

  De bijwerkingen op langere termijn zijn volstrekt onbekend. Al zijn er recente aanwijzingen dat toepassing van de vaccins inbreuk maakt op het natuurlijk afweersysteem van de gevaccineerden (bron) en is sprake van een thans nog onverklaarbare substantiële, structurele en toenemende oversterfte na aftrek van het aantal coronadoden (dus de resterende oversterfte moet een andere reden hebben) in vrijwel alle landen waar de vaccinatiegraad hoog is. Opheldering over deze structurele oversterfte (naar doodsoorzaak bijvoorbeeld) wordt niet gegeven (zie: De Corona Files).

  Cijfers van 3 november 2021 conform ourworldindata.org:
  Duitsland: vaccinatiegraad = 66,13%, oversterfte = 5,93%
  Denemarken: vaccinatiegraad = 75,92%, oversterfte = 11,96%
  Zweden: vaccinatiegraad = 67,85%, oversterfte = 5,33%
  Verenigd Koninkrijk: vaccinatiegraad = 67,02%, oversterfte = 14,16%
  Letland: vaccinatiegraad = 64,1%, oversterfte = 44,29%
  Nederland: vaccinatiegraad = 68,63%, oversterfte = 6,98%. In Nederland is de oversterfte minus corona doden 6,1% (3 november 2021), zie coronadashboard 2.0
 8. De vaccins hebben er helemaal niet toe geleid dat wij onze vrijheden weer terug krijgen getuige de gisteren afgekondigde maatregelen door de overheid. In hoge mate gelijk aan de maatregelen van november 2020 zij het dat de QR een nog bredere toepassing krijgt.

Ethische vraag
Hoe kan een minister met bovenstaande wetenschap met droge ogen verdere vaccinaties pushen. Zoals de booster shots (waarvan de werking discutabel is), het maatschappelijk onder druk zetten van nog ongevaccineerde personen teneinde zich alsnog te laten vaccineren en wellicht het vaccineren van kinderen? Dit is toch volkomen gewetenloos en immoreel!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: