Selecteer een pagina

Het Genootschap kreeg de vraag “fact based” een checklist te verstrekken die gebruikt kan worden om hysterische “fact free” klimaat gekkies efficiënt van repliek te dienen in geval een discussie echt niet kan worden vermeden. Met de schoonmoeder bijvoorbeeld. Waarom zou men immers de moeite nemen een discussie aan te gaan met lieden die niet weten waar ze het over hebben. 

Maar goed, onder leiding van Prof. Dr. Akkermans is een werkgroep (inclusief huiseconoom Drs. Bert Bakker) ingesteld teneinde aan deze steeds terugkerende lezerswens te voldoen. U vraagt, wij draaien. 

Ditmaal geen tabellen, grafieken (de meeste schoonmoeders begrijpen geen grafieken conform onderzoek door het CBS) en wetenschappelijk taalgebruik. Maar gewoon een lijstje met punten waarmee u uw opponent om de oren kunt slaan. Het delen van deze checklist wordt op prijs gesteld.

 • De energietransitie kost 150.000 mrd. USD     (bron)
  Dit is recent berekend door de Bank of America.
  Dit bedrag aan kosten is circa 2x het totale GDP van de wereld. 
  Over 30 jaar is dat jaarlijks: 5.000 mrd. USD. Ter vergelijk: de complete corona crisis heeft in ruim 1,5 jaar wereldwijd circa 3.940 mrd. USD gekost. Aanzienlijk minder per jaar dus. En dat was “een crisis van jewelste”.
  Genoemde bedragen zijn exclusief China waar maandelijks een nieuwe kolencentrale in werking wordt gesteld. China heeft haar ‘klimaatdoelen’ recent opgerekt van 2050 naar 2060 zodat men gaandeweg kan kijken hoe het de rest vergaat. Verstandige jongens die Chinezen.
 • De energietransitie is niet doordacht     (bron)
  Oude schoenen worden weggegooid zonder dat er nieuwe zijn. Het is onverantwoord te stoppen met fossiele energie (en in Duitsland kernenergie) zonder dat er een sluitend energie concept ligt dat borg staat voor leverzekerheid van energie en betaalbare energieprijzen. (bron)
  De energietransitie kost ons onze welvaart en veroorzaakt armoede in grote delen van de wereld. Merkel stopte “in een weekend met (bruin)kolen en kernenergie en inmiddels zijn de energieprijzen in Duitsland de hoogste ter wereld. Hoge energieprijzen torpederen de economische ontwikkeling en de welvaart.
 • De hoge energieprijzen nu zijn 1:1 gevolg van de gevoerde politiek    (bron)(bron)
  De momenteel reeds torenhoge energieprijzen dreigen sociale en maatschappelijke disruptie te veroorzaken. Deze zijn direct het gevolg van het gevoerde overheidsbeleid. Energiearmoede en de hoogste inflatie sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de gevolgen. De overheid is bang voor dreigende maatschappelijke disruptie getuige het feit dat in alle landen overhaaste maatregelen ter compensatie van de energieprijzen zijn genomen. Hoge energieprijzen dreigen het draagvlak voor de energietransitie te verpulveren. Het Genootschap voorspelt echter nog veel hogere prijzen. Genoemde compensatiemaatregelen nemen de oorzaak van de hoge energieprijzen niet weg, nee de overheid pompt belastinggeld rond zonder de oorzaak op te lossen. Belastinggeld dat uiteindelijk de burger altijd zelf betaalt.
 • De electrificatie van de energievoorziening
  De voorgenomen electrificatie van de energievoorziening kent majeure problemen. De elektriciteit infrastructuur kan het niet aan, alleen gebruik van elektriciteit maakt zeer afhankelijk van de willekeur van de overheid (bron) en benodigde schaarse grondstoffen zoals cobalt bijvoorbeeld zijn aantoonbaar in onvoldoende mate beschikbaar op aarde en leiden tot uitbuiting in derdewereld landen.
 • Door de energietransitie wordt er geen liter olie minder opgepompt
  Olieproducerende landen zijn veelal geheel afhankelijk van olie inkomsten. Deze laten zich hun inkomsten niet afnemen. Lagere vraag leidt gewoon tot lagere prijzen van olie en gas. En ter compensatie zal de productie worden opgevoerd. Economie is zoals de zwaartekracht: economische wetten blijven geldig.
 • Energietransitie volstrekt ondenkbaar zonder kernenergie
  Klimaat gekkies vermijden krampachtig discussie over kernenergie. Als er al betrouwbaar CO2 neutraal energie moet worden geproduceerd is dat volstrekt onmogelijk zonder toepassing van kernenergie. Dat ligt erg gevoelig bij de wat meer ervaren personen in het leven die de jaren 70-80-90 van de vorige eeuw hebben meegemaakt. Daarvoor is vrijwel geen draagvlak te verkrijgen. En dat weten de klimaat gekkies ook. Net als dat men bang is om over de onbetaalbare kosten te spreken, en over de oplopende energieprijzen en ongekende inflatoire effecten, wil men het ook niet hebben over kernenergie. Wetende dat dan het totale maatschappelijke draagvlak volledig verdampt.
 • Onderdeel energietransitie: krankzinnige biomassa centrales
  Dat de klimaat fetishisten de energietransitie rekening niet rond kregen (zonder kernenergie bijvoorbeeld) blijkt uit het volstrekt krankzinnige idee wereldwijd bomen te kappen en gesubsidieerd te verstoken in “biomassa centrales” als maatregel tegen het vermeende klimaatprobleem. Een grote, grote schande die natuur en milieu vreselijke schade oplevert. Natuurvernietiging voor het klimaat. Hoe verzin je het. Inmiddels is Greenpeace dat ook van mening.
 • Akkermans’ credo luidt: 
  “CO2 is goed =  meer plantjes =  meer eten = minder honger in de wereld”.

  Het echte probleem op aarde is de overbevolking. Elk mens heeft terecht de wens te delen in de vervaart. Dat kan de planeet echter niet opbrengen. Zie de Club van Rome al in 1968!
  Zoals u weet wordt Akkermans nadrukkelijk genoemd voor een positie in het nieuwe kabinet.
 • En wellicht de belangrijkste… die u in de strijd kunt gooien
  Noem mij 1 (2 hoeft niet, dat is wel erg ambitieus) overheidsproject dat een eclatant succes is gebleken te zijn in de afgelopen 20 jaar. Wij kennen ze niet. Die zijn er niet. Wat denkt u dus dat de “succes rate” zal zijn van de gezamenlijke overheden (die het internationaal op punten volstrekt oneens zijn) bij het grootste en meest complexe “project” uit de geschiedenis: de energietransitie? Kansloos! In geval u een succesvol overheidsproject kent, houden wij ons nadrukkelijk aanbevolen: reactie.


Wij vinden een flauw argument, te berde te brengen dat er met 400 privé jets naar Glasgow wordt gevlogen voor een klimaatvergadering.

Om uw adrenaline voor toepassing van deze checklist wat te stimuleren, navolgend enkele hoogbegaafde en sterk argumentatieve klimaat gekkies in beeld. Demonstraties worden in aanzienlijke mate bevolkt door geronselde en opgehitste kinderen of schoolklassen die tijdens lesdagen het veld op gaan met een beschilderd laken:


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: