Selecteer een pagina

OPINIE
De besmettingen, ziekenhuisopnames en doden lopen weer op. Volledig vergelijkbaar met 2020 rond deze tijd. Inmiddels worden dag records gebroken. Hoger dan vorig jaar. En dat ondanks ruim 24.000.0000 “prikken”. In het bedrijfsleven zou iemand voor deze wanprestatie acuut een enkele reis arbeidsbureau krijgen. Bij een motorclub: naar huis in bad standing. En terecht!

Weer zijn de ouderen en zwakkeren volledig de klos. Weer heeft de overheid zitten slapen en de signalen uit Israël van maanden geleden volledig genegeerd (wat wij nu hebben, hadden zij toen). De tweedeling in de samenleving tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is op basis van ophitsend overheidsbeleid tot ongekende hoogte opgelopen. In brede kring is het vertrouwen in politici, wetenschappers, instellingen tot vrijwel het nulpunt gedaald.

Wij hebben hier te maken met “beleidsmakers en adviseurs” die niet leren van het verleden, wetenschappelijke feiten negeren en autistisch vasthouden aan maatregelen die niet werken. Met als bijvangst een ongekende schuldenberg, deels vreselijke vaccin bijwerkingen, sinds maanden oplopende onverklaarde oversterfte (excl. corona) en een niveau van geestelijke gezondheid in Nederland dat sinds decennia zo slecht niet is geweest. Maar de minister blijft maar “sturen op vaccinatiegraad”. Klinkklare onzin zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Bronnen: “Corona Dashboard 2.0” en “Sturen op vaccinatiegraad: kansloos!“.

De effectieve beschermingsgraad van de gevaccineerden is ca. de helft van de vaccinatiegraad.

Door ministerie en RIVM (volgens aankondiging Rutte in eerste corona toespraak “moeten we vertrouwen hebben in de wetenschappers en de instituten”) zijn de meest wilde flauwekul verhalen over ons uitgestort zoals: “intelligente lockdown”, “groepsimmuniteit”, “we moeten het virus verslaan”, “het vaccin is de oplossing”, “vaccins voorkomen dat je ziek wordt”, “vaccins houden je uit het ziekenhuis”, “doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander”, “de QR pas als middel om het virus er onder te krijgen”, “dansen met Janssen”, “1 prik met Janssen is voldoende”, “de instelling van een avondklok”, “een sluitingstijd voor nachtclubs om 24:00u”, “een kapper mag wel naar zijn fysiotherapeut, maar die fysiotherapeut mag niet naar zijn kapper”, “maximaal 3 klanten per etage in de retail, ook bij IKEA”, “ongevaccineerden zorgen voor oplopende besmettingscijfers”, etc.. De Redactie wordt er zuidelijk van en als we er echt eens voor zouden gaan zitten is de lijst niet meer te overzien. 

Ondertussen is meermaals door de Tweede-Kamer der Staten-Generaal door de partijen die deel uitmaken van het kabinet keihard geweigerd de zorg capaciteit te vergroten, bijvoorbeeld tot op het gemiddelde niveau van Europa. Duitsland heeft per 100.000 inwoners 6x zoveel IC bedden en ruim 8 maal zoveel ziekenhuisbedden dan Nederland. Onverantwoord en asociaal:


En nu gaat men volkomen zinloos en ineffectief het “2G systeem” invoeren:

Wat voor mensen zitten in kabinet, het OMT en bij het RIVM eigenlijk?
Dit alles overziend lijkt een gesloten GGZ inrichting een rationelere plek om te vertoeven.

Wat er wel moet gebeuren:

 • vaccineren is vrijwillig, informeer de burger transparant over voor- én nadelen van vaccinatie en laat hem zelf kiezen;
 • blokkeer het misdadige idee kinderen onder 12 jaar te vaccineren gezien hun verwaarloosbare risicoprofiel;
 • introduceer per direct een certificeringssysteem op grond waarvan horeca, winkels en bedrijven “corona-proof” open kunnen blijven. Een en ander op basis van ventilatie en/of filtering/sterilisatie van de lucht. Aerosole besmetting is dé belangrijkste besmettingsroute (het is een longziekte);
 • ondersteun per direct onderzoek naar medicijnen. Het is werkelijk krankzinnig dat in de officiële richtlijn van de Landelijk Huisartsen Vereniging nog steeds “paracetamol” als behandelmethode staat. Een groot aantal medicijnen die in het buitenland al worden toegepast blijken prima te werken. Bel eens met wat universiteiten in India bijvoorbeeld;
 • erken dat natuurlijke immuniteit zowel qua bescherming, breedte van de bescherming voor toekomstige virusvarianten en de duur van de bescherming by far beter is dan de vaccins;
 • stop met sturen op vaccinatiegraad en stuur op beschermingsgraad (hou er rekening meer dat veel gevaccineerden een bron van besmetting zijn en zelf (ernstig) ziek kunnen worden;
 • breid per direct de ziekenhuis en IC capaciteit uit en maak gebruik van de medische capaciteit uit de markt en bijvoorbeeld defensie;
 • draai per direct het onzinnige besluit terug af te zien van de conventionele vaccins van Sanofi, Valneva en Novavax en stop met de exclusieve focus op de nog steeds experimentele mRNA vaccins;
 • pas de QR pas zodanig aan dat deze “op rood” gaat na een positieve test;
 • breidt de testcapaciteit uit, testen blijven gratis;
 • stop met oeverloos bronnen-contactonderzoek;
 • stop met stigmatiseren van niet-gevaccineerden en richt het beleid op waar het probleem zit, namelijk de niet werkende QR pas en de aflopende beschermingsgraad bij gevaccineerden;
 • de basisregels: handen wassen, mondkapje, 1,5 meter, als je ziek bent blijf je thuis, kunnen blijven gelden tot nader order;
 • voer geen 2G beleid in (zie boven) maar zet slimmer in op testen in situaties waarin dat toegevoegde waarde heeft en test indien opportuun ook gevaccineerden en genezen personen;
 • vervang alle leden van het OMT door een frisse, brede groep adviseurs waarbij een betere balans ontstaat tussen zorg en overige maatschappelijke aspecten en belangen. OMT leden hebben een vertrouwelijke adviesfunctie richting de overheid. Het is leden van het OMT verboden contacten met de pers te onderhouden;
 • stop met naar het buitenland verwijzen onder vermelding “zij doen het ook”. Buitenlands beleid is de resultaten van lokale politieke compromissen en stoelt deels op onwetenschappelijke ineffectieve onzin. Naar het buitenland verwijzen ter onderbouwing van beleid is zelf-diskwalificerend;
 • stop met uitholling van onze rechtsstaat en doe normaal met straffen en boetes. Een QR code vervalsen kan een straf opleveren van 4 jaar terwijl op dood door schuld maximaal 2 jaar staat. Of destijds het onzalige idee iemand een aantekening in zijn strafblad aan te smeren bij overtreding van de 1,5 meter regel. Abject en ieder fatsoen voorbij;
 • vergeet het dat met “boosters” deze golf aan besmettingen tijdig kan worden gestopt. Too little, too late;
 • maak alle corona gerelateerde overheidsdossiers openbaar (waarmee gewoon wordt voldaan aan de wet (WOB)) en stop met intransparantie en groezeligheid. Zie: De Corona Files. Onder andere ten aanzien van de (deels zeer verontrustende) bijwerkingen van de vaccins en de sterk oplopende niet verklaarde oversterfte (zie: Corona Dashboard 2.0). Erken dat er doden vallen als gevolg van de vaccinaties en in versterkte mate myocarditis optreedt. En dat die bijwerkingen al bekend waren (inclusief overlijden) voordat de vaccins voorlopig werden toegelaten. Wie schimmigheid zaait, oogst wantrouwen.

Het is moeilijk om alles fout te doen in het leven (er gaat altijd wel íets goed), maar Hugo doet het!

Het coronavirus gaat niet weg! We moeten er mee leren leven!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: