Selecteer een pagina

Het Genootschap wordt zoals u inmiddels weet, bestookt met vragen uit haar community (zegge: “kuh·myoo·nuh·tee”). Recent ontvingen wij een opmerkelijke vraagstelling: “Kun je vanuit corona optiek beter in het drukke Amsterdam of in het semi-landelijke Amstelveen wonen?”. Volgens Jaap is in Amsterdam minder ruimte voor “1,5 meter” en is in algemene zin sprake van een “non conformistisch” gemeentebestuur, dus de conclusie ligt voor de hand.

Onze Pr(a)eses heeft echter conform vigerend Genootschapsbeleid een werkgroep ingesteld: “Junks of koeien: de invloed van corona” (WGJoK). Recent is door deze werkgroep in nauwe coöperatie met de onvolprezen Anton Theunissen van VIRUSVARIA.NL op basis van cijfers van het CBS en het RIVM (desgewenst opvraagbaar bij dit Genootschap) een analyse uitgevoerd teneinde deze precaire vraag te beantwoorden. De werkgroep heeft de ziekenhuisopnames per gemeente en het aantal corona overledenen per gemeente geanalyseerd. Beide in relatie tot de vaccinatiegraad. De overheid, althans Hugo, stuurt op vaccinatiegraad. Vaccinatiegraad is dus belangrijk

Methodologische verantwoording
WGJoK heeft de volgende data gebruikt zoals beschikbaar per 3 december 2021:

 • per gemeente: ziekenhuisopnames augustus-november 2021 (RIVM)
 • per gemeente: inwoner aantal per 1 januari 2021 (CBS)
 • per gemeente: vaccinatiegraad per 1 december 2021 (RIVM)
 • per gemeente: overleden augustus-november 2021 (CBS) 
 • per gemeente: percentage inwoners 65+ (CBS)
 • per gemeente: overleden aan covid augustus-november 2021 (RIVM).

In navolgende diagrammen is gebruik gemaakt van de volgende grootheden:

 • ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente (*)
 • overleden aan covid per gemeente (*)

(*) deze gegevens zijn gecorrigeerd voor de leeftijdssamenstelling per gemeente daar het evident is dat ziekenhuisopname c.q. overlijden aan covid, sterk beïnvloed worden door de leeftijdssamenstelling van de betreffende gemeente. In vergrijsde gemeentes (volgens Jort Kelder: “met veel dor hout”) is zowel de kans op opname in het ziekenhuis als gevolg van covid besmetting, als overlijden als gevolg van covid besmetting hoger. U kent de statistieken met betrekking tot covid en ouderen (met onderliggende medische complicaties). Momenteel worden met name ouderen met covid het ziekenhuis in gereden en gecremeerd of begraven. Over het schandalig falende overheidsbeleid ter zake hebben wij elders veelvuldig gerapporteerd. Hoe het wel moet, staat: hier.

WGJoK komt tot de volgende causaliteiten en analyses:

Vaccinatiegraad versus ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners

Horizontaal: Vaccinatiegraad
Verticaal: Ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners

Analyse

 • geselecteerd zijn de gemeentes met meer dan 85.000 inwoners
 • de omvang van een gemeente wordt aangeduid door de omvang van het bolletje
 • de grootste gemeentes Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht zijn rood gemarkeerd
 • met de vaccinatiegraad daalt in algemene zin (trendlijn) het aantal ziekenhuisopnames aanzienlijk: los van de bijwerkingen en los van het feit dat corona vaccins niet tot immuniteit leiden, hebben zij wel degelijk (tijdelijk) effect
 • opvallend is dat de vaccinatiegraad van de 3 grootste gemeentes erg laag is
 • zo ook in Amsterdam, maar daar is het aantal ziekenhuisopnames relatief laag, althans onder het gemiddelde
 • Amstelveen heeft een aanzienlijk hogere vaccinatiegraad maar heeft de facto een vergelijkbare ziekenhuisopname per 100.000 inwoners als Amsterdam. Een hogere vaccinatiegraad heeft in de vergelijking tussen Amsterdam en Amstelveen kennelijk geen invloed op de kans op ziekenhuisopname. Wat dat betreft kunt u net zo goed tussen de junks verkeren en voegen koeien en een semi landelijke omgeving, niks toe.

Vaccinatiegraad versus covid sterfte per 100.000 inwoners

Horizontaal: Vaccinatiegraad
Verticaal: Corona doden per 100.000 inwoners

Analyse

 • geselecteerd zijn weer de gemeentes met meer dan 85.000 inwoners
 • de omvang van een gemeente wordt weer aangeduid door de omvang van het bolletje
 • de grootste gemeenten Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht zijn wederom rood gemarkeerd
 • met de vaccinatiegraad daalt de gemiddelde sterfte aan corona niet noemenswaardig:
  meer vaccineren tussen pakweg 70% en 95% heeft nauwelijks effect op de coronasterfte
 • ook hier geldt weer de lage vaccinatiegraad van Rotterdam, ’s-Gravenhage en Amsterdam
 • desondanks is de sterfte aan corona in die steden niet hoger dan gemiddeld en nauwelijks hoger dan bijvoorbeeld Utrecht.
 • wat Amstelveen betreft: doe maar Amsterdam…. een lagere vaccinatiegraad, minder risico op (deels zeer ernstige) bijwerkingen en een veel lagere covid sterfte… Het is vanuit corona optiek gezonder tussen de junks te leven dan tussen de koeien… 
 • ook los van de OZB tarieven kunt u Alphen aan den Rijn het best mijden
 • uit dit diagram blijkt overigens nog iets anders: niet alleen is de invloed van een hogere vaccinatiegraad te verwaarlozen (zie de rode trendlijn) , er is ook sprake van een grote spreiding van de corona sterfte per vaccinatiegraad. De effectiviteit van de vaccinaties is discutabel, of beter: wat is eigenlijk het voorspellend vermogen van meer vaccineren? Dat is te verwaarlozen. Afhankelijk van de gemeente kan het alle kanten op vliegen. In elk geval geen enkele basis voor te voeren beleid en al helemaal niet voor een autistische “bias” op “vaccineren-vaccineren-vaccineren”. Een dergelijk beleid getuigt van domheid, gebrek aan cijfermatig inzicht en een wetenschappelijk fundament vergelijkbaar met drijfzand. Wij rekenen het de onderwijzer niet aan, maar waar is dit ministerie mee bezig?

Bent u geïnteresseerd in andere onderzoeken die tot soortgelijke bevindingen omtrent de gebrekkige werking van de vaccins komen? Klik dan op de volgende links: link, link.

Cijfers liegen niet.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: