Selecteer een pagina

Los van het feit dat corona een seizoenpatroon volgt en de “R” in de maand zit, de navolgende analyse.
Israël is veel eerder massaal gaan vaccineren dan Nederland. Israël was de vaccinatie benchmark van de wereld. Een lichtend voorbeeld.

In onderstaande grafiek is dit gepresenteerd waarbij de vaccinaties zijn getoond voor zover die volledige (2 prikken of meer) bescherming bieden.

Als referentie voor de volgende analyse is gebruikt: wanneer is in beide landen een vergelijkbare bescherming via vaccinaties gerealiseerd. Een aanzienlijk beschermingsniveau conform deze grafieken ligt bijvoorbeeld bij 58%. Dan is 58% van de bevolking (conform mededeling autoriteiten) “volledig beschermd” op basis van de vaccinatie campagnes in de respectievelijke landen. Wanneer dit beschermingsniveau in beide landen bereikt werd blijkt uit onderstaande opstelling:

Israël is er in geslaagd in korte tijd (143 dagen) 58% dubbele vaccinaties te bereiken. Nederland is later (31 januari 2021) begonnen met eerste dubbele vaccinaties en heeft er langer over gedaan (197 dagen, 37,8% langer). Hier gaan de dingen niet zo voortvarend kennelijk. 

Vervolgens beoordelen wij het verloop van het aantal covid sterfgevallen in Nederland en Israël. Dan zien wij het volgende beeld:

Opvallend is dat ondanks het feit dat Israël eerder een hoge bescherming via dubbele vaccinaties heeft gerealiseerd, er opeens sprake is van een sterke stijging in het aantal mensen dat is overleden met diagnose covid. De gepresenteerde stijging van het aantal covid doden kan allerlei oorzaken hebben. Daarnaar wordt breed onderzoek verricht. De mogelijke oorzaken kunnen liggen in het feit dat nog niet (volledig) gevaccineerde mensen besmet werden en overleden, in het feit dat de vaccin werking in de loop der tijd is afgenomen (daar zijn sterke aanwijzingen voor), in eventuele (direct of indirecte) mortaliteit gerelateerd aan het vaccineren zelf, eventuele ondeugdelijkheid van vaccin batches, etc. Er zijn vele mogelijke oorzaken denkbaar.

In geval de curve van Israël zou optreden in Nederland (de aanname zou dan zijn dat de omstandigheden in Nederland gedurende de komende weken niet significant afwijken van die in Israël de afgelopen weken in termen van besmettingen, kwaliteit en beschikbaarheid medische zorg, algemene anti corona maatregelen (Israël hanteert nog steeds een erg zwaar regime), etc.) dan zou dat leiden tot de volgende indicatieve berekening van het moment waarop het aantal sterfgevallen in Nederland aanmerkelijk gaat oplopen:

Op basis van deze schatting zou vandaag (toevallig) het aantal corona overlijdens in Nederland beginnen op te lopen.
 
Conform bovenstaande grafiek loopt in de periode van 29 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 de corona sterfte in Israël sterk op. In feite in een min of meer rechte lijn om vervolgens gedurende circa een maand op een constant hoog niveau te blijven.
Gedurende een periode van 27 dagen stijgt de corona mortaliteit met een factor 20,4. Vrijwel geheel volgens een lineaire ontwikkeling. Gedurende die periode is men in Israël noest aan het werk gegaan om “booster vaccins” toe te passen (3e prik).

Op basis van de actuele corona overlijdens in Nederland zou een en ander leiden tot de volgende prognose met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal corona doden in Nederland:

Het aantal corona doden op 11 oktober 2021 is conform weekgemiddelde volgens het coronadashboard van het RIVM. Rond 6 november zou op basis van de ontwikkeling in Israël de top hier in Nederland worden bereikt, waarna stabilisatie rond niveau 6 november optreedt. Tegen die tijd zal de overheid wel extra inzetten op boosterprikken, uitbreiding toepassingsgebied QR passen, etc.

Het aantal corona doden bruto is gebaseerd op de cijferontwikkeling van Israël. Het aantal corona doden netto is gecorrigeerd voor de inmiddels iets hogere vaccinatiegraad in Nederland ten opzichte van de referentieperiode in Israël.

Het gezegde luidt: “Voorspellen is lastig, vooral als het de toekomst betreft”.
We zullen zien of deze analyse enigszins hout snijdt. Vast staat dat de modellen van het RIVM (en internationale gremia) er faliekant naast zaten de afgelopen 1,5 jaar. 

In die zin hebben wij nog wat krediet om fouten te maken. Vast staat ook dat de mortaliteit, ondanks de vaccinaties gaat oplopen. In welke mate? We gaan het zien.
Wij houden u op de hoogte van de “mortaliteitsontwikkelingen”.

Lees ook alle virus gerelateerde berichten op virusvaria.nl en maurice.nl

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: