Selecteer een pagina

Demissionair minister Hugo de Jonge vraagt recent via een ziekenhuisrondje aandacht voor additionele vaccinaties. Daarbij geeft hij nadrukkelijk aan welke percentages ongevaccineerden hij in betreffende ziekenhuizen aantreft en “Dit bed had niet bezet hoeven zijn”. 

De ongenuanceerde wijze (ongevaccineerden kunnen reeds antistoffen hebben naar aanleiding van eerdere besmetting, etc.) waarop hij dat doet getuigt niet van respect voor mensen die er op basis van hun informatiepositie, geloofsovertuiging of anderszins voor kiezen zich niet te laten vaccineren en wakkert tweedeling in de maatschappij aan. Discussies tussen gevaccineerden en ongevaccineerden op sociale media worden momenteel op het scherp van de snede gevoerd. Soortgelijks speelt in relaties, binnen gezinnen en families, binnen ondernemingen en instellingen. Ongevaccineerde mensen voelen zich door het gevoerde beleid zwaar onder druk gezet. Over- en weer bestaat veel scepsis en cynisme:

Je zou van de overheid verwachten dat zij oog heeft voor dergelijke zaken en zich genuanceerd en respectvol opstelt. Los van grondwettelijke bepalingen die hier trouwens relevantie hebben.

Hoe is een dergelijke “pusherige” opstelling van de overheid te verklaren?

Is minister de Jonge met zijn laatste wanhoopsoffensief bezig ?

Wat er zoal speelt:

Reuring over bijwerkingen
Op sociale media en in face-to-face gesprekken worden volop (mogelijke) bijwerkingen van vaccinaties bediscussieerd. Bijvoorbeeld in de groep “Bijwerkingen na vaccin” op Facebook. Iedereen kent inmiddels wel verhalen van vrouwen die problemen ondervinden of ondervonden met hun menstruatiecyclus (Lareb) of andere klachten. Bij Lareb zijn inmiddels meer dan 14.000 menstruatieklachten gemeld. Waarbij wij weten dat verreweg de meeste mensen helemaal niet registreren…

In totaliteit zijn bij Lareb 155.548 meldingen over bijwerkingen geregistreerd (stand 19 oktober 2021). Opvallend is dat behandelend artsen niet al te actief zijn met het melden van bijwerkingen. Als voorbeeld geldt de stand meldingen bij Lareb d.d. 19 oktober 2021 voor het Pfizer vaccin:

Thans is nog niet helder wat hiervan de redenen zijn. Er wordt op sociale media gespeculeerd over bewust ontmoedigingsbeleid via een te ingewikkelde procedure waarbij patiënten (in de regel niet medisch geschoold) moeite hebben met de wijze van melden, waardoor het aantal meldingen lager is dan het zou moeten zijn (ook in vergelijking met het buitenland). Er wordt gesteld dat het lage aantal meldingen door artsen te verklaren is uit grenzeloos vertrouwen van de artsen in de kwaliteit van de verstrekte vaccins (en de optredende verschijnselen niet door de vaccins veroorzaakt kunnen zijn). Ook wordt gespeculeerd dat het voor artsen te veel rompslomp zou zijn c.q. sprake is van vrees voor eventuele aansprakelijkstelling in de toekomst. Een arts die de patiënt, in de vertrouwensrelatie tussen beide, heeft geadviseerd te vaccineren, kan terughoudend zijn bij de registratie van allerlei, soms ernstige, bijwerkingen.

Scepsis jegens overheidsbeleid
Er is publieke scepsis jegens het gevoerde overheidsbeleid. Was aanvankelijk (2020) sprake van een beleidslijn gericht op het realiseren van groepsimmuniteit (blijkt niet te functioneren bij een snel muterend virus), werd later vrijwel singulier ingezet op vaccineren. Dat terwijl toen (en nu ook) geen enkel zicht bestond op eventuele bijwerkingen van vaccinatie op langere termijn. Eerst was de boodschap: vaccins beschermen tegen besmet worden, daarna: vaccins beschermen (afhankelijk van het vaccin, bijvoorbeeld 90%) tegen ziek worden, later werd dat: vaccins beschermen tegen ernstig ziek worden of overlijden. Vaccins bieden inderdaad aanzienlijke bescherming (overigens afnemend in de loop der tijd) tegen ziek worden en het verloop van de ziekte. Waarbij de kans op ziek worden uiteraard rationeel moet blijven worden bezien (virusvaria.nl)

De scepsis jegens het beleid wordt ook gevoed door de aandacht die er opeens nu wel is voor aerosolen en ventilatie, terwijl dat ruim een jaar ten stelligste door RIVM, OMT en ministerie is ontkend. Zie ook: maurice.nl

De toename van het aantal besmettingen gaat in 2021 net zo snel als in oktober 2020, hoewel een groot deel van de bevolking gevaccineerd is. Hoezo “vaccineren is de oplossing” denkt menigeen.

De consistentie van beleid wordt door grote delen van de samenleving niet meer begrepen. Wie bijvoorbeeld gevaccineerd is, maar tóch besmet raakt met corona, kan in Nederland nog altijd in horeca en evenementen naar binnen met de QR-code. Terwijl een land als België de app aangepast heeft, gaat ons land dat niet doen.
In Juli: 6% van positief geteste mensen volledig gevaccineerd. September: 29% van positief geteste mensen volledig gevaccineerd. Oktober: 41,5% van positief geteste mensen volledig gevaccineerd. Kortom: die omstreden QR code is de oplossing niet!

Aantal gevaccineerden in ziekenhuizen neemt toe
Het is onafwendbaar dat het aantal gevaccineerden in ziekenhuizen zal toenemen. En ook het aantal gevaccineerden ten opzichte van ongevaccineerden. Er zijn nu eenmaal veel meer gevaccineerden. En het is onzin te veronderstellen dat alle ongevaccineerden ziek zullen worden. Uit onderzoek van bijvoorbeeld Sanquin blijkt dat de populatie inmiddels in zeer hoge mate afweerstoffen tegen het coronavirus heeft:

Maar liefst 95,1% van de donoren hebben inmiddels antistoffen, door natuurlijke besmetting of via vaccinatie.
Ook gevaccineerden worden besmet (wel minder door de werking van het vaccin) en worden ziek. Soms zeer ernstig ziek zelfs en overlijden. Wij verwijzen ter zake naar de cijfers in Israël en bijvoorbeeld: Colin Powell

Dat het aantal gevaccineerde corona patiënten in ziekenhuizen oploopt blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers van het academisch ziekenhuis in Maastricht. Bron: AD, 18 oktober 2021


De conclusie kan geen andere zijn dan dat de voorgespiegelde bescherming in de praktijk aanzienlijk kan tegenvallen. Op sociale media bestaat ook daarover aanzienlijke scepsis getuige hashtags als “#prikspijt” en “#vaccinatiespijt”. Terwijl gevaccineerden zich op basis van het gevoerde beleid met hun QR-code veilig wanen en er inmiddels weer flink gefeest wordt in Nederland, kan het niet anders zijn dan dat besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zullen oplopen.

Testimonials
Er komen steeds meer verklaringen van mensen die aangeven (zeer) ernstige gevolgen van de vaccinatie te ondervinden. Zie ondermeer: Dramatische getuigenissen uit Israël. De beoordeling hiervan is aan u.

Oversterfte
Inmiddels is sprake van exorbitante oversterfte (hogere sterfte dan statistisch te verklaren is) – na aftrek van de coronadoden – in de hele wereld. Sinds week 22 is daarvan sprake in heel Europa. Overal bestaat een soortgelijk beeld. Deskundigen worden geconfronteerd met een mysterie. Er wordt naarstig gezocht naar verklaringen. Ook het CBS meldt al maanden oversterfte. Zie ook:

De Corona Files (over gebrek aan transparantie door de overheid over corona)
Waar is de transparantie van het CBS? (wijziging rapportagesystematiek per 1 juli inzake doodsoorzaken)
Oorzaken structurele oversterfte zomermaanden 2021 (analyse oversterfte)


Wordt het overheidsbeleid ingehaald door de werkelijkheid? Inclusief druk op de zorg door grote aantallen gevaccineerden in de ziekenhuizen? We zullen het zien. Wellicht wel een reden om te stoppen met het tegen elkaar opzetten van gevaccineerden en ongevaccineerden. 

Mocht het onverhoopt (!) zo zijn dat de oversterfte een relatie heeft met de vaccinaties dan zou er een hoop uit te leggen zijn. We wachten de CBS cijfers naar doodsoorzaak af.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: