Selecteer een pagina

Nederland staat op de 8e plaats van de “Corruption Perception Index” van Transparency International.
Met name een aantal Scandinavische landen moet Nederland nog boven zich dulden in deze index van 2020:

Nederland is niet bepaald een banenrepubliek zou je zeggen. Mooie score. Transparency International merkt overigens wel op dat Nederland stil staat in de strijd tegen corruptie. Dus verbeteringen zijn er eigenlijk niet. En zo rooskleurig hangt de vlag in Nederland er in feite niet bij.

Wat is corruptie eigenlijk?

Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand een ander omkoopt of zich laat omkopen om bepaalde zaken gedaan te krijgen of te verwerven.

Het belangrijkste voorbeeld van corruptie is het betalen of aannemen van steekpenningen en/of gunsten. Met dit smeergeld wordt iemand in een bepaalde machtspositie omgekocht om voor degene die de steekpenningen betaalt of gunsten verleend, voordelen van de ontvanger te verwerven. Beiden plegen corruptie. Degene die de steekpenningen/gunsten aanneemt pleegt passieve corruptie. Hij of zij maakt misbruik van zijn of haar machtspositie. Degene die de steekpenningen aangeboden/gunsten heeft pleegt actieve corruptie. Hij of zij beoogd financiële of andere voordelen als tegenprestatie te verwerven. Corruptie is een niet integer proces en is daarom strafbaar. De waarde gelijkheid staat hiermee op het spel. In een corrupte samenleving hebben mensen met meer geld meer kansen dan mensen die over minder geld beschikken.

Verschijnselen die corruptie mogelijk maken, zoals belangenverstrengeling, een oneerlijke verdeling van macht, onvoldoende controle op de macht, onvoldoende krachtige toezichthouders, onvoldoende transparantie, onvoldoende handhavend wettelijk kader, etc. ondermijnen de democratie en het vertrouwen van burgers in het gezag. 

Corruptie wordt internationaal als een ernstig feit gezien. Het kan overal ontstaan. Vaak in een grijs gebied en in de (zakelijke of politieke) relationele sfeer. Het kan zich in allerlei hoedanigheden manifesteren. Transparantie is en regelgeving zijn passende antwoorden. Belangenverstrengeling is bijzonder kwalijk. Een kwart van de Nederlandse politici wordt lobbyist.

In Nederland is ruimte voor veel verbetering op dit gebied. 

Om doublures in informatie te voorkomen zijn onderstaand de belangrijkste en meest spraakmakende informatiebronnen opgenomen. Veel beter verwoorden dan in deze video’s is nauwelijks mogelijk. 
De informatie is al wat ouder maar is helaas nog geheel actueel. 

Er is sindsdien niets verbeterd. De Nederlandse overheid vindt het kennelijk wel goed zo. Ondanks diverse internationale aansporingen om hier eindelijk eens iets aan te doen.
Click en huiver.

Café Weltschmerz klassiekers: 
Deel 1: Lobbycratie met Syp Wynia
Deel 2: Lobbycratie met Michel van Hulten
Deel 3: Lobbycratie met Willeke Slingerland

Zeer warm aanbevolen!

Noot: bizar is de uitzondering die Nederland maakt inzake artikel 12 van het verdrag van Lissabon.
Zie de toelichting van Wynia daarover.

Belangrijk wapen tegen (potentiële) corruptie is transparantie.
Een overheid die transparant verantwoording aflegt naar haar burgers.
In Nederland is die transparantie, ook in internationaal perspectief, “sterk voor verbetering vatbaar“.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: