Selecteer een pagina

Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS is geschrokken van het oplopende aantal besmettingen. Dit is in lijn met de hogere besmettelijkheid van de Omicron variant. Bijna niet ziek makend maar veel besmettelijker. Dus levensgevaarlijk. Goed te weten dus dat in Duitsland inmiddels een booster kan worden verkregen na 4 weken na vaccinatie (bron). De vaccins bieden zoals bekend een bescherming van ca. 95%. Maar nu even niet. Sturen op besmettingen is key element in het overheidsbeleid. Meer besmettingen wordt geassocieerd met “slecht”. Minder besmettingen wordt geassocieerd met “goed”.

Zoals u weet is het Genootschap van oordeel: meer besmettingen is “goed”, minder besmettingen is “slecht”. Een endemische ziekte kan immers alleen worden beheerst door opbouw van groepsimmuniteit op basis van natuurlijke immuniteit. Net als bij griep en verkoudheid (bron en bron).

Sturen op besmettingen is niet alleen bizar (hoe meer testen, hoe meer besmettingen) maar ook een schijnwerkelijkheid. Besmettingen leiden vrijwel nooit tot (ernstige) ziekte. Besmettingen leiden tot aanmaak van antistoffen door het natuurlijk afweersysteem van de mens waardoor toekomstige besmettingen (nog) beter kunnen worden gepareerd ter voorkoming van ziekteverschijnselen. En dat blijkt ook uit cijfers van de bloedbanken: meer dan 98% van de mensen hebben inmiddels antistoffen tegen covid-19. Besmettingen worden vastgesteld via tests. Deze methode is onbetrouwbaar. Het aantal feitelijk geïnfecteerden is daardoor aanzienlijk lager dan wordt gemeld (zgn. “false positives”). Dus nog los van het feit dat na besmetting bijna niemand (ernstig) ziek wordt. Dat deze methode onbetrouwbaar is is alom bekend. Hilarische testresultaten zijn inmiddels ook bekend over de sneltests. De volgende stoffen geven een positief “sneltest” resultaat (*):

  • cola 
  • RedBull
  • kiwi
  • papaja
  • geitenmelk
  • appelmoes
  • etc.

Omdat inmiddels bekend is dat de pandemie schier onbeheersbare vormen heeft aangenomen in de kiwi populatie (100% van de kiwi’s test inmiddels positief) hebben OMT, RIVM en het ministerie van VWS in spoedvergadering besloten tot een vaccinatieplicht en beweging beperkende maatregelen voor kiwi’s. Recalcitrante wetenschappers hebben schoorvoetend in het debat ingebracht dat de kans op overlijden van een kiwi verwaarloosbaar klein is en de tests niet deugen. Dit is echter niet in de besluitvorming meegenomen. Betreffende wetenschappers zijn inmiddels ontslagen. De pers is unaniem enthousiast over de steeds strengere maatregelen van de overheid die de vrijheden van kiwi’s ernstig beperken. Juristen zien geen beletsel voor een vaccinatieplicht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Kiwi stelt dat dit niet indruist tegen de Universele Rechten van de Kiwi daar deze niet bestaan. In de Neurenbergcode is een passage over kiwi’s niet aangetroffen. Pfizer meldt recent dat de kiwi alleen bescherming kan worden geboden door 3 additionele prikken.

Van het vaccineren van cola is vooralsnog om praktische redenen afgezien.

(*) De test bestaat uit een met kleurstof gemerkt antilichaam. Een antilichaam is een eiwit. Cola is erg zuur door o.a. fosforzuur. Dit zuur denatureert (vernietigt) het eiwit waardoor de test positief wordt. 

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: