Selecteer een pagina

Zoals u ongetwijfeld merkt, valt het officiële Covid-verhaal als los zand uit elkaar. De “experts” en “autoriteiten” erkennen eindelijk dat de statistieken van “Covid-sterfgevallen” en “ziekenhuisopnames” kunstmatig zijn opgeblazen en vanaf het begin totaal onbetrouwbaar waren. Dat was al langer bekend maar werd stelselmatig onder de pet gehouden (bron). Zelfs wetten werden door de overheid stelselmatig overtreden om toegang tot informatie te verhinderen (WOB) en de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd bewust onvolledig, onjuist en niet tijdig geïnformeerd. In een gemiddelde bananenrepubliek gaat het er beschaafder aan toe. Autoriteiten en “experts” moesten erkennen dat hun wonderbaarlijke “vaccins” niet werken (tenzij je de definitie van het woord “vaccin” verandert en dat is dan ook gebeurd), dat de bijwerkingen massaal en deels zeer ernstig zijn en dat lockdowns waarschijnlijk ‘een ernstige fout’ waren. De “apocalyptische pandemie” psychose heeft haar vervaldatum bereikt. Na bijna twee jaar opgeblazen massahysterie over een virus dat milde tot matige verkoudheid of griepachtige symptomen veroorzaakt (of geen symptomen) bij ongeveer 95% van de geïnfecteerden en met een totaal sterftecijfer van ongeveer 0,1% tot 0,5%. We zijn na 2 jaar allemaal uitgeput. Zelfs de Covid angstfetisjisten zijn uitgeput en beginnen de sekte steeds vaker stilaan te verlaten.

Diederik Gommers
Patricia Bruijning

Het nieuwe normaal
Het is nog niet voorbij, maar het ‘window of opportunity’ sluit zich in rap tempo en onze wereld is nog niet “opnieuw uitgevonden” en “gereset”. Gelukkig niet. U kent de totalitaire doelstelingen van het WEF (bron). Het is duidelijk dat de WEF community de weerstand tegen de Great Reset heeft onderschat en de tijd die het kost om die weerstand te overwinnen, verkeerd heeft ingeschat. En de weerstand tegen het totalitaire denken van het WEF neemt dag na dag toe. Onder andere door het publiek worden van de tentakels van het WEF in de samenleving (bron). Het WEF en het totalitaire denken hebben de strijd verloren. Hun enige mogelijkheid die dan nog resteert is om openlijk totalitair te gaan, maar dat kan niet. Dat zou suïcidaal zijn. Het momentum is voorbij. Het momentum waarin de staat zich totalitaire middelen eigen maakt en legitimeert onder het mom van een ‘wereldwijde gezondheidscrisis’.

Angst verspreiden, vervalste statistieken en propaganda werken een tijdje, maar uiteindelijk zien mensen dat het niet klopt. De werkelijkheid is totaal anders dan het overheidsnarratief. Het coronabeleid is een grote farce, ineffectief en samenleving en economie torpederend.

De overheid heeft haar hand overspeeld. De vaccins zijn niet meer dan tijdelijke reductie van de kans op een ernstig ziekteverloop gebleken. Er is geen sprake van immuniteit. Het ziekteverloop na besmetting wordt tijdelijk onderdrukt. Meer is het niet. De “experts” en farmaceutische industrie staan collectief in hun hemd. Niet hun beleid of producten, maar de natuur heeft de zaak opgelost door de Omikron variant. Een pandemie eindigt altijd via groepsimmuniteit op basis van natuurlijke immuniteit. Een andere weg voorspiegelen is volksverlakkerij. De maakbaarheid van de samenleving blijkt wederom een illusie. De medische wetenschap en farmaceutische industrie kunnen we vanaf nu niet anders dan met de nodige scepsis bekijken. Als de ziekte ernstig was en de vaccins zouden doen wat beloofd was, waren vaccinatiedwang en -drang, al dan niet via een QR paspoort en 2G, niet nodig. Massa’s mensen lieten zich injecteren om te mogen reizen en om redenen van sociale druk. Om hun sociale leven terug te krijgen. Niet om gezondheidsredenen.  

Het weldenkende deel van de bevolking is stelselmatig stigmatiserend en buitensluitend weggezet als wappies en complotdenkers. Inmiddels is de harde werkelijkheid dat ze gelijk hadden. En die waarheid is hard. Voor zowel de overheid als het deel van de bevolking dat toen nog amechtig vertrouwen in de overheid had. Dat vertrouwen is inmiddels volledig weggeslagen. In een wereld waarin de overheid niet meer wordt vertrouwd is een stiekeme machtsgreep in de vorm van een ‘Big Reset’ in een ‘window of opportunity’, verder weg dan ooit.

Overheid, deskundigen, instituties en fanatieke “vaxxers” komen nu in een fase van boosheid, ontkenning, verdraaiing van feiten en het herschrijven van de geschiedenis. Het is niet leuk publiekelijk de schade te erkennen die zij sinds maart 2020 aan de samenleving en aan mensen en hun families hebben aangedaan. En aan bedrijven en de economie. Het is niet leuk de supersterren status en het bijbehorend verdienmodel als ‘deskundige’ te zien verdampen. Er komen krachten op gang om de deconfiture van overheid, instituties en deskundigen tegen te houden. Onder andere door de bestaande situatie, de bestaande angstcultuur, zo lang mogelijk te rekken.

Overheden gaan hun verworven posities niet zomaar terug geven. Zij gaan zich daar tegen verzetten. Zij zijn niet van plan om het hele “Nieuwe Normaal” verhaal te annuleren, te doen alsof de afgelopen twee jaar nooit is gebeurd en de vrijheden en rechten aan burgers terug te geven. De overheid zal de groeiende verharding en het protest tegen haar beleid onderkennen (bron) en daar nog hardere maatregelen tegenover zetten. Repressie als antwoord in haar verdediging tegen de oprukkende realiteit. Dat zie je nu overal gebeuren.

Steden, staten en landen over de hele wereld gaan gewoon door met het implementeren van de biosecurity maatregelen van het “Nieuwe Normaal”, ondanks het feit dat er geen enkele plausibele rechtvaardiging meer voor is. 

Oostenrijk gaat door met gedwongen ‘vaccinatie’. Duitsland bereidt zich voor om hetzelfde tedoen. Frankrijk rolt een nationaal segregatiesysteem uit om ‘niet-gevaccineerden’ te straffen. Griekenland beboet “niet-gevaccineerde” gepensioneerden. Australië exploiteert ‘quarantainekampen’. En ga zo maar door. 

Dit zal leiden tot verdere polarisatie en disruptie in de samenleving en uitholling van het draagvlak voor instituties en overheden. De overheid heeft onvoldoende zelfreinigend vermogen en moreel kompas om dit te stoppen. Dat zal de samenleving moeten doen. Houdt dat in gedachten als u gaat stemmen. Om te beginnen op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Naar: ZeroHedge

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: