Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft altijd een kritisch oordeel gehad over het feit dat de modellen van het RIVM niet openbaar zijn gemaakt. Zoals bekend is zelfs een motie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal verworpen die erop gericht was onafhankelijke wetenschappers inzicht te verschaffen in de rekenmodellen die door het RIVM worden toegepast. Wij achten dit bijzonder laakbaar in een democratisch stelsel in de wetenschap dat juist op die modellen een groot deel van het coronabeleid is gebaseerd. Let wel: in de grootste gezondheidscrisis ooit. Wetenschappelijke zorgvuldigheid is dan van het grootste maatschappelijke belang. De modellen zijn nooit openbaar gemaakt voor review, hetgeen het vermoeden wekt dat deze kennelijk een onafhankelijke wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Iets voor de aanstaande parlementaire enquete.

Het Genootschap heeft daarop via haar netwerk onderzocht in hoeverre niet op andere wijze zicht op deze zaak kan worden verkregen. Zo is contact ontstaan met Ir. J. De Jonge. Overigens geen familie van….

De Jonge is “statistical modeler” met een rijke internationale carrière in zowel bedrijfsleven, instituties en NGO’s. Tot in Noord-Korea toe. 

Via een techniek geheten “reversed engineering” is door hem de laatste maanden gebruik gemaakt van de tijdens de corona crisis door het RIVM gepresenteerde voorspellingen en de cijfers over de feitelijke ontwikkelingen uit diverse bronnen als: CBS, RIVM, LCPS, VentiCare, VolksgezondheidenZorg, etc.. 

De techniek van reversed engineering wordt onder andere gebruikt bij het schaamteloos nabouwen van software toepassingen van concurrerende ontwikkelaars. Wat daarbij gebeurd is het analyseren van de output van een proces of product aan de hand van de verschillende input parameters. Op grond daarvan vindt modelbouw plaats teneinde het originele proces en/of product via simulatie te evenaren. En waar mogelijk te verslaan.

De Jonge heeft als het ware de modellen van het RIVM nagebouwd en de kwaliteit getoetst door de uitkomsten van de modellen te vergelijken met wat in real life de ontwikkelingen waren. Daaruit is bijvoorbeeld gebleken dat de RIVM modellen er van uitgegaan dat de corona vaccins, ook daadwerkelijk vaccins zijn en dus levenslange bescherming bieden tegen een bepaalde variant van het virus. Zoals elk ander normaal vaccin dat doet. Bijvoorbeeld tegen pokken, kinkhoest, difterie, etc.. Recent is gebleken dat de corona vaccins een beschermingsduur van slechts ca. 240 dagen hebben. En dan moet worden bijgeprikt. In Israël is men inmiddels bezig met de 4e prik. Door deze afnemende bescherming bieden de vaccins geen 95% bescherming zoals initieel is gecommuniceerd maar gemiddeld slechts de helft daarvan gedurende de looptijd. 

Gaven de modellen van het RIVM aanvankelijk aan dat we er met een beschermingsgraad van de bevolking van ca. 65% wel zouden zijn (in het kader van groepsimmuniteit), te bereiken via een zogenaamde “intelligente lockdown”, thans is sprake van een percentage personen in Nederland dat antistoffen heeft ontwikkeld van ca. 98%. Door vaccinatie of door natuurlijke immuniteit na besmetting. En we zijn er nog niet gezien de vollopende ziekenhuisbedden en oplopende sterfte. Met name bij ouderen.

Het Genootschap heeft De Jonge gevraagd te bepalen welke vaccinatiegraad dan eigenlijk wel afdoende is. Hij heeft, onzeker over de uitkomsten van zijn initiële berekeningen, lang gewacht met de presentatie van zijn bevindingen en intervisie van collega’s uit zijn vakgebied gevraagd. Deze hebben de modellen en uitkomsten beoordeeld en waar nodig zijn na vaktechnisch overleg parametriseringen bijgesteld.

Op basis van het gevoerde coronabeleid en de gesimuleerde berekeningsmodellen van het RIVM, blijkt een vaccinatiegraad van 124,3% afdoende om, zoals minister Hugo de Jonge het formuleert “het virus er onder te krijgen”. Daarbij is wel rekening gehouden met invoering van mondkapjes, 1,5 meter afstand, hoesten in de ellenboog, ruime maatschappelijke toepassing van de QR code gedurende het griepseizoen (pakweg november tot april).

We vroegen De Jonge om enige uitleg.

Redactie: “Hoe is dat te verklaren die 124,3%?”

De Jonge: “Dat komt gewoon uit het doorgerekende model.”

Redactie: “Dat is wel erg onwaarschijnlijk. Is dat model openbaar zodat het kan worden getoetst door derden?”

De Jonge: “Dat is niet gebruikelijk, u kunt op mij vertrouwen. Dit is gedegen werk.”

Redactie: “Op deze wijze is het net zo’n black box als bij het RIVM natuurlijk. Heeft u bijvoorbeeld overwogen om uw model te valideren met het verband tussen toenemende vaccinaties, afnemende besmettingen, afnemende IC capaciteit en oplopende oversterfte? En dat geëxtrapoleerd conform methode Kuipers?”

De Jonge: “Jazeker, maar Kuipers was onbereikbaar. Zat voortdurend bij Jinek”.


Enfin, zoals Rutte aan het begin van de crisis al zei: we moeten vertrouwen op de wetenschap.
Dus laat even op u inwerken: 124,3%…. 

Dat betekent dat we er pas zijn als de Nederlandse bevolking met 24,3% is gegroeid ten opzichte van stand heden. Behalve Klaus Schwab wil iedereen echter zo spoedig mogelijk van corona af. Gezien de dynamiek in de bevolkingsopbouw, inclusief momentele oversterfte en de op korte termijn ondanks de genomen maatregelen te verwachten sterfte in de groep “ouderen met onderliggend lijden”, blijkt het noodzakelijk dat wij een ruimhartiger immigratiebeleid voeren. Indien wij binnen 1 jaar “het virus willen verslaan” betekent dit dat wij 4.767.600 gevaccineerde immigranten dienen te verleiden naar ons land af te reizen. 

De daarvoor benodigde huizen kunnen worden gebouwd door alle boeren te onteigenen en de benodigde hoeveelheid beton kan worden verkregen door de met slavenhandel gefinancierde grachtengordel van Amsterdam en de binnensteden van Delft, Leiden, Haarlem en Den Haag te vermalen. Dat zou heel “woke” zijn. De benodigde extra energie kan worden verkregen middels gesubsidieerde bio-verbranding van gerooide oerbossen uit Roemenië. De trotse Nederlandse marinevloot kan de vloot van Roemenië in een annexatie oorlog wel hebben. 

De oplossing voor de coronacrisis met een IFR vergelijkbaar met die van een forse griep, ligt gelukkig voor het grijpen. 

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: