Selecteer een pagina
Waarom het artikel “Na 300 miljoen vaccins is er nog geen enkel bewijs voor massale ‘vaccinatieschade’” van Maarten Keulemans in de Volkskrant niet meer dan ongeïnformeerde, ondeskundige, kwaadaardige stemmingmakerij is.

Waarom het artikel “Na 300 miljoen vaccins is er nog geen enkel bewijs voor massale ‘vaccinatieschade’” van Maarten Keulemans in de Volkskrant niet meer dan ongeïnformeerde, ondeskundige, kwaadaardige stemmingmakerij is.

OPINIE door Prof. Dr. Akkermans
“Wetenschapsjournalist” Keulemans geeft dit artikel de subtitel: “Ondanks verhalen over ‘vaccinatieschade’ en ‘vaccindoden’ die de ronde doen onder coronademonstranten, is er nog altijd geen bewijs dat de farmaceutische industrie onbekende bijwerkingen onder de pet heeft gehouden.

Alleen al die ene zin bevat een duizelingwekkende hoeveelheid aantoonbare onzin en stemmingmakerij:

1. er is aantoonbaar sprake van vaccinatieschade c.q. bijwerkingen (inclusief overlijdens) als gevolg van vaccinaties. Dat wordt ook door de farmaceutische industrie zelf gemeld.

De door Pfizer gerapporteerde bijwerkingen

Maar ook bijvoorbeeld in: “Uitgelekte brief AstraZeneca over bijwerkingen vaccins“.

2. De ‘verhalen’ gaan niet rond bij ‘coronademonstranten’ maar bij de farmaceuten zelf en in wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken over de hele wereld, inclusief in publicaties in medische tijdschriften. Zie bijvoorbeeld ter zake van myocarditis: bron.

3. door vaccinatieschade en vaccindoden tussen quotes te plaatsen illustreert Keulemans dedain naar de feiten. En daarmee naar zijn vak. Vandaar dat wij dat omtrent zijn vermeende rol als “wetenschapsjournalist” ook maar doen. De wet van behoud van dedain.

4. AL VOORAFGAAND aan de goedkeuring van de vaccins door de autoriteiten (FDA, EMA, etc.) waren de bijwerkingen: bekend, gedocumenteerd en gekwantificeerd, bijvoorbeeld op 22 oktober 2020 (bron).

5. Het gaat er helemaal niet om dat de farmaceutische industrie onbekende bijwerkingen onder de pet heeft gehouden. De farmaceutische industrie kent de bijwerkingen en heeft deze gerapporteerd aan de toelatende instanties. Sterker nog, de industrie wist dat die bijwerkingen dusdanig heftig kunnen zijn dat zij schriftelijke vrijwaringen heeft bedongen voor eventuele juridische aansprakelijkheidstellingen (zie ook: bron). Door die handelwijze hebben betreffende bedrijven de aansprakelijkheden in hoge mate verlegd naar de toelatende instanties. Een unicum in de medische geschiedenis. Met name dat overheidsinstanties die er voor de (veiligheid en gezondheid van de) burger moeten zijn, hierin zijn meegegaan.


Nu gaat deze “wetenschapsjournalist” rapporteren over de uitkomsten van “onafhankelijk” wetenschappelijk onderzoek naar bijwerkingen door… ja, ja de CDC. Zoals de juridische situatie er thans bij ligt is dat de betrokken instellingen zullen worden geconfronteerd met giga claims en class actions. Niet voor niets heeft de FDA meermaals geprobeerd de door haar voor toelating gehanteerde gegevens die Pfizer bij haar heeft aangeleverd 75 jaar onder de pet te houden. Hier dreigen mega claims. Zie ook: “Rechter veegt verzoek FDA van tafel om er 75 jaar over te mogen doen alle gegevens over de corona vaccins van Pfizer op te leveren”.

Dit alles staat overigens los van het feit dat diverse instanties zware methodologische kritiek hebben op de trials van de farmaceuten voorafgaande aan de aanlevering van toelatingsdossiers bij de instanties (bron). Tevens is sprake van verklaringen van spijtoptanten c.q. klokkenluiders die bij die trials betrokken waren. 

Keulemans houdt er ook een uitgebreide Twitter historie op na waaruit elke leek met twee zwemdiploma’s en een afgebroken danscursus kan vaststellen dat van wetenschappelijke eruditie, onafhankelijkheid, nuance en respect, geen enkele sprake is. Hij etaleert in al zijn onnozelheid een vooropgestelde ‘bias’ in zijn opvattingen die niet eerder bij een “wetenschapsjournalist” is vastgesteld.


“Wetenschapsjournalistiek” op VMBO niveau, praktische leerweg. Waarom verklaart een wetenschapsjournalist eigenlijk iedereen de oorlog. Is er een psychogram van Keulemans beschikbaar? Soortgelijks geldt overigens voor Marion Koopmans en nog in versterkte mate Marc van Ranst.

Het “onafhankelijke” CDC is overigens dezelfde instelling die enkele maanden geleden “wetenschappelijk onderzoek” publiceerde waaruit “onomstotelijk” zou blijken dat vaccinaties beter werken dan natuurlijke immuniteit. Keulemans kreeg kennelijk acuut een natte broek van dat bericht en publiceerde zonder gêne het verhaal. Deze klinkklare onzin is overigens haastig door het CDC ingetrokken.

Er is al eerder over het disfunctioneren van Keulemans gerapporteerd. Onder andere in “Maarten Keulemans is een liegende slippendrager”. Tijd voor een functioneringsgesprek vanuit de Volkskrant met deze knurft.

Kijk desgewenst ook eens op onze handige Mainstream Media Opzegservice.

John Hekking: “Onbegrijpelijk dat er een taboe rust op groepsnecrofilie terwijl we het wel moeten hebben over LHBTIQA+”

John Hekking: “Onbegrijpelijk dat er een taboe rust op groepsnecrofilie terwijl we het wel moeten hebben over LHBTIQA+”

Het Genootschap biedt incidenteel ruimte op haar platforms voor interviews met personen of organisaties die trend settend zijn in de ontwikkeling van de publieke opinie. Ditmaal is, wederom, het woord aan influencer John Hekking voor Moreel Kompas.

Welkom John.
Wij lazen een bizarre column van jou over necrofilie, kun je daar iets meer over vertellen?
JH: “In algemene zin duidt necrofilie op het hebben van een seksuele voorkeur voor het bedrijven van seks met een lijk. Op necrofilie rust een taboe. Het vindt om evidente redenen doorgaans plaats in donkere en goed geventileerde ruimten (voor ventilatie zie: maurice.nl). Er bestaat een veelheid aan verschijningsvormen.

Helder, maar is daar ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?
JH: “Wetenschappelijk wordt daar verschillend naar gekeken. Op dit moment staat necrofilie nog niet als aparte stoornis in de twee meest gebruikte psychiatrische handboeken. In DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders) valt necrofilie onder “overige seksuele afwijkingen”. In ICD-10 (International statistical Classification of Diseases and related health problems) van de Wereldgezondheidsorganisatie valt necrofilie in dezelfde categorie als “hijgen”. De medische wetenschap is diffuus omtrent deze thematiek.”

Hijgen???
JH: “Anil Aggrawal, hoogleraar forensische geneeskunde aan de universiteit van New Delhi, heeft baanbrekend werk verricht op dit gebied. Hij maakt primair onderscheid tussen ‘imaginaire necrofilie’ en ‘reële necrofilie’ om per categorie vervolgens de verschillende verschijningsvormen naar heftigheid te rubriceren: 

Imaginaire necrofilie

  • Mensen die graag seksuele rollenspellen spelen waarbij iemand doet alsof hij dood is.
  • Mensen die het dode lichaam van hun overleden geliefde tijdelijk bij zich houden en er seks mee hebben omdat ze zijn of haar dood niet accepteren.
  • Mensen die fantaseren over seks met doden en bijvoorbeeld graag masturberen op een kerkhof (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).

Reële necrofilie

  • Erogene necrofilie: mensen die dode lichamen seksueel betasten (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).
  • Fetisjistische necrofilie: mensen die lichaamsdelen van doden (borst, penis) afsnijden en als fetisj bij zich houden (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).
  • Carnivore necrofilie: mensen die masturberen tijdens het verminken en soms deels opeten van dode lichamen (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).
  • Gelegenheidsnecrofilie: mensen die seks hebben met een lijk als ze de kans krijgen, maar het normaal gesproken met levenden doen  (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).
  • Pro-actieve necrofilie: mensen die liever seks hebben met doden dan met levenden en actief lijken opzoeken (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).
  • Obsessieve necrofilie: mensen die niet tot seks met levenden in staat zijn, alleen met dode lichamen (hardcore necrofilie) (sommigen gaan ervoor bij een begrafenisonderneming werken).

Los van de vraag hoe je dit allemaal weet, is de vraag in hoeverre dit verboden is, c.q. niet verboden zou moeten zijn. De juridische context van necrofilie zeg maar.
JH: “Necrofilie is in beschaafde landen strafbaar. In Nederland niet. Grapperhaus en zijn voorgangers vonden dat niet nodig (bron). Wel zijn lijkschennis en (serie)moord verboden, los van eventuele necrofiele beweegredenen. Het werken bij een begrafenisonderneming is niet verboden.

Zijn er cijfers bekend? Komt dit vaak voor?
JH: “Voor zover bekend is in Nederland nooit iemand gepakt of veroordeeld voor necrofilie. Concrete cijfers over necrofilie houdt het CBS niet bij. En als ze iets bijhouden is het onbetrouwbaar heb ik het idee.

Dank voor het interview. Hebben we nog iets niet besproken?
JH: “Ja, wat mij opvalt is dat groepsnecrofilie nauwelijks wordt gepraktiseerd. En ook niet in de determinatie van Prof. Aggrawal is opgenomen. Een onvergeeflijke omissie. Wellicht omdat groepsnecrofilie in de praktische uitvoering zo’n rommel geeft. Het zou in elk geval in een vrij land als Nederland bespreekbaar moeten zijn. Dat is belangrijker dan die woke LHBTIQA+ flauwekul. Daar schenken jullie wel aandacht aan heb ik gezien.”

Redactie: John refereert wellicht aan de spraakmakende artikelen:

Hoe ‘WAPPIE’ een geuzennaam werd

Hoe ‘WAPPIE’ een geuzennaam werd

Wappie is een begrip dat ontstaan is in het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, of een zonderling persoon, een dwaalgeest of ‘gekkie’. De term is daarmee een instrument voor karaktermoord. Het kan ook betekenen ‘onder invloed van verdovende middelen verkeren’ of ‘niet goed wijs’.

De herkomst van het woord wappie is niet duidelijk. In het Venloos woordenboek van 1993 staat het vermeld in de betekenis ‘mep’ en ‘kluts’ in het voorbeeld “ik waas gans van de wap aaf” (ik was helemaal de kluts kwijt). In Noord-Limburg en Brabant bestaan de uitdrukkingen ‘van de wap’ zijn, ‘gewapperd zijn’ en ‘waps zijn’ (niet sporen, een rare mening hebben).

Framing
Ten tijde van de coronapandemie werden de termen ‘coronawappie’ en ‘covidwappie’ gebruikt, waarvan covidwappie het tot de derde plek bracht in de Woord van het Jaarverkiezing van 2020. Ook de variant ‘viruswappie’ was kandidaat voor de verkiezing. 

Het zijn door criticasters van andersdenkenden, diskwalificerende benamingen voor personen die “de ernst van COVID-19 ontkennen” of de coronapandemie zien als een complot. Waarbij een complottheorie of samenzweringstheorie een onbewezen theorie is die stelt dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op bijvoorbeeld sociaal, politiek of economisch gebied, het resultaat is van een samenzwering. 

Er zijn totaal absurdistische complottheorieën waarvan op geen enkele zinnige wijze aannemelijk kan worden gemaakt dat deze substantie hebben. In veruit de minderheid van de complottheorieën lijken deze in de loop der tijd ook feitelijk bewaarheid te worden. 

Toch waar…
Soms blijken in de loop van de tijd, door voortschrijdend inzicht, sommige (aanvankelijke) complottheorieën achteraf toch waar te zijn of te waarheid te worden. Het vaststellen of iets een complottheorie is, is dus niet altijd evident eenvoudig. Recent is bijvoorbeeld de coronapas (“QR code”) ingevoerd. Door overheid en media gekwalificeerde wappies hebben in vroeg stadium gewaarschuwd dat de mogelijkheid bestond dat een dergelijke pas zou worden ingevoerd waarbij onderscheid gemaakt zou worden tussen “gezonde-” en “niet gezonde burgers”. Uiteindelijk hebben zij gelijk gekregen. De wappies hebben ook aangekondigd: áls die pas er komt zal hij ook voor andere doeleinden worden gebruikt. We zullen zien of dat het geval is. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie verworpen tegen het toepassen van een “social credit systeem” per individueel persoon, waardoor deze mogelijkheid voor de toekomst open blijft.

Aangezien het in het corona tijdperk in veel situaties gebruikelijk was, andersdenkenden als wappie te betitelen (als instrument tot karaktermoord en/of stigmatisering) zijn ook zeer weldenkende andersdenkenden voor wappie uitgemaakt. Een bekend voorbeeld is Maurice de Hond die met zijn “aerosolen/ventilatie” verhaal een afwijkende mening poneerde die door het establishment (overheid, wetenschap en pers) niet “gevreten” werd. De Hond is een typische corona wappie, ondanks zijn serieuze en gedegen werkwijze en nu steeds breder geaccepteerde zienswijze omtrent deze besmettingsroute. Een ander voorbeeld is Anton Theunissen van virusvaria.nl die baanbrekend werk verzette op het gebied van het rationaliseren van de feitelijke corona risico’s en de in heel Europa optredende oversterfte in de zomermaanden van 2021. Voorbeelden van wappies die er een bijdrage aan leverden dat wappie een geuzennaam werd. Geuzennaam in de zin van er trots op te zijn een vrij denker te zijn. En de vrijheid te nemen te denken: “wie ís hier nou gek?”

Wat is het verschil tussen een ‘complottheorie’ en de waarheid? Ongeveer 6 maanden…

UPDATE 25-12-2021: Het Genootschap Onze Taal heeft WAPPIE verkozen tot ‘Onze Taalwoord’ van 2021.

(c) Shutterstock

De natuurlijke tegenhanger van de WAPPIE is de LEMMING.

John Hekking: soms denk ik, “Er ist wieder da…”

John Hekking: soms denk ik, “Er ist wieder da…”

Het Genootschap biedt incidenteel ruimte op haar platforms voor interviews met personen of organisaties die trend settend zijn in de ontwikkeling van de publieke opinie. Ditmaal is, wederom, het woord aan influencer John Hekking voor Moreel Kompas.

Welkom John. Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkelingen in Nederland?
JH: “Kijk wat er aan de hand is, is niet zozeer specifiek alleen in Nederland gaande. In feite is sprake van een situatie waarin overheden en instituties zich gedragen alsof zij ongecontroleerd kunnen doen en laten wat ze willen, los van alle wetten, regels en gewoonten. Met dedain voor datgene dat met veel bloedvergieten via de Franse revolutie is bereikt op gebieden als emancipatie van het volk: liberté, égalité & fraternité. Wie voldoende mediawijs is kan dat zien in alle landen om ons heen. Soms verholen, maar vaak ook expliciet en zonder gêne. We leven in een maatschappelijk existentiële crisis. Ken je de hilarische speelfilm “Er ist wieder da…?”. Erg geestig maar ook met een waarschuwing: burgers pas op uw zaak.”

Kun je dat hard maken? Vergelijkingen met de oorlog zijn trouwens wel erg gratuit.
JH: “Voor vergelijkingen met de oorlog moet je Baudet bellen, maar neem Oostenrijk en Duitsland bijvoorbeeld. In Oostenrijk is sprake van vaccinatieplicht. In Duitsland is die aanstaande. Daarvoor worden en passent wetten aangepast. Zelfs de inperking van zeer belangrijke Grondwettelijke bepalingen. De Grondwet die burgers geacht wordt te beschermen tegen de willekeur van de meerderheid en/of de overheid. De Grondwet is niet zomaar iets. De Grondwet is de basis voor rechtsbescherming en beschaving. De basis voor de bescherming van anders denkenden en de bescherming van de lichamelijke integriteit. Let wel: hier worden burgerrechten met voeten getreden.

Hoe kom je daar bij? Dat heeft niet in de kranten gestaan toch?
JH: “Wat er in kranten staat of op televisie komt is niet de maatstaf. De media zijn al lang de luis in de pels van de macht niet meer. De media hebben hun maatschappelijke rol inmiddels verloren. Ze zijn tot persbureaus van de overheid verworden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. De media zijn een plat en kritiekloos ‘verdienmodel’ geworden.

Waaruit blijkt dat dan?
JH: “Ik heb toevalling enkele stukken meegebracht. Het is ongekend dat de bevolking hiertegen niet in verzet komt. Er kraait schijnbaar geen hond naar.

Hier worden de Grondrechten ten aanzien van lichamelijke integriteit, persoonlijke vrijheid, vrijheid van vereniging en de bescherming van de private levenssfeer in de eigen woning, ingeperkt.

Oei. Is dit een incidenteel feit?
JH: “Nee, zeker niet. Er komt een vaccinatieverplichting per 1 maart 2022. Voor uitkering ontvangers (Hartz-4) geldt dat zij moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Dat wordt nu al gecommuniceerd.”

Het een is in elk geval in lijn met het andere…
JH: “Deutsche Gründlichkeit zou je kunnen zeggen. Maar er is meer. Net als in Nederland pusht de Duitse overheid nadrukkelijk het vaccineren. Ook al werken de vaccins bepaald niet conform eerdere toezeggingen. Het antwoord op elke dreiging of tegenvaller luidt: “vaccineren”. Onbegrijpelijk gezien ook de significante bijwerkingen. Maar wat blijkt? De verzekeringen zien het niet zitten op te moeten draaien voor de eventuele gevolgen van de ‘veilige’ corona vaccinaties.”

Dank voor het interview.
JH: “Je kunt me altijd bellen als je wilt weten hoe het zit. ‘Duiding’ is my middle name.”

Enfin u kent het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

John Hekking: “Tetris taught me, if you fit in, you’ll disappear”

John Hekking: “Tetris taught me, if you fit in, you’ll disappear”

Het Genootschap biedt incidenteel ruimte op haar platforms voor interviews met personen of organisaties die trend settend zijn in de ontwikkeling van de publieke opinie. Ditmaal is, wederom, het woord aan influencer John Hekking voor Moreel Kompas.

Welkom weer bij Moreel Kompas. Tijdens ons laatste vraaggesprek gaf je aan er een brede maatschappijkritiek op na te houden. Van oplopende schulden, tweedeling in de maatschappij tot uitholling van het democratisch bestel. Vanwaar die kritische houding?
JH: “Dat is een goede vraag. Die is gaandeweg ontstaan. Als je tegenwoordig een beetje mediawijs bent en je blik op de wereld niet alleen laat bepalen door de bekende krantjes en de staatsomroep, dan zie je dat er in brede zin vanalles aan de hand is. Er ontstaat dan een gevoel van “Hè? Dat kan toch niet waar zijn?”. Met name de corona crisis heeft de ogen van menigeen geopend voor wat er maatschappelijk allemaal aan de gang is. Dat de wetenschap een verdienmodel blijkt te zijn dat geen enkele kritiek van buitenaf kan verdragen, dat de media optreden als roeptoeter van de overheid en gespecialiseerd zijn in het overtikken van persberichten, dat onafhankelijke instituten alles behalve onafhankelijk blijken te zijn, dat de overheid zijn eigen wetten overtreedt, etc. En dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal een volstrekt tandeloze tijger is tegen het achterkamertjes gekonkel van het kabinet en partij bobo’s. Ik ben er zo van geschrokken dat ik de annalen van de DDR ben gaan bestuderen.

Ongelooflijk. Zo erg is het toch allemaal niet?
JH: “Het is nog erger. En dat zie je ook steeds meer helder worden. Uiteindelijk komt de regering niet weg met haar houding alles onder het tapijt te willen vegen, geen openheid van zaken te willen geven en de Tweede Kamer te schofferen waardoor controle op de regering onmogelijk wordt gemaakt. VWS kan onderzoek naar de onverklaarde oversterfte proberen tegen te houden, maar uiteindelijk komt de waarheid boven. Desnoods op basis van internationaal onderzoek. Je kunt iemand eens beliegen, maar je kunt niet iedereen altijd beliegen.

Hoe gaat dat werken dan?
JH: “Simpel. Je ziet dat bij de belangenverstrengeling tussen de Nederlandse overheid en het WEF. Inmiddels komen steeds meer stukken naar boven waaruit die belangenverstrengeling blijkt. En dat er substantiële belastinggelden vloeien naar een private onderneming. Dat is jarenlang in het geniep gebeurd. Zonder daar transparant over te zijn. Vragen in die richting zijn stelselmatig gebagatelliseerd en vragenstellers zijn geridiculiseerd of uitgemaakt voor wappie of complotdenker. Uiteindelijk komt alles altijd boven. Mijn hoop is bijvoorbeeld gevestigd op de Verenigde Staten. Daar kunnen we van alles van vinden maar dat land heeft nog voldoende interne correctie mechanismen om de macht een halt toe te roepen. Dat zie je nu ook gebeuren. Vaccin fabrikanten kunnen hun borst nat maken, Biden wordt op alle fronten teruggefloten wat betreft de vermeende maakbaarheid van een samenleving en een dominante rol voor de overheid daarin. Macht verdient tegenmacht en controle.

Hoe heb je zo leren denken?
JH: “Ik ben een gamer. Ik heb me suf gegamed in mijn leven. Dat heeft denk ik invloed gehad op mijn denken. Op het kunnen onderscheiden van de dingen die belangrijk zijn in het leven. Op mijn ontwikkelde drang naar vrijheid en overleven. Op mijn drang me te verzetten tegen immorele zaken. Als ik er zo over nadenk: Tetris taught me, if you fit in, you’ll disappear.”

John Hekking: “Ik ben geen antivaxxer, ik heb gewoon niet zo veel met genocide”

John Hekking: “Ik ben geen antivaxxer, ik heb gewoon niet zo veel met genocide”

Het Genootschap biedt incidenteel ruimte op haar platforms voor interviews met personen of organisaties die trend settend zijn in de ontwikkeling van de publieke opinie. Ditmaal is het woord aan influencer John Hekking voor Moreel Kompas.

Welkom bij Moreel Kompas. Wellicht kunt u zich even introduceren.
JH: “John Hekking, 38 jaar, AI programmeur, geregistreerd partnerschap, 2 kinderen. Gesteriliseerd. Maatschappelijk betrokken. Volg de ontwikkelingen rondom corona op de voet. Heb een sensitieve maatschappelijke antenne en kritische inborst en ben sinds enkele jaren actief op social media als influencer.

Wij kennen elkaar al een hele tijd dus vousvoyeren lijkt onzinnig. John, hoe kijk jij naar de momentele maatschappelijke ontwikkelingen.
JH: “Ik zie een overheid die volkomen de weg kwijt is. Ik zie ministers die taalgebruik bezigen dat aanzet tot haat en tweespalt. Ik zie instituties die zich beroepen op een wetenschappelijke grondslag die er niet blijkt te zijn. Ik zie dedain van de regering naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik zie uitholling van de democratie. Ik zie een pers die als een schoothondje achter het overheidsbeleid aanholt en niet ageert als de luis in de pels van het gezag die het zou moeten zij. Ik zie een overheid die willens en wetens wetten overtreedt. Ik zie een ongekend wantrouwen van de bevolking jegens de overheid. Of het nu de ambtenarij, de instituten of de politiek betreft. Er is sprake van een zware vertrouwenscrisis. Ik zie dat het politieke spectrum verbrokkelt en het politieke midden haar rol verspeeld heeft. Ik zie ontwikkelingen steeds maar doorgaan waar niemand om gevraagd heeft. Immigratie, klimaatbeleid, oplopende schulden, verscherping van de tweedeling in de maatschappij, verarming van de middenklasse, …pfff. Noem maar op. Ik zie een overheid die op alle fronten faalt, zoals in het corona beleid. Wat zijn we nu opgeschoten. Ik zie een overheid die structureel weigert verantwoording af te leggen en transparantie te betrachten. Het is dramatisch.

Een heel verhaal. Ik stel voor te focussen op de corona situatie, hoe zie je dat?
JH: “Prima. Ik ben desgewenst beschikbaar voor het bespreken van de overige thema’s. Een overheid die in “mantra modus” opereert is in mijn ogen niet langer ‘fact driven’. Ik hoor al 1.5 jaar niks anders dan vaccineren-vaccineren-vaccineren. Het is meelijwekkend. De vaccins brengen, los van de bijwerkingen, totaal niet wat beloofd is. Het is gênant. En bij tegenvallende resultaten is het enige dat ze kunnen verzinnen nog meer en nog vaker vaccineren. Terwijl men onderkent dat het niet zo best werkt, gaan ze gewoon toch door. Kafka kan hier inspiratie opdoen. Nu weer met Omikron. Dit Genootschap heeft klip en klaar gepresenteerd dat Omikron een zegen is en dat sturen op besmettingen krankzinnig is. Want besmettingen zijn goed. Maar de overheid is doof en blind. Fact free politics in optima forma. Omikron is de oplossing, niet het probleem. Dat hebben jullie goed gezien. Nu de overheid nog.

Nou, nou, vanwaar die scherpe toon?
JH: “Ik ben influencer. Ik dicht de kloof tussen de ambtelijke/politieke werkelijkheid en de werkelijkheid die normale mensen zien. Er is inmiddels sprake van parallelle universa. Een dystopische werkelijkheid. Een overheid die zich zo manifesteert roept onheil over zich af. Wantrouwen en maatschappelijke disruptie. Dit gaat mis. Goed dat de coalitie zwaar op verlies staat in de peilingen!

Je klinkt als een wappie. Als een notoire antivaxxer….
JH: “Ze overwegen momenteel kinderen van 0,5 tot 4 jaar 3x te injecteren met die vaccins. Ik heb er geen woorden voor. Maar begrijp me goed: Ik ben geen antivaxxer, ik heb gewoon niet zo veel met genocide“.