Selecteer een pagina
De “grandstanding” plannen van Timmermans, Klaver & co en de desastreuze gevolgen van de elektrische auto voor geopolitiek, milieu en de allerarmsten op aarde

De “grandstanding” plannen van Timmermans, Klaver & co en de desastreuze gevolgen van de elektrische auto voor geopolitiek, milieu en de allerarmsten op aarde

Belangrijk element in de energietransitie gericht op het uitbannen van CO2, is de toepassing van elektrische voertuigen (EV’s). Dit streven leidt echter tot de ergste humanitaire misstanden ter wereld. De grondstoffen die benodigd zijn voor de productie van de accu’s worden gedolven en geproduceerd in mensonterende omstandigheden.

Om een redelijke hoeveelheid electrisch vermogen per kilogram batterijgewicht te verkrijgen, gebruiken EV fabrikanten over het algemeen verschillende vormen van Lithium-ion (Li-ion) batterijen. Voor deze accu’s wordt niet alleen intensief gebruik gemaakt van het zeer reactieve metaal lithium (Li), maar ook van nikkel, kobalt, aluminium, grafiet en mangaan. Tesla vervangt inmiddels uit kostenoverwegingen aluminium (Al) door mangaan.

De ambitie om alle fossiele mobiliteit te vervangen door electrische voertuigen gaat gepaard met een ongekende behoefte aan voornoemde grondstoffen. Laten we eens kijken naar de bronnen van slechts drie van deze stoffen – lithium, kobalt en grafiet.

In een normale Li-ion accu van 500 kg zit ongeveer 13 kg lithium. Omdat lithiumpekel meestal minder dan 0,1% lithium bevat, is ongeveer 13.000 kg pekel nodig voor de productie van die 13 kg puur lithium. Lithiumpekel wordt met name gewonnen in Tibet en de hooglanden van Argentinië-Bolivia-Chili (volgens de U.S. Geological Survey wordt 58% van de lithiumreserves van de wereld gevonden in Chili) bekend als de ‘lithiumdriehoek’. De lithiumproductie in Tibet is niet bepaald ‘ecologisch verantwoord’ getuige de vele dode, giftige vissen en karkassen van koeien en yaks die in de Liqi-rivier drijven. De Ganzizhou Rongda Li mijn in Tibet is er debet aan dat deze rivier als volledig vergiftigd is te beschouwen.

Tibet

Ook de inheemse volkeren in de lithiumdriehoek worden geconfronteerd met vervuilde rivieren die echter ook benodigd zijn voor menselijke consumptie, veebewatering en irrigatiesystemen. 

[accus5]

Chili

Er liggen grote hoeveelheden zoutafval ontstaan uit de lithium productie uit lithiumpekel. Een rapport met de titel “COMMODITIES AT A GLANCE Special issue on strategic battery raw materials” uitgegeven in 2020 door de Conferentie van de Verenigde Naties over Handel en Ontwikkeling legde uit: 

Inheemse gemeenschappen die al eeuwenlang in de Andesregio van Chili, Bolivia en Argentinië wonen, moeten het opnemen tegen mijnbouwbedrijven als het gaat om toegang tot gemeenschappelijk land en water. De mijnbouw verbruikt enorme hoeveelheden grondwater om de lithiumpekel uit geboorde putten te pompen en dat in een van de droogste woestijngebieden ter wereld. Schattingen laten zien dat ongeveer 1,9 miljoen liter water nodig is voor de productie van een ton lithium. In het Chileense Salar de Atacama verbruiken lithium en andere mijnbouwactiviteiten 65 procent van het water in de regio. Dat heeft een grote impact op lokale boeren – die quinoa verbouwen en lama’s houden – in een gebied waar sommige gemeenschappen al water van elders moeten krijgen.

Een Li-ion accu van 500 kg bevat meestal ook ongeveer 15 kg kobalt. Kobalterts bevat gemiddeld ca. 0,1% kobalt. Dit betekent dat ongeveer 15.000 kg erts gedolven en verwerkt moet worden om 15 kg kobalt te krijgen. Met 50% van de wereld kobaltreserves draagt de Democratische Republiek Congo momenteel bijna tweederde bij aan de wereldwijde kobaltproductie. Dit veroorzaakt enorme humanitaire misstanden. Congo heeft minstens 40.000 kinderen – soms 4 jaar oud – die met hun ouders voor minder dan $ 2 per dag in de kobaltproductie werken. Ze worden psychologisch onder enorme druk gezet, zijn financieel volledig afhankelijk en lopen grote fysieke risico’s. Ingenieur en energieconsultant Ronald Stein en Todd Royal, een onafhankelijke adviseur voor openbaar beleid die zich richt op de geopolitieke implicaties van de energietransitie, gaan op dergelijke humanitaire misstanden in in hun boek Clean Energy Exploitations – Helping citizens understand the environmental and humanity abuses that support ‘clean’ energy“:

Instortende mijnen, constante blootstelling aan giftig, radioactief water, stof en voortdurende inademing van lucht besmet met kobalt, lood, uranium en andere zware metalen, zodat westerse burgers zich goed kunnen voelen over hun Tesla of windturbine. Kobalterts wordt vrijwel exclusief naar China gestuurd, omdat een van de grotere mijnen in Congo de Chinese Congo Dongfang International Mining Company is.”

Congo

Congo

Een accu van 500 kg bevat daarnaast bijvoorbeeld 55 kg grafiet. Bij een concentratie van 10% moet voor elke batterij 550 kg erts worden gewonnen en verwerkt. China produceert nu ongeveer 70% van de wereldwijde hoeveelheid natuurlijk grafiet. Dorpelingen die in de buurt van grafietbedrijven in de betreffende provincies in Noordoost-China wonen, klagen over zaken als gewasschade, huizen en terreinen bedekt met roet en vervuild drinkwater.

Er kan niet genoeg aandacht zijn voor de schokkende humanitaire en ecologische “bijvangst” van het gevoerde westerse beleid. Het is abject en volstretkt onethisch dat de westerse elite kan “grandstanden” (“kijk mij eens deugen…”) over de rug van de allerarmsten op aarde. Wegkijken kan niet meer.

Daarnaast speelt er nog iets anders: de elektrificatie van het vervoer heeft naast humanitaire en ecologische gevolgen, grote geo-politieke en praktische complicaties. Lees het in: China heeft ons “bij de ballen”: de 50 cruciale mineralen die geo-politiek en uitvoerbaarheid van de energietransitie bepalen.

China heeft ons “bij de ballen”: de 50 cruciale mineralen die geo-politiek en uitvoerbaarheid van de energietransitie bepalen

China heeft ons “bij de ballen”: de 50 cruciale mineralen die geo-politiek en uitvoerbaarheid van de energietransitie bepalen

De VS en de EU streven ernaar om de broeikasgas emissies tegen 2030 te halveren als onderdeel van hun inzet de “klimaatverandering” aan te pakken. Politieke praatjes vol intenties, vergezichten en “grandstanding”: kijk mij eens deugen… Een politieke agenda met een duizelingwekkend en de samenleving ontwrichtend kostenplaatje: 150.000 mrd. USD (bron) (bron).

Niet alleen de poen voor deze waanzin hebben we niet. De mineralen ook niet. Ook de Amerikanen niet.

De Amerikaanse energietransitie is afhankelijk van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, als basis voor de beoogde “elektrificatie van de samenleving”, waaronder verwarming en transport. Lokale productie van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn (voor o.a.  zonnepanelen, windturbines, accusystemen en elektrische voertuigen), ontbreekt. Het is begrijpelijk dat dit in Washington tot grote bezorgdheid heeft geleid.

In de onderstaande afbeelding, gebaseerd op gegevens van de U.S. Geological Survey,  somt Bruno Venditti van Visual Capitalist alle mineralen op die de regering van de Verenigde Staten van cruciaal belang acht voor zowel de economie als de nationale veiligheid.

Wat zijn essentiële mineralen?
Een essentieel mineraal is een mineraal waarvan de beschikbaarheid onzeker is. Dit kan te wijten zijn aan geologische schaarste, geopolitieke kwesties, handelsbeleid of andere factoren. In 2018 bracht het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst met 35 essentiële mineralen uit. De nieuwe lijst, uitgebracht in februari 2022, bevat 15 additionele grondstoffen.

De uitdaging voor het Westen is dat de lokale productie van deze grondstoffen uiterst beperkt, zo niet non-existent is. Daarnaast worden in hoog tempo industrie en primaire sector (inclusief delfstoffen winning) in Westerse landen het leven onmogelijk gemaakt door voortschrijdende regeldruk.

Zo was er in 2021 nog maar één werkende nikkelmijn in de Verenigde Staten, de Eagle-mijn in Michigan. Deze faciliteit is gepland om in 2025 te sluiten. Evenzo herbergde de VS nog slechts één lithiummijn, de Silver Peak Mine in Nevada.

Zowel de EU als de VS zijn zeer sterk afhankelijk van importen. Importen grotendeels uit landen die ons beconcurreren. Zowel economisch als geopolitiek. Leverstops uit dergelijke landen leiden dan ook tot volledige disruptie in het Westen. Een variant van de momentele gas en olie afhankelijkheid van Europa van Rusland.

China’s dominantie in mineralen
Het is misschien niet verwonderlijk dat China de grootste bevoorradingsbron van minerale grondstoffen ter wereld is. Cesium, een essentieel metaal dat wordt gebruikt in een breed scala van producten, is daarvan een voorbeeld. Er zijn slechts drie mijnen in de wereld die cesium kunnen produceren en ze staan alle drie onder controle van Chinese bedrijven. De Chinezen zijn wereldwijd al vele jaren bezig met hun belangen in minerale mijnen en verwerkingsbedrijven structureel en planmatig te vergroten.

Bovendien raffineert China bijna 90% van ’s werelds zeldzame aardmetalen. Ze zijn essentieel voor een verscheidenheid aan producten zoals EV’s, geavanceerde keramiek, computers, smartphones, windturbines, monitoren en glasvezel. Na China is de op een na grootste bron van minerale grondstoffen voor de Verenigde Staten Canada, dat de Verenigde Staten in 2021 van 16 verschillende elementen (van de 50) voorzag.

De stijgende vraag naar essentiële mineralen
Naarmate de transities naar schone energie in de wereld in een stroomversnelling komen, zal de vraag naar essentiële mineralen snel groeien. Volgens de International Energy Association zal de opkomst van koolstofarme energieopwekking naar verwachting de vraag naar mineralen uit deze sector tegen 2040 verdrievoudigen.

China heeft de wereld “bij de ballen” als het gaat om de afhankelijkheid van het Westen van deze mineralen. De haalbaarheid van de klimaatplannen wordt dan ook in hoge mate bepaald door de Chinezen. Een uiterst riante positie om de globale invloedsfeer van China stelselmatig te vergroten. Oorlogvoeren is daarvoor niet nodig.

Het enige voordeel van oorlog: het loutert de geest

Het enige voordeel van oorlog: het loutert de geest

OPINIE 
Oorlog is vreselijk, onmenselijk, zinloos en leidt tot onmetelijk menselijk leed. Los van onethische individuen die over de rug van dat leed eigen gewin nastreven, kent oorlog alleen maar verliezers.

Maar wacht, er is toch een generiek voordeel van oorlog: het loutert de geest.

De westerse samenleving is in een eindfase van ontwikkeling aangekomen. Het einde van een cyclisch. Maatschappelijk en financieel. Er is sprake van decadentie. De welvaart die normaal wordt verdiend op basis van economische productiviteit wordt al decennia lang in stand gehouden met onmetelijke geldcreatie, gratis geld en het aangaan van schulden. Virtuele welvaart op basis van schulden. Overmatig bezig zijn met zaken die er in feite niet toe doen. Bezig zijn met zaken die bij objectieve beoordeling leiden tot de conclusie dat die niets meer te maken met de essentiële zaken van het leven.

Hoe uit zich deze decadentie bijvoorbeeld:

 • Verwaarlozing van de eigen veiligheid
 • Oneindig geloof in politiek en overheid in de maakbaarheid van de samenleving en dito structureel oplopende collectieve lasten
 • De illusie van een globale in pais en vree levende wereldgemeenschap en een geglobaliseerde economische structuur
 • Overmatige aandacht voor randverschijnselen als woke, LHBTQA+, Zwarte Piet en het willen uitwissen van de eigen geschiedenis in musea en straatnamen
 • Volstrekt ondermijnde marktmechanismen doordat overheden en centrale banken met nul rente, oneindige geldschepping en onbetaalbare schulden de illusoire maakbaarheid van de samenleving hebben gefinancierd
 • Uitholling van de voor elke samenleving belangrijke middenklasse via oplopende belastingdruk en sterke inflatie (de opkomst van het Nazisme in Duitsland is met name terug te voeren op een berooide middenklasse)
 • Grote afstand tussen overheid en burger en fundamenteel wantrouwen jegens de overheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, een overheid die voortdurend streeft naar meer macht, repressie en censuur (zie WOB files inzake de corona crisis om een beeld te krijgen hoe de overheid zich meent te kunnen permitteren met haar burgers om te gaan). Politieke versplintering en verharding in de tegenstellingen.
 • Het uithollen van de werking van de democratie (ondermijnen van de werking van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verschuiven van macht van Nederland naar supra-nationale gremia als NGO’s, VN, EU, etc. zonder enige democratische controle)
 • Tweedeling in de samenleving tussen mensen die inkomen verdienen uit arbeid en mensen die inkomen verkrijgen uit vermogen
 • Bubbels in activa markten met prijzen die geen relatie meer hebben met de feitelijke intrinsieke waarde
 • Decadentie in koopgedrag en consumptie
 • De uitgeholde globale dominantie van de Verenigde Staten en verschuiving van de machtsverhoudingen in de wereld.

Vergelijkbaar met de roaring twenties van de vorige eeuw. Waartoe dat heeft geleid in de jaren 30 en begin jaren 40 kunt u zich wellicht nog herinneren. Ook nu staan we op het punt van verschuivende panelen.

Wat tot voor kort onmogelijk was, is door het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne opeens mogelijk. Wij noemen:

 • Substantiële investeringen in de eigen defensie
 • Transitie van een globale economie naar een regionaal georganiseerde economie en focus op regionale zelfvoorzienendheid 
 • Indalen van realiteitszin in grote plannen, zoals de energietransitie.

De groene fetisj is dood: de EU energietransitie is binnen slechts ruim een week (zolang is de Oekraïne oorlog inmiddels gaande) verschoven van “decarbonisatie” naar “energiezekerheid”. Een ultieme illustratie van “cut the crap” als gevolg van nieuwe omstandigheden in de wereld.

Periodiek rapporteert Goldman over de energietransitie.
Over hoe de Russische invasie zal resulteren in een “dramatische hervorming van het wereldwijde energielandschap voor de komende decennia”, schrijft zij:

De door Rusland veroorzaakte energieschok zal naar onze mening het energiebeleid en de planning in de komende jaren veranderen. De EU zal binnenkort haar energieroutekaart aankondigen en heeft naar verluidt haar korte termijn focus verlegd van decarbonisatie naar energiezekerheid, waarschijnlijk voorlopig afhankelijk van meer steenkool, meer nucleaire en gasopwekking, en in het algemeen meer koolstofemissies mogelijk makend”. 

Ook de markten reageren inmiddels op de gewijzigde omstandigheden met een scherpe uitverkoop van de Europese CO2 certificaten met een prijsdaling ad bijna 30% tot gevolg.

Zoals Goldman concludeert: “Dit zou een significant positief effect moeten zijn voor de Amerikaanse- en OPEC olieproductie in de komende jaren.” Dat blijkt dan ook uit de actuele noteringen van olie gerelateerde ondernemingen op de beurzen.

Mooi, de EU heeft begrepen dat welvaart (ook als basis voor de financiering van nieuwe luchtkastelen van EU apparatsjiks) alleen kan bestaan in een wereld waarin energie beschikbaar is en betaalbaar is. Dus eerst maar eens zorgen voor energie beschikbaarheid in plaats van CO2 reductie.

Moreel Kompas heeft doorlopend gepubliceerd over deze kwestie:

De oorlog loutert de geest en verdrijft de waanzin.

De waanzin van Greta

In Nederland gaat de gaswinning in Groningen weer open. De olieproductie in het midden-oosten, de Verenigde Staten EN Rusland gaat de komende decennia omhoog in plaats van omlaag. Zoals gesteld: welvaart(behoud) kan alleen plaatsvinden bij energie leverzekerheid en betaalbare energie. Anders gaat economisch het licht uit.Handig voor klimaat fetisjisten: bepaal uw CO2 footprint voor reizen

Handig voor klimaat fetisjisten: bepaal uw CO2 footprint voor reizen

Los van het feit dat op de “officiële” klimaatopvattingen nogal is af te dingen (bron) (bron) (bron) is sprake van bezorgdheid bij een groot deel van de bevolking. Onder meer veroorzaakt door de “weinig pluriforme” berichtgeving in de Main Stream Media. Naarmate de bezorgdheid over klimaatverandering is toegenomen, worden individuen zich mogelijk meer bewust van hun impact op het klimaat.

De individuele CO2 footprint wordt vrijwel altijd voor het grootste deel bepaald door ons reisgedrag. Daarom is het voor de hand liggend daar eerst eens naar te kijken teneinde uw individuele footprint te reduceren. Naast het beperken van het aantal kinderen uiteraard. Kinderen zorgen voor een turbo op uw CO2 uitstoot. Voor de beoordeling van uw reismodaliteiten kan gebruik gemaakt worden van de visualisatie van Visual Capitalist. Of het nu gaat om het dagelijkse woon-werkverkeer of een vrijetijdsreis naar het buitenland.

Dus, wat is de meest klimaatvriendelijke manier om van de ene plaats naar de andere te gaan?

De bovenstaande infographic toont de CO2 voetafdruk per vervoerstype per passagierskilometer op basis van gegevens uit het Verenigd Koningrijk (bron).

Planes, trains and automobiles: hoe de CO2 voetafdrukken zich verhouden
De koolstofvoetafdruk van transport wordt gemeten in gram koolstofdioxide (CO2) equivalent die per persoon worden uitgestoten per gereisde kilometer. Dit omvat zowel koolstofdioxide als andere broeikasgassen.

Dit levert het volgende plaatje:

Vliegen op een korte vlucht of alleen rijden per auto zijn de meest CO2 intensieve reismethoden. Meenemen van een extra passagier in de auto vermindert de uitstoot per persoon per kilometer uiteraard met de helft.

In het bijzonder is het de moeite waard om categorieën vluchten meer op te splitsen, omdat de betreffende emissies sterk afhankelijk zijn van de lengte van de vlucht:

 • Korte vluchten: Binnenlandse vluchten binnen een Europees land of vluchten binnen een Amerikaanse staat hebben de hoogste individuele CO2 voetafdruk.
 • Middellange vluchten: Internationale reizen binnen Europa, of tussen Amerikaanse staten, hebben een aanzienlijk lagere CO2 voetafdruk per persoon.
 • Lange vluchten: Vluchten van meer dan 3.700 km (2.300 mijl), ongeveer de afstand van Los Angeles naar New York, hebben de laagste koolstofvoetafdruk per persoon.

Waarom zijn langere vluchten veel milieuvriendelijker dan korte vluchten? Dat komt omdat het opstijgen veel meer energie verbruikt dan de ‘cruise’-fase van een vlucht. Voor korte vluchten is de efficiënte cruisefase relatief kort.


Uw reisvoetafdruk verkleinen
Terwijl wereldleiders vergaderen over het verminderen van de impact van klimaatverandering (zie ook: “Met 400 privéjets naar klimaatvergadering”), wilt u wellicht zelf ook uw individuele CO2 voetafdruk verminderen. De keuze in de wijze van vervoer is een handige manier om dit te doen. Natuurlijk zijn wandelen, fietsen of hardlopen de meest CO2 arme manieren om van de ene plek naar de andere te gaan. Maar ook meenemen van lifters of collega’s in uw auto kan de uitstoot verminderen, net als overstappen naar een elektrische auto of instappen in het openbaar vervoer.Over middellange tot lange afstanden zijn treinen de meest milieuvriendelijke optie en voor binnenlandse reizen op korte afstand is rijden beter dan een vlucht nemen. 

Oh ja, de meest CO2 producerende landen per hoofd van de bevolking:

KORTSLUITING: EU torpedeert economie met onhaalbare klimaatdoelstellingen

KORTSLUITING: EU torpedeert economie met onhaalbare klimaatdoelstellingen

Terwijl Europa lijdt onder een ongekende energiecrisis, blijft de Europese Unie opscheppen over haar energiestrategie, de “Europese Green Deal“, die als voorbeeld moet gelden voor de rest van de wereld. Een en ander gebeurt onder druk van diverse groene NGO’s in combinatie met een verbijsterend gebrek aan kritische reflectie binnen de EU-instellingen. Wij publiceerden meermaals over de onhaalbaarheid, de ondoordachtheid en de economie & maatschappij ontwrichtende effecten van dit beleid:

 • Energietransitie in economisch perspectief (bron)
 • Acuut tekort aan elektriciteit in het Europese net (bron)
 • Hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten (bron)
 • Onverantwoord klimaatbeleid kost ons onze welvaart (bron)
 • Krankzinnige energieprijzen geheel veroorzaakt door overheidsbeleid (bron).

Zoals te doen gebruikelijk bij apparatsjiks zonder voeling met de werkelijkheid en zonder effectieve democratische controle, heeft de EU niet in de gaten dat de rest van de wereld het niet volgt. China geeft openlijk aan termijnen voor groene doelen te hebben opgerekt zodat het zwaar vervuilende kolencentrales kan blijven bouwen (bron). China heeft de productie in haar eigen kolenmijnen inmiddels sterk verhoogd. Door de gestegen prijzen wordt de fossiele productie overigens wereldwijd opgevoerd. Bijvoorbeeld bij de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. De EU blijft maar doorgaan ondanks het feit dat klip en klaar is dat de Europese energiecrisis het gevolg is van eigen overheidsfalen (zie bovenstaande artikelen). 

De aardgasprijzen  op de spotmarkt zijn in één jaar tijd vervijfvoudigd. Voorloper Duitsland met haar “Energiewende” heeft de hoogste energieprijzen ter wereld. Terwijl nog altijd meer dan 75% van de totale benodigde energie in Duitsland op niet groenne wijze wordt geproduceerd. Wij wezen er eerder op dat DE ‘enabler’ van welvaartsontwikkelig is: betaalbare energie met een hoge leverzekerheid (bron). 

In Brussel zwijgt alles en iedereen
Enkele weken geleden verklaarde Christoph Leitl, de oud voorzitter van Eurochambres, de federatie van EU-kamers van koophandel, bij zijn aftreden dat de doelstellingen van de “Green Deal” van de EU onrealistisch zijn. Het was beter geweest dat hij dit had gezegd in de tijd dat hij nog in functie was.

Want dat is nu juist de zwakte van de Europese Commissie. Iedereen zwijgt, zodat de onrealistische en niet doorgerekende dictaten van het klimaatbeleid blijven gelden. Een zeer kwalijke zaak die Europa de welvaart kost (bron). En niet alleen dat: door de hele transitie door te voeren zonder dat er een realistisch haalbaar alternatief voor de totale energievoorziening is, is Europa corrumpeerbaar geworden. De oude schoenen weggooien voordat er nieuwe zijn is geen goed idee. Duitsland sluit in no time allerlei energiebronnen (Braunkohle, kolen en kernenergie en de komende jaren bouwt het gas af) zonder dat er een sluitend totaal energieconcept tegenover staat. Onverantwoord en de rekening wordt gepresenteerd in de energietarieven (en sterke algehele prijsinflatie want de prijs van energie komt in alle diensten en producten terug) en sterke afhankelijk van gasleveringen door Putin. Onder andere via de Nord Stream 2-pijpleiding. De “motor van de Europese economie” Duitsland is daardoor speelbal geworden op het geopolitieke speelveld. Bravo Europa!

Dat Nord Stream 2 is trouwens wel een ‘dingetje’ want zowel de Verenigde Staten als diverse Europese landen willen dat leiver niet in het kader van de afhankelijkheid van Putin. Maar zonder die pijpleiding gaat eerdaags het licht uit in Duitsland.

Europa wordt derde wereld land
Voor de beeldvorming. Sinds de oliecrisis van 1973 heeft de Europese Commissie, met de overtuigende steun van het Europees Parlement, altijd haar uiterste best gedaan om wat toen ‘alternatieve energiebronnen’ werden genoemd, te bevorderen. Desondanks was wind- en zonne-energie in 2019 goed voor zegge en schrijve 2,9 % van de energievraag van de EU, na 1.000 miljard euro belastinggeld ‘weggepist’ te hebben aan subsidies sinds 2000. Doorgaan op deze weg pest grote delen van de maakindustrie weg uit Europa (verplaatsen levert geen globale CO2 winst, in tegendeel), de fossiele brandstof producerende landen buiten Europa blijven dat gewoon doen, maakt Europa te duur ten opzichte van regio’s waar de prijs van energie veel lager is en holt daarmee het verdienvermogen van Europa en diens welvaart fundamenteel uit. Nog los van de krankzinnige kosten die met deze transitie gepaard gaan. Exclusief China: 150.000 mrd. USD (bron). Alleen al de financieringslasten daarvan kan de wereld er niet bij hebben.

Destijds is ons groene energie verkocht als: de energie van de zon en wind zijn gratis. Een totale leugen. In de prijs van dergelijke groene stroom is verdisconteerd:

 • de afschrijvingen en exploitatiekosten van bestaande energiecentrales (wind en zon zijn vaak niet beschikbaar maar de energie is wel nodig
 • de afschrijvingen van zon- en windenergie systemen
 • de subsidie op overschotten tussen vraag en aanbod van elektrische energie. Waait het te hard ten opzichte van de elektriciteitsbehoefte dan moet met dat overschot kwijt. Dat vindt veelal plaats tegen negatieve prijzen. Dat deel van de stroom is in feite ‘afval’ dat men kwijt moet. Via subsidie. Een overschot in Duitsland kan dan met subsidie aan bijvoorbeeld Frankrijk worden verkocht. Deze subsidie maakt uiteraard ook onderdeel van de kostprijs van de groene stroom uit. Opslag van electrische energie, bijvoorbeeld in waterstof zorgt door conversie verliezen (stroom -> waterstof -> stroom) en opslagkosten tot een factor 4 kostprijsverhoging. Electrische energie ad € 100, kost na omzettingen en opslag ca. € 400 (bron).

Wie denkt dat groene energie een goed en betaalbaar alternatief is, is naïef en kan niet rekenen.
Timmermans is een alfa man.

Tijd voor een fundamenteel debat waarin de burger wordt gepresenteerd wat dit eigenlijk allemaal gaat betekenen…

Privéjets & jachten vrijgesteld van CO2 beprijzing door de EU

Privéjets & jachten vrijgesteld van CO2 beprijzing door de EU

Mocht er nog iemand zijn die betwijfelt dat de ESG (“Environmental, Social, and Governance”) beweging één kolkende massa aan leugens, hypocrisie en willekeur is, lees dan even verder.


Privéjets
Zomer 2021 werd reeds bekend (bron) dat de Europese Commissie doodleuk heeft voorgesteld privéjets, de meest vervuilende vorm van vervoer, vrij te stellen van de geplande EU-belasting op vliegtuigbrandstof. In het wetsontwerp is opgenomen dat de belasting geleidelijk wordt ingevoerd voor passagiers- en vrachtvluchten. Privéjets zullen vrijstelling genieten door “zakenluchtvaart” te classificeren als: het gebruik van luchtvaartuigen door ondernemingen voor het vervoer van passagiers of goederen als een “hulpmiddel bij de uitoefening van hun bedrijf”. En: er wordt vrijstelling verleend voor “pleziervluchten” waarbij een vliegtuig wordt gebruikt voor “persoonlijke of recreatieve” doeleinden die niet verband houden met zakelijk of professioneel gebruik.

Dit is opmerkelijk omdat uit een recente rapporten blijkt dat de CO2-uitstoot van privéjets in Europa tussen 2005 en 2019 met 31% is gestegen. Onder meer door toename van vluchten naar vakantiebestemmingen. De elite wordt dus wederom ontzien in de belastingregels en het plebs krijgt de rekening wederom gepresenteerd. Niet uit te leggen en abject. Zie ook: “Met 400 privéjets naar klimaatvergadering” (bron)

Jachten
Volgens een nieuw rapport van Transport & Environment  (T&E) getiteld “Climate Impacts of Exemptions to EU’s Shipping Proposals: Arbitrary exemptions undermine integrity of shipping laws“, zou meer dan de helft van de Europese schepen worden vrijgesteld van het CO2 beprijzingsplan van de Europese Commissie, waaronder, ja hoor, de zeer vervuilende privé jachten. De elite wordt wederom gematst en blijft buiten schot.

Volgens het rapport publiceerde de Europese Commissie in juli 2021 een reeks voorstellen om de maritieme sector koolstofvrij te maken. Het voorgestelde CO2 beprijzingssysteem (ETS) en de brandstofnorm (FuelEU Maritime) hebben uitsluitend betrekking op schepen boven 5.000 GT en een aantal scheepstypen zijn expliciet uitgesloten: offshore schepen, vissersvaartuigen en …. privé jachten.

Voor de beeldvorming, cijfers zonder context zeggen immers niets, zoals T&E het stelt, de “EU scheepvaart voorstellen stellen evenveel vervuiling vrij als de totale jaarlijkse CO2-uitstoot van Denemarken.

Maar… het minen van bitcoins is zó klimaatbelastend dat het onmiddellijk moet stoppen, wij “voor het klimaat” de verwarming een graadje lager moeten zetten en een trui extra moeten aantrekken, de belasting op energie (zowel gas, olie, benzine, elektriciteit) steeds verder wordt verhoogd, er importheffingen komen op producten uit “klimaatonvriendelijke landen”, we van het gas af moeten, etc. Zie ook: “Onverantwoord klimaatbeleid kost ons onze welvaart” (bron)


Plebs & elite

De tendens is helder: oh-oh wat is het toch ernstig gesteld met het klimaat. Gevolg: het voetvolk (de brede middenklasse) veramt verder en de jetset zag dat het goed was. Dit krijg je als je wordt bestuurd door noch belasting, noch pensioenpremie betalende carriërebureaucraten zonder voeling met de samenleving, zonder moreel kompas en zonder effectieve democratische controle. Met de hartelijke groeten uit Brussel.