Selecteer een pagina

Er is een aantal landen in de wereld dat vanaf een bepaalde leeftijd een wettelijke vaccinatieplicht heeft ingevoerd. Deze landen gaan wat het Genootschap betreft alle perken te buiten wat betreft het eerbiedigen van grondrechten en internationaal geldende mensenrechten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het eerbiedigen van de lichamelijke integriteit en recht op zelfbeschikking. Ethiek is dergelijke landen geheel vreemd.

Op Statista worden allerlei gegevens bijgehouden ten aanzien van de ontwikkelingen inzake COVID-19. Zo ook de wereldwijze status met betrekking tot vaccinatieplicht. Momenteel ziet dit er als volgt uit:

Wettelijke vaccinatieplicht in Oostenrijk, die alle volwassenen verplicht zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, is vorige week in werking getreden. In Duitsland wordt een dergelijke stap nog steeds overwogen, zij het dat dit onzalige idee steeds meer onder druk komt te staan als gevolg van Omikron. De sterk vergrijsde samenlevingen Italië, Griekenland en Tsjechië kozen voor verplichte vaccinatie voor risicogroepen. Dit betreft personen ouder dan 60 jaar in Griekenland en Tsjechië en personen ouder dan 50 jaar in Italië.

Zoals bovenstaande kaart laat zien, bestaat de verplichting om gevaccineerd te worden tegen Covid-19 ook voor alle volwassenen in Tadzjikistan, Turkmenistan, Vaticaanstad. Indonesië en Micronesië. Ecuador stelt corona vaccinatie verplicht voor iedereen boven de vijf jaar, maar in Costa Rica is vaccinatieplicht alleen van toepassing op minderjarigen. Opmerkelijk.

Naast landen met deze meer generieke vaccinatieplicht zijn er landen die verplichte vaccinatie eisen voor gezondheidswerkers of bepaalde andere contactberoepen. En er nog landen die een wettelijke verplichting om juridische, politieke of andere redenen niet aandurven, maar er voor kiezen dusdanige strenge regels voor ongevaccineerden op te stellen dat de facto sprake is van vaccinatieplicht. Bij deze laatste groep landen horen Frankrijk en Canada waar door Macron en Trudeau ongevaccineerden publiekelijk te schande worden gezet en Macron heeft verklaard er een genoegen in te scheppen ongevaccineerden te pesten c.q. het leven zuur te maken.

Waar duidt dit op?

  1. Overheden baseren zich alles behalve op de wetenschap: elk kind weet inmiddels dat vaccinaties niet leiden tot immuniteit, de transmissie van het virus niet verhinderen en iemand na besmetting nog altijd flink ziek kan worden en zelfs kan komen te overlijden. Daarnaast is bekend dat de werking van een vaccin slechts zeer tijdelijk is, er massa’s korte termijn (deels zeer ernstige) bijwerkingen zijn, de langere termijn bijwerkingen nog steeds onbekend zijn en sprake is van aantasting van de natuurlijke afweer van mensen door veelvuldig prikken. Welke gek met enig verantwoordelijkheidsgevoel spreekt dan nog over vaccinatieverplichting?
  2. Betreffende landen kennen geen respect voor de universele rechten van de mens;
  3. Dergelijke leiders hebben geen moreel kompas, geen fatsoen en zetten willens en wetens burgers tegen elkaar op waardoor ernstige verdeeldheid in de samenleving ontstaat;
  4. Opvallend is dat bovengenoemde landen met een generieke vaccinatieplicht niet uitblinken in beschaving en een doorwrochte democratische rechtsorde. Anders gezegd: de bananenrepublieken lopen zoals altijd voorop;
  5. Het is ongekend dat een land als Duitsland, zeker ook tegen de achtergrond van de geschiedenis van dat land en de Neurenberg code in de nasleep van de Tweede-Wereldoorlog (“dit nooit meer”) zó ver heen is in haar irrationele corona angst dat zelfs zij bereid is de bescherming van het individu c.q. een minderheid tegen de staat van tafel te vegen. 

Er is sprake van een massapsychose c.q. een ambtelijke wereld die haar grip op de samenleving wenst te versterken middels verboden, wetten en verplichtingen. Denk ook aan de invoering van een niet werkend Corona Toegangs Bewijs. Een typische “ambtelijke en bureaucratische” oplossing voor een probleem. In dit geval een vermeend probleem.

Laten we hopen dat Omikron haar werk verder doet waardoor corona een endemisch jaarlijks griepje wordt. Waarbij zelfs ambtenaren begrijpen dat je dan niet meer kunt aankomen met vaccinatieplicht. 

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: