Selecteer een pagina

OPINIE
Het coronabeleid over de afgelopen 1,5 jaar was er een van zwalken, willekeur, onvoldoende op wetenschappelijke feiten gebaseerde maatregelen. Van vertrouwen op wereldvreemde deskundigheden die het toch niet bleken te zijn, van miljarden euro’s waarover geen verantwoording kon worden afgelegd, van verhalen over groepsimmuniteit die toch niet bleken op te gaan bij een dergelijk muterend respiratoire virus, van instituten (RIVM) waar geen enkel draaiboek voor dergelijke situaties voorhanden bleek, van ontkenning van internationale wetenschappelijke inzichten als het belang van aerosolen als dominante besmettingsroute, van een ministerie dat zich bewust niet aan de wet hield en houdt als het ging/gaat over transparantie over gevoerd beleid (WOB verzoeken). Over een intelligente lockdown waarvan de intelligentie nu nog moet worden opgehelderd. Over badinerende opmerkingen over het beleid van een land als Zweden dat defacto veel betere resultaten heeft laten zien zonder lockdowns dan de meeste Europese landen. Over vaccin chaos op EU niveau, mondkapjes gate binnen CDA kringen, de inrichting van een “1,5 meter economie”, de inrichting van een “testsamenleving” (de testlocaties staan vrijwel geheel leeg), de wetenschappelijke analyse dat kinderen op school de besmetting niet konden doorgeven, het verstrekken van bevoegdheden aan BOA’s om de 1,5 meter regel te handhaven op straffe van een bekeuring plus een aantekening in het strafblad van een overtreder (sic!), deze waanzin ging pas van tafel toen de minister van justitie zich nergens iets van aantrok bij zijn trouwerij. Die had dus ook een strafblad moeten hebben, stel je voor de minister van Justitie…). Over ca. 80 mrd. overheidstekort (aangevuld met tientallen miljarden nog te vorderen belastinggelden de komende 5 jaar) als gevolg van compensatie van ondernemingen voor schade die door de overheid zelf is veroorzaakt. Over een “onderzoek naar ventilatie in het onderwijs” met als norm een volstrekt verouderd bouwbesluit waarin de term “virus” überhaupt niet voorkomt. Over bangmakerij in de media door steeds dezelfde gezichten met een “mening”. Hoe schokkender de mening, des te meer air play. Over welbewust aanwakkeren van tweespalt in de samenleving tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Het stoïcijns weigeren te communiceren over internationaal succesvol ingezette medicatie. Het is hemeltergend.

Hier zal nog jaren onderzoek naar gedaan worden met ontluisterende resultaten.

Terug naar de dag van vandaag. Waar staan we?

Overwegende dat,

 • Het kabinet heeft ingezet op de vaccinatiestrategie (“vaccineren, vaccineren, vaccineren, oh ja en dansen met Janssen) waarvan nu blijkt dat die geen finale oplossing is. Hooguit een deeloplossing. De werking van de vaccins is minder dan vooraf verteld. De werking neemt af in de loop der tijd. De vaccins bieden helemaal geen totale bescherming tegen ziekte en dood. Het aantal positief geteste personen met volledige vaccinatie loopt gestaag op. Het percentage positief geteste personen met volledige vaccinatie ten opzichte van niet gevaccineerden, loopt gestaag op. De ziekenhuizen beginnen weer patiënten op te nemen en helder wordt dat dit spoedig voor het allergrootste deel gevaccineerde mensen zijn. Wie dat ontkent kan niet rekenen.
 • Het kabinet de bizarre constructie heeft bedacht dat als iemand een QR code heeft, dat hij dan mag feesten. Of hij positief is of niet. Daarnaast is feesten wat iedereen uiteraard wil, maar dan in een verantwoorde omgeving: corona proof via sterilisatie of ventilatie van de lucht in “de feestruimte”. Daaraan wordt compleet voorbij gegaan. Resultaat: de besmettingen, zieken en ziekenhuisopnamen kunnen niet anders dan oplopen. En niet weinig. Het is een in en in dom beleid.
 • De bijwerkingen van de vaccins inmiddels steeds beter inzichtelijk worden. Lareb meldt inmiddels bijvoorbeeld meer dat 14.000 vrouwen met aanzienlijke menstruatie problemen. Vrij veel voor een nadrukkelijk door de overheid voortdurend als ‘veilig’ gekwalificeerd vaccin. Het aantal geregistreerde klachten bij Lareb is een fractie van de werkelijke hoeveelheid. Ook in vergelijking met het buitenland registreert Lareb veel te weinig. Artsen registreren al helemaal bijna niet, dat moeten (net medisch geschoolde mensen zelf maar doen). De langere termijn effecten van vaccinatie zijn een groot raadsel. Net als de momentele structurele en stijgende niet verklaarde oversterfte (sterfte boven hetgeen statistisch verwacht wordt) van de laatste maanden. Die is er in heel Europa (en daarbuiten ook trouwens).
  Er is een veelheid aan praatgroepen op de sociale media waar mensen hun klachten (veelal op respectvolle en nette manier proberen te bespreken). Daar is kennelijk behoefte aan. Men “zit er mee”. 
 • De zorgcapaciteit niet is uitgebreid. Het hele beleid afgelopen 1,5 jaar was er op gericht binnen de zorgcapaciteit te blijven. In oorlogstijd past men het aantal veldhospitalen aan en niet de wijze van oorlogsvoering. Bijvoorbeeld door delen van het leger in lockdown te plaatsen. Er is niets structureels op het gebied van zorgcapaciteit opgelost noch aangepast. Gevolg is het momentele gejammer uit de zorg over de knellende capaciteit. Een ministerie van zorg die daar niets aan doet….

kan het niet anders zijn dan dat dit beleid in de nabije toekomst zal worden gekwalificeerd als een integrale faillure. KPMG is al begonnen. Er zullen er spoedig meer volgen. En weldra zal de pers dat ook oppakken. De beer is los. En dat werd tijd. Het is tijd om de rekening op te maken. De grafieken van jonge mensen met zware psychische problemen (GGD, CBS) zijn niet om aan te zien. Allemaal gevolg van dit beleid. Een beleid omfloerst met een communicatiestijl vol druk en drang. En als aangegeven volstrekt onvoldoende openheid over gevoerd beleid, gehanteerde berekeningsmodellen van het OMT waarop alles wordt en werd gebaseerd. En noem maar op. Uiteraard, alles goed doen is lastig. Maar alles fout doen ook.

Maar wat zal de minister naar verwachting gaan doen? 
U raadt het al. Het enige dat hij kent. Meer van hetzelfde. Waarom zou je ook leren van de gang van zaken als basis om het beter te doen? Dus het ligt volledig voor de hand aan te nemen dat maatregelen zullen worden ingevoerd als:

 • strengere toepassing van de corona pas (die dus niet werkt en een gevaar van schijnveiligheid schept)
 • weer willekeurig sectoren sluiten (en bijvoorbeeld “nachtclubs die om 00:00u dicht moeten…)
 • terug naar een mix van maatregelen waarvan wetenschappelijk volstrekt evident is vastgesteld dat die niet functioneren (mondkapjes, 1,5 meter, etc.).
 • meer vaccineren inclusief booster shots
 • vaccineren tegen griep
 • thuis blijven werken en minder mensen thuis ontvangen

O ja, meer generieke motivatie zal zijn: Frankrijk doet het ook.  

Waarom pakt de pers dit dossier in hemelsnaam niet op? Journalisten hebben het voor het grijpen. Een van de grootste schandaal dossiers denkbaar! Elk draadje leidt tot politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid kwesties. U kunt zich desgewenst graag wenden tot onze redactie voor ideeën als u die zelf niet spontaan bedenkt.

Het wordt weer een slechte kerst.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: