Selecteer een pagina

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schetsten op 4 februari een verandering in het COVID-19 vaccinatiebeleid voor mensen met een zwak immuunsysteem. Daarnaast gaf het CDC aan dat er nog een andere verandering op komst is, gericht op de reductie van het aantal gevallen met een hartontsteking (myocarditis) na vaccinatie.

De CDC vertelde haar vaccinadviespanel dat het van plan is de richtlijnen aan te passen voor mensen met een zwak immuunsysteem. Een groep die minder goed reageert op de vaccins. De groep die thans het advies krijgt vier doses van de Moderna- of Pfizer messenger RNA (mRNA) vaccins te nemen.

De huidige CDC-richtlijn voor deze groep geeft aan dat er binnen twee maanden drie doses van een mRNA-vaccin dienen te worden genomen plus een vierde dosis ten minste vijf maanden na de derde dosis. 


Verzwakt immunsysteem? Dan: Meer, meer, meer en sneller, sneller, sneller vaccineren
Het aanstaande herziene schema zou deze bevolkingsgroep aanraden om dee vierde prik al drie maanden na de derde te nemen. Voor het johnson & johnson vaccin geldt dat men tenminste 28 dagen na de eerste injectie een tweede dosis dient te nemen en al twee maanden later een derde dosis. Aanvankelijk was het verhaal dat voor johnson&johnson slechts één injectie nodig was. U herinnert zich ongetwijfeld de waanzin van de Jonge “Dansen met Janssen” nog. De update van de richtlijnen is van toepassing voor mensen van 18 jaar en ouder die de Johnson & Johnson- of Moderna-vaccins hebben gekregen en mensen van 12 jaar en ouder die de Pfizer-vaccins hebben gekregen.

Elisha Hall, specialist gezondheidseducatie bij de CDC: “Het doel is om deze populatie te helpen die mogelijk niet zo goed beschermd is, hun boosterdosis eerder te krijgen, vooral met zorgen over de initiële immuunrespons, verlies van bescherming in de loop van de tijd en hoge overdracht door de gemeenschap als gevolg van de Omicron-variant“.In de loop van 2021 was al snel duidelijk dat de beschermende werking van de vaccins snel nalaat. Daarnaast zijn de vaccins ontwikkeld voor de Wuhan versie van het virus, de werking van de vaccins bij de Delta variant was al aanzienlijk minder. De werking bij de Omikron variant is nog veel minder. Inmiddels is het beeld dat “boosters” nog slechts werkzaam zijn binnen een periode van 11 weken na toediening.

Het is sinds pakweg oktober 2021 volstrekt helder dat iederaan, ondanks de vaccinatiestatus, corona kan krijgen, ziek kan worden en het kan verspreiden. De “vaccins” zijn geen vaccins in de zin dat sprake is van immunisering. Ten opzichte van de aanvankelijke claims van de farmaceutische industrie is de facto sprake van oplichting. De vaccins doen niet wat beloofd is. De beloften van de farmaceutische bedrijven zijn onzin danwel leugens gebleken. Het verkopen van een stofzuiger die het maar 11 weken doet heet oplichting.

Normaal werkend immuunsysteen? Dan: rustig aan met vaccineren!
De andere waarschijnlijke verandering zou van toepassing zijn op het grote publiek en heeft betrekking op de tijdsduur die verstrijkt tussen de eerste en tweede injectie met mRNA-vaccins. Op dit moment wordt de tweede dosis Pfizer ongeveer 21 dagen na de eerste ingespoten en de tweede dosis Moderna ongeveer 28 dagen na de eerste injectie. Uit bijwerkingsregistraties als VAERS en LAREB blijkt echter dat onder veel leeftijdsgroepen, met name bij jonge mannen, een aanzienlijk hogere dan verwachte incidentie van hartontstekingen na vaccinatie is opgetreden.

Gegevens uit Canada en Engeland  (die beide het interval tussen de 1e en 2e injectie hebben verlengd) suggereren dat een langere periode tussen de eerste en tweede dosis de effectiviteit van het vaccin verhoogt en de incidentie van myocarditis en pericarditis verlaagt. 

Sommige landen hebben het gebruik van de mRNA-vaccins, met name die van Moderna, onder jongeren gestaakt of beperkt vanwege de genoemde hartontstekingsproblemen.
De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn echter doorgegaan met het aanbevelen van vaccinaties voor alle Amerikanen van 5 jaar en ouder. Een en ander onder vermelding dat de de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de bijwerkingen. Wat men feitelijk zegt: jammer dan voor die gevallen van hartontstekingen. Hartontstekingen zijn echter een zéér ernstige aandoening en voorspellend voor de levensverwachting van de persoon in kwestie (bron).  

In gesprek is thans het voorstel om te komen tot een tijdsinterval tussen eerste en tweede injectie van 8 weken. Dit is uiteraard substantieel langer dan de actuele lengte van de periode (56 dagen in plaats van 21 respectievelijk 28 dagen).Het is uitermate verontrustend dat men nu pas, nu reeds 63,9% van de mensen in de USA volledig is gevaccineerd, komt met dergelijke maatregelen. De cijfers omtrent myocarditis zijn reeds lange tijd bekend. Sterker nog, zoals wij reeds aantoonden in “Bijwerkingen vaccins al bekend vóór voorlopige toelating vaccins” was het optreden van myocarditis/pericarditis bij de FDA reeds bekend voordat de vaccins voorwaardelijke toelating kregen! 

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: