Selecteer een pagina
Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

In een toespraak ter gelegenheid van het afleggen van zijn ambtseed waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán dat het Westen in verval is, zichzelf ernstige economische schade berokkent, de samenleving en cultuur via massamigratie torpedeert en geobsedeerd is van identiteitspolitiek.

Orbáns conservatieve Fidesz-partij won vorige maand de verkiezingen, wederom met een tweederde meerderheid. Ondanks grote internationale inspanningen van globalistische organisaties en westerse main stream media om zijn kandidatuur te laten ontsporen.

Tijdens een toespraak in het parlement waarschuwde Orbán dat het continent gevaarlijke tijden tegemoet gaat. “Alles wat er sinds 2020 is gebeurd, wijst in één richting: Europa en het Hongaarse volk zijn een tijdperk van gevaar ingegaan“, aldus Orbán. “Het decennium begon met de corona-epidemie, gevolgd door een oorlog. De westerse sancties naar aanleiding van de oorlog leiden tot zware economische neergang “.

De oorlog en het sanctiebeleid veroorzaakten een energiecrisis en een tijdperk van inflatie“, voegde hij eraan toe. De Hongaarse leider klaagde verder dat Europa een “tijdperk van economische neergang” en “een verergerend massamigratieprobleem” heeft ingeleid.

Orbán zei dat we nu getuige zijn van de “suïcide van de westerse wereld” die wordt gekenmerkt door “de vervanging van het christendom door een cultus van identiteitspolitiek“. “Dat is het programma van de grote Europese bevolkingsuitwisseling, waarvan de essentie is de lage bevolkingsgroei met christelijke kinderen te vervangen door migranten. Een programma gebaseerd op gendergekte en een Europa dat natiestaten en het christendom wil opheffen“.

Orbán sprak de hoop uit dat zijn eigen volk in staat is zich hiertegen te verzetten, “omdat Hongaren uit hard hout gesneden zijn zullen wij ons standvastig verzetten tegen achteruitgang“.


De EU is niet erg gecharmeerd van dergelijke analyses en inzichten en heeft sancties opgelegd aan Hongarije. Sancties onder voorwendsel van vage, onvoldoende geduide, verwijten over “onvrije pers”, “populisme” en “gebrekkige rechtstaat”. Zoals aangegeven heeft Orbán de verkiezingen desondanks overtuigend gewonnen. Enig historisch besef is hier op zijn plek. De Hongaren weten als geen ander wat leven onder het juk van ambtelijke apparatsjiks betekent ten tijde van de Sovjet Unie tot 1991. De grote broek die de EU aantrekt gericht op het voortdurend uithollen van de autonomie van de deelnemende staten (recent weer met een lobby voor het opheffen van het veto recht van individuele landen, het oprichten van een Europees leger, etc.) wekt wat wrevel bij de Hongaren. En bij alle andere Oost-Europese landen. Die hebben namelijk geen zin meer in betweterige overheersing door derden. De Hongaren kiezen via deze verkiezingsuitslag voor zichzelf. En dat irriteert globalisten. Maar wat globalisering heeft gebracht kunnen we met eigen ogen aanschouwen: economische afhankelijkheden, uitbuiting van mensen in lage lonenlanden, disruptie van logistieke en productie ketens, geopolitieke machtsverschuiving van west naar oost, economische instabiliteit, onbetaalbare globale schulden, exorbitante zelfverrijking door internationale ondernemingen, grootschalige belastingontduiking, etc.. 

Orbán wordt vanalles verweten, zoals:

  • beperking persvrijheid: Hongarije heeft een persvrijheid index ad 85 in 2022 (2021 was die slechter met 92). Die van EU troetelkind Oekraïne: 106 (2022) en 97 (2021) dus aanzienlijk verslechterd onder troetelprins Zelinski. China heeft een index van 175 maar daartegen legt de EU geen enkele handelsbeperking op. Want ja, goedkope afwasborstels en telefoons, dus dat is wel fijn…. Bron: https://rsf.org/en/index
  • corruptie: Italië staat op plek 52 van de World Corruption Index. Hongarije, samen met Zuid-Afrika op plek 69 en Oekraïne op plek 117. Voormalig Nederlands belang Indonesië op plek 102. Oekraïne, zie ook: “Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Kortom: die verwijten zijn nogal betrekkelijk. Of beter: sterk politiek geïnspireerd.

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

Overheidsbeleid heeft altijd “onbedoelde bijvangst”. Denk aan negatieve rente door de centrale banken (pensioenfondsen de dupe), oeverloze geldverruiming (bubbels op aandelen- & vastgoedmarkten), lock-downs tegen de verspreiding van het coronavirus (torpedering economie, maatschappelijke ontwrichting), etc. Negatieve gevolgen, vaak met ernstige wereldwijde impact, die eigenlijk helemaal niet beoogd zijn. Maar er wel zijn. Zo ook tweede- en derde orde effecten van de sancties van het westen tegen Rusland. Onbedoeld maar zeer ernstig.

Het Genootschap zet ze zo kort mogelijk voor u op een rij.

1. Versnelling nieuwe wereldorde
Rusland en China beogen een nieuwe wereldorde. Een wereldorde als antwoord op de decennia lange dominantie van de Verenigde Staten. Beide landen zijn daar open over, zij streven het einde van het “unilateralisme” na. Men accepteert niet langer de economische en geo-politieke dominantie van het westen. De economische kracht van China is de basis voor dit streven. Er worden internationale allianties van landen gevormd die gebaseerd zijn op pragmatische in plaats van ideologische Angelsaksische criteria.

De sancties leiden tot een versnelling van deze nieuwe wereldorde:

2. Disruptie in productie- & logistieke ketens
Een aantal wereldwijde toeleveringsketens van goederen staat al onder druk door de wereldwijde lockdowns tegen de verpsreiding van het corona virus, zal verder worden geraakt. Internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen in de problemen komen omdat niet over Russisch grondgebied gevlogen mag worden.

3. Energiecrisis
De huidige energiecrisis zal verergeren door de sanctionering van import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Prijzen zullen blijvend hoog blijven en er dreigen structurele tekorten in Europa (bron).

4. Internationale voedselcrisis
Gevolg van de oorlog en met name de sancties is een internationale voedselcrisis. Niet alleen is Rusland een belangrijke producent van agro producten, waaronder diverse granen, maar ook van bijvoorbeeld meststoffen. Door een gebrek aan meststoffen en de daardoor gestegen prijzen van meststoffen dreigen internationaal grote productiereducties in de landbouw. Bijvoorbeeld in de rijstproductie (bron). Hongersnood in grote delen van de wereld voor honderden miljoenen mensen wordt verwacht. In enkele landen is al sprake van oproer (o.a. Sri-Lanka) en India heeft haar export van tarwe gestopt om de eigen bevolking zo veel mogelijk tarwe te garanderen.

5. Monetaire en financiële crisis
Een internationale monetaire en financiële crisis dreigt door ondermijning van de stabiliteit van een aantal nationale valuta’s, ongekende inflatie, het blokkeren van tegoeden waardoor betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen en de torpedering van het rechtssysteem voor de bescherming van privé-eigendom (bron).

6. Regionale militaire conflicten 
Er zullen nieuwe regionale militaire conflicten ontstaan op plaatsen waar de situatie al vele jaren niet vreedzaam is opgelost of waar belangrijke belangen van grote internationale spelers worden genegeerd. Bijvoorbeeld in het midden-oosten (bron). Of in Taiwan (bron).

7. Extremisme en terrorisme
Als gevolg van wijzigende machtsverhoudingen in de wereld, de sterke verarming door inflatie en voedselschaarste ontstaat voedingsbodem voor politiek extremisme en/of terrorisme.

8. Een kat in het nauw…
In het westen schijnt niemand meer doende oplossingen te bedenken voor het Oekraïne conflict. De ene ronde sancties buitelt over de andere heen en het westen schroeft voortdurend de financiële- & en militaire hulp aan de Oekraïne op. Daarnaast dreigt de verderer uitbreiding van de NAVO in Scandinavië. De formele reden van Poeting voor de inval in de Oekraïne is dat Rusland zich bedreigt zou voelen door het westen (bron). Als dit maar goed gaat. Het oplossen van een crisis is alleen mogelijk indien men toont begrip te hebben voor de argumentatie van de ander. Los van de vraag of men het daarmee inhoudelijk eens is. Het opvoeren van de druk leidt niet tot het stoppen van het bloedvergieten in Oekraïne op korte termijn. Dat is wel gebleken. Zonder exit scenario voor Poetin lijkt dit af te stevenen op een nieuwe koude oorlog en een jarenlang doorsluimerende oorlogssituatie. 

Moet men wegkijken bij een oorlog? Nee, natuurlijk niet. Nooit!
Maar beleidsmakers zouden de plicht moeten voelen de samenleving transparant te informeren over de gevolgen van het eigen gevoerde beleid en te maken beleidskeuzes. Kennelijk voelt de overheid die behoefte niet. Over bovenstaande gevolgen van de sancties hoor je vrijwel niemand. Ondanks dat deze zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van hongersnood in de wereld. Net zoals bij “corona”, krijgt “de oorlog in de Oekraïne” de schuld van allerlei ontwikkelingen zoals stijgende gasprijzen, logistieke ketens die stagneren, wegzakkende waarde van de euro ten opzichte van de dollar, te weinig tarwe, inflatie, economische neergang en schulden.

Het Genootschap is en blijft van oordeel dat dit gevolgen zijn van overheidsbeleid. Van bewuste beleidskeuzes.
Inflatie is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van overheidsbeleid! Laten we daar helder over zijn.


Europese aardgasprijzen zullen verdrievoudigen

Europese aardgasprijzen zullen verdrievoudigen

Een toponderzoeksbureau voor grondstoffen in Noorwegen waarschuwt dat er een “perfecte storm” in het verschiet ligt nu de leverzekerheid van de Europese energievoorziening in het geding is door de Russische invasie van de Oekraïne en de afgekondigde sancties van het westen tegen Rusland. Een en ander zou kunnen resulteren in een verdrievoudiging van de aardgasprijzen.

“Er is simpelweg op kortere termijn niet genoeg LNG in de buurt om aan de vraag te voldoen. Er dreigt over enkele maanden dan ook een ijskoude winter in Europa.”

Door genoemde omstandigheden is sprake van een grote onbalans tussen vraag een aanbod. Het opschalen van het aanbod op kortere termijn is onvoldoende mogelijk. Te meer daar sinds jaren om redenen van “energietransitie” grootschalig financiële middelen zijn onttrokken aan de olie- & gasindustrie. Ondermeer door “deugende” pensioenfondsen zoals het ABP: “ABP zet pensioen + samenleving in het donker”.

“De weg is klaar voor een aanhoudend aanbodtekort, hoge prijzen, extreme volatiliteit, bullish (speculatieve) markten en verhoogde LNG-geopolitiek,” schreef Kaushal Ramesh, senior analist voor gas en LNG bij Rystad EnergyRystad Energy geeft aan dat de EU een “ambitieus doel heeft om de afhankelijkheid van Russisch gas binnen dit jaar met 66% te verminderen – een doel dat zal botsen met het doel van de EU om de gasopslag tegen 1 november aan te vullen tot 80% van de capaciteit“.

Het bedrijf stelt dat het mijden van Russisch aardgas via Europese sancties de hele wereldwijde aardgasmarkt destabiliseert, die los van de Oekraïne oorlog al een uiterst turbulent einde van 2021 kende: in heel Europa schoten de prijzen omhoog vanwege het gebrek aan voorraden. De EU vermindert momenteel de afhankelijkheid van Russisch aardgas hetgeen zal leiden tot meer leverproblemen en verder oplopende prijzen.

Volgens het rapport GasMarketCube van Rystad Energy, werd in 2021 155 miljard kubieke meter Russisch gas door Europa geïmporteerd. Dat betreft ongeveer 31% van de aardgasbehoefte van Europa.

Het vervangen van een aanzienlijk deel hiervan zal buitengewoon moeilijk zijn, met verstrekkende gevolgen voor de Europese bevolking, economie en voor de rol van gas in de energietransitie van de regio” volgens Rystad Energy.

In een apocalyptisch scenario waarschuwt het energiebedrijf voor zeer ernstige economische gevolgen als de Russische aardgas import per direct zou worden stopgezet. De gasvoorraden zijn namelijk momenteel voor slechts ca. 35% gevuld en zullen conform verwachting tegen het einde van het jaar geheel uitgeput zijn. Dat zou resulteren in een verdrievoudiging van de gasprijs met enorme gevolgen voor de economie. Het beperken van de beschikbaarheid van gas voor de industrie is dan aan de orde. En in een extreem scenario, bijvoorbeeld in geval sprake zou zijn van een erg koude winter, zou zelfs de residentiële sector niet veilig zijn.

EU-functionarissen praten al weken over een mogelijk embargo tegen fossiele brandstoffen tegen Rusland. De eurozone is op zoek naar alternatieve leveranciers van zowel ruwe olie als aardgas om zich te ontdoen van Russische energie. Er wordt onder andere gekeken naar Afrika maar dat is op kortere termijn geen optie (bron).

Stoppen met Russisch gas is mooi, maar zal betekenen dat de hoge energieprijzen een blijvertje zijn en leverzekerheid ernstig in gevaar komt. Zie ook de waarschuwing: “Bundesbank: een Russisch gasembargo leidt tot “ernstige economische crisis in Europa”.De mythen die uw mentale & financiële weerbaarheid bij een economische crisis ondermijnen

De mythen die uw mentale & financiële weerbaarheid bij een economische crisis ondermijnen

COLUMN: Prof.Dr. Akkermans

Het is tijd voor een mentale reset als het gaat om de uitgangspunten op grond waarvan wij ons economisch en financieel veilig wanen. Financiële zekerheid is comfortabel, brengt mentale rust, maar is een illusie. Navolgend zijn de belangrijkste ingrediënten van deze veiligheidsillusie voor u opgesomd. Het Genootschap verwacht binnen afzienbare tijd een ernstige economische recessie en acht het zinvol dat de lezer zich tijdig mentaal wapent en voorbereidt op de zaken die komen gaan. Het Genootschap is, zoals uw weet van de feiten en het doorprikken van illusies en mythen. Financiële zekerheid ontlenen aan waanbeelden achten wij geen goed idee. 

1. De illusie van een gezonde economie
Door overheid en media wordt hardnekkig een beeld geschetst van een gezonde economie. Vaak onder verwijzing naar personeelstekorten en economische groeicijfers. De economie is echter niet gezond. Een economie die kennelijk geen normale rentevoet (bijvoorbeeld 3 of 5 %) aan kan is per definitie niet gezond. Rente is de prijs van geld en een vergoeding voor risico. En iemand die geld uitleent wilt rendement, immers dat geld kan ook anders worden aangewend met rendement. De rente is echter nul of zelfs negatief. Kennelijk is het risico nul. Geld is gratis. En dat sinds een jaar of 12 in de nasleep van de kredietcrisis in 2008. Gratis geldt torpedeert de principes van prijsvorming en een gezond risicobesef bij financiële transacties. Tevens is de kredietcrisis, ook wel schuldencrisis genaamd, opgelost door… ja, ja nog meer schulden. Meer schulden in de hoop dat economische groei en de tijd de problemen zou oplossen. Helaas.

Ook sinds een jaar of 12 is een ongekende hoeveelheid geld gedrukt: “out of thin air” zoals de Amerikanen zeggen. Het is evident dat dit wordt aangewend en leidt tot enige economische groei. Maar vooral de vorming van bubbels in de vastgoedmarkt en de aandelenmarkt. Er is ondanks de maatregelen sprake van zeer beperkte groei, er is nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (de echte basis voor economische groei). In plaats daarvan is een illusie van welvaart gecreëerd op basis van gratis geld, het drukken van geld en ongekende schulden. Om een en ander mogelijk te maken hebben centrale banken allerlei opkopen gedaan. De ECB heeft als “tijdelijke steunmaatregel” bedacht “slechte obligaties” op te kopen om de “markten te ondersteunen”. Inmiddels heeft de ECB 8.800 miljard op haar balans staan, dat is maar liefst 82% van het GDP van de totale Eurozone. 82% van alles wat we met elkaar in de Eurozone verdienen in een jaar!

Dat de economie gezond is, is dus een illusie. Een illusie die binnen afzienbare tijd zal verdampen in de vorm van een “correctie”, een ernstige economische crisis. Men kan immers niet blijvend welvarend zijn door gewoon steeds meer schulden te maken. Basiseconomie niveau groep 1.

2. De overheid is er voor de burger
De overheid is er voor zichzelf. Er is geen geval bekend van een ambtelijke organisatie die uit bezorgdheid over het wel en wee van de burger spontaan is gaan bezuinigen. De Pavlov reactie van de overheid bij financiële tegenvallers is het verhogen van de lasten voor de burger, niet het verlagen van de kosten van de ambtenarij. In de vorm van leges, belastingen, etc. en het schrappen van voorzieningen voor burgers. In een situatie van ernstige economische crisis en overheidstekorten kunt u rekenen op belastingverhogingen, “versoberingen” van regelingen waarvan u gebruik maakt en kunt u het vergeten dat de overheid uw financiële malaise voor u zal oplossen. De tijd van “iedereen redden en compenseren” zoals tijdens de corona crisis is voorbij. Daarvoor zijn geen middelen meer beschikbaar. Politici en machthebbers hebben een lange geschiedenis van het onder de bus gooien van de bevolking in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die ze zelf creëren. Als economisch de pleuris uitbreekt, reken dus niet op de overheid.

3. Elk jaar een beetje geld sparen zodat u later van uw pensioen kunt genieten  
Dat is een illusie. Het leven bestaat uit een opeenvolging van onzekerheden, kansen en risico’s. Financiële zekerheid op middellange termijn kan niet worden verkregen door te sparen. Denk aan de momentele inflatie van ca. 10%. Tegen dergelijke percentages is niet op te sparen als het gaat om langere termijn financiële zekerheid. Of wat te denken van de momentele negatieve spaarrente boven € 100.000 en voortdurend oplopende tarieven voor bankieren. Sparen wordt bestraft. Vermogen staat op het punt (extra) te worden belast omdat de overheid tekorten heeft. In een oogwenk bent u uw spaargeld kwijt. Via inflatie of belastingen. Reken nergens op.

4. Spaargeld is van mij
Nee. Het geld dat u heeft gestald bij de bank is niet uw bezit, maar dat van de bank. Het is onderdeel van de balans van de bank. Het is niet uw geld, het is niet uw bezit, maar u heeft een vordering op de bank. Als de bank in de situatie komt dat zij uw vordering niet kan of wil voldoen, bent u uw geld kwijt. Er is wel een “deposito garantie fonds” dat dit risico enigszins afdekt als een enkele bank in de problemen zou komen. Maar dat is volstrekt onvoldoende in geval meerdere banken niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het deposito garantie stelsel is beperkt tot € 100.000 per bank, mits die bank een separate bankvergunning heeft. Soms werken meerdere banken met verschillende namen onder één bankvergunning. Zo is Knab een dochter van Aegon Bank, ASN Bank een dochter van de Volksbank en MoneYou een dochter van ABN Amro. Dan geldt de garantie niet voor elke bank, maar voor het totale tegoed dat u bij die bij elkaar horende banken samen heeft.

5. Als ik spaargeld nodig heb kan ik het van de bank halen 
Dat is meestal zo maar kan snel veranderen. Dat is bepaald niet zeker. Bijvoorbeeld als de bank in financiële problemen komt. Of als er een ICT storing is. Of als de overheid besluit uw saldo te blokkeren. De Canadese overheid heeft de toegang van veel van haar burgers tot banktegoeden geblokkeerd vanwege protesten (of sympathie daarmee) tegen het gevoerde corona beleid. Noodwetten werden daartoe on-the-fly ingevoerd en per direct van toepassing verklaard. Er kwam geen rechter aan te pas.

6. Geld lenen is gunstig want de rente is laag
Schulden maken kwetsbaar. Ongeacht de rente moeten schulden worden terugbetaald. Kunt u niet (tijdig) voldoen aan de verplichtingen bent u de sjaak. Mensen met schulden lopen ernstig risico in een opwaartse schuldenspiraal terecht te komen. Het ene gat moet worden gevuld met het andere. In tijden van recessie komen veel mensen met schulden in ernstige problemen. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen. Of huizenbezitters die huurstromen zien opdrogen. Of omdat in een recessie het huwelijk toch minder robuust blijkt dan aangenomen. Zeker ook indien banken in economisch zwaar weer terecht komen: die bouwen dan actief hun vorderingen op schuldenaren af uit eigen lijfsbehoud. Lees ook: “De hardnekkige mythe ontzenuwd dat hoge inflatie gunstig is voor het hebben van schulden

7. Als de nood aan de man komt verkoop ik mijn huis
Als sprake is van een economische crisis dalen de huizenprijzen. En stijgt normaliter de rente. Personen die hun huis bancair gefinancierd hebben kunnen een negatieve overwaarde hebben. Het verkopen van de woning, eventueel via executoriale verkoop door de bank, leidt dan tot een restschuld. Een restschuld die gefinancierd moet worden. Die financiering moet u dan wel kunnen krijgen op basis van uw dan geldende financiële situatie. Daarnaast moet u dan gaan huren. Door de kunstmatig lage rente is huren vaak duurder dan het betalen van rente- & aflossing van een eigen woning. Er gaan stemmen op de verkoopopbrengst minus schulden van uw woning fiscaal te gaan belasten.

8. Ik plan mijn leven zorgvuldig
Mooi, maar het leven ontwikkelt zich vrijwel altijd anders dan voorzien. Dat geldt ook als het gaat om uw financiën. Het hebben van een beleggings- of pensioenplan kan zo maar geen enkele zekerheid biedenBijvoorbeeld door hoge inflatie, wijzigingen in wet- & regelgeving, wijzigend pensioenbeleid, tegenvallende beleggingsresultaten, belastingwijzigingen, etc.

9. Mijn baas, familie en vrienden zullen mij helpen
Top dat u warme gevoelens bij baas, familie en vrienden heeft. De praktijk in crisis situaties is echter weerbarstig. En teleurstellend: in dergelijke situaties komen mensen en instellingen veelal tot het inzicht dat als het er op aankomt de focus komt te liggen op díe personen die zij het meeste vertrouwen: dat zijn zij zelf. Wij zijn het in onze vermeende welvaart vergeten, maar als de pleuris uitbreekt is het ieder voor zich. Het hemd is dan nader dan de rok.

10. Ik los mijn hypotheek af, dan vervalt daarmee de verstrekte hypothecaire zekerheid
Fout. Als een hypothecaire lening wordt afgelost bij de bank, denk dan niet dat de verstrekte hypothecaire zekerheid door de bank wordt vrij gegeven. Zij houdt die zekerheid, tenzij u zelf (!) via uw notaris de bank dwingt tot uitschrijving van die zekerheid uit het kadaster.

11. Ik heb bitcoins, die hebben de toekomst
Bitcoins, de gestolde illusie van welvaart. De digitale vorm van waardeloosheid.


Wij adviseren deze top 11 financiële illusies uit te printen en boven uw bed te hangen.
Leven met illusies is gevaarlijk. Het is zaak uw situatie in alle nuchterheid te leren inzien. Als er een crisis komt zoals het Genootschap verwacht, bent u gegarandeerd de dupe. Iedereen is namelijk de dupe. Niet alle risico’s in het leven zijn te elimineren en we zijn door de kunstmatig geschapen vermeende welvaartsillusie niet meer gewend met tegenslagen om te gaan. Een lid van het Genootschap was bijvoorbeeld ook verbaasd dat de oorlog in de Oekraïne met zoveel fysiek geweld plaatsvindt. Het lid was in de veronderstelling dat oorlogen worden gevoerd met muiskliks en cyberaanvallen… We zijn vergeten wat crisis eigenlijk is. We zijn decadent geworden. Een naderende crisis wordt psychologisch afgekocht door toiletpapier te hamsteren. Om de aanstaande crisis te weerstaan is met name mentale weerbaarheid nodig. Die kan worden verkregen door risico’s realistisch te beschouwen en illusies en mythen te weren. En schulden af te bouwen.

Zoals ze vroeger bij de politieserie Hill Street Blues aan het begin van elke nieuwe en uitdagende dag zeiden: “Hey, let’s be careful out there!” 

Duitse topbankier waarschuwt voor ’tsunami aan faillissementen’

Duitse topbankier waarschuwt voor ’tsunami aan faillissementen’

Een tsunami aan faillissementen zou de belangrijkste economie van Europa (Duitsland) kunnen treffen omdat de stagflatierisico’s met de dag toenemen als gevolg van het jarenlange monetaire beleid van de ECB, de verstoring van wereldwijde logistieke stromen en het conflict in de Oekraïne en de daaruit voortvloeiende westerse sancties tegen Rusland.

De energievoorziening in Duitsland loopt gevaar, toeleveringsketens vallen uit, we hebben hoge inflatie“, zei Manfred Knof, CEO van de Commerzbank, in de Duitse krant Handelsblatt. 

De dreiging van stagflatie in Duitsland loopt op door de stijgende energieprijzen die de inflatie verhogen. In eerste instantie lopen de producentenprijzen op. Die worden vervolgens (grotendeels) doorberekend in de verkoopprijzen. Daardoor wordt grote schade aangericht in het bedrijfsleven. En vraaguitval bij bedrijven (uitstel investeringen, uitstel bouwprojecten, etc.) en consumenten (moeten hun uitgaven herschikken door veel duurdere primaire levensbehoeften). In de Duitse maakindustrie is inmiddels sprake van dagprijzen als gevolg van de snel stijgende prijzen. De G7 heeft inmiddels besloten tot een afnamestop van russische olie. Dat geeft een additionele opwaartse impuls aan de olieprijsontwikkeling. Duitsland kan daarnaast in een acute recessie belanden in geval sprake is van gasboycot. Op initiatief van het westen of op initiatief van Rusland (bron). 
Duitsland staat met de rug tegen de muur door het gevoerde “klimaatbeleid” waardoor de afhankelijkheid van gas de afgelopen jaren zeer sterk is gestegen. Onder andere door het sluiten van kerncentrales.

De ECB staat inmiddels ook met de rug tegen de muur. Er is torenhoge inflatie en er komt een economische crisis aan: stagflatie. De combinatie van stagnatie van de economie en hoge inflatie. De ECB kan de economie niet stimuleren want dat leidt tot verdere inflatie. De ECB kan de inflatie niet bestrijden want dat leidt tot verdere krimp. Daarnaast is de waarde van de Euro structureel gedaald ten opzichte van de US dollar waardoor importen in dollars (bijvoorbeeld olie, staal, graan, etc.) extra duur zijn. Ook dat jaagt de inflatie verder aan. In de USA is de rente aanzienlijk verhoogd (en wordt nog verder verhoogd) waardoor de Euro verder in waarde zal dalen tegenover de US dollar. Er ontstaat extra druk op de Euro zone. 

Knof legde uit dat hoge grondstoffenprijzen en vastgelopen toeleveringsketens bijna een derde van de buitenlandse handel van Duitsland hebben beïnvloed. Hij waarschuwde:

“We moeten onszelf niet voor de gek houden: het aantal faillissementen op onze markten zal waarschijnlijk toenemen en de risicovoorzieningen (de zogenaamde stroppenpotten) van de banken daarmee.” 

Het vertrouwen in de Duitse economie nam snel af doordat de industriële productie in maart sterker daalde dan verwacht. Voor de eurozone bereikte de inflatie voor die maand een recordhoogte van 7,5%.

Stefan Hartung, ook niet de eerste de beste als CEO van de Duitse engineering- en technologiegigant Bosch, vertelde CNBC vrijdag dat er “een grote recessie in de maak is“.

Het kan in feite slechts een kwestie van tijd zijn voordat Duitsland in opstand komt tegen het besluit van Brussel om de Russische fossiele brandstoftransporten naar de eurozone te beëindigen, omdat het zichzelf moet redden van economische ondergang en maatschappelijke disruptie.

Poetin tegen Macron: ‘Moskou staat open voor dialoog, de westerse sancties leiden tot voedselschaarste in de wereld en hou op met wapenleveranties’

Poetin tegen Macron: ‘Moskou staat open voor dialoog, de westerse sancties leiden tot voedselschaarste in de wereld en hou op met wapenleveranties’

Gisteren drong de Franse president Emmanuel Macron in een videoconferentie er bij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin op aan om onmiddellijk een einde te maken aan de oorlog in de Oekraïne.
In de bespreking gaf Poetin aan dat Moskou nog steeds open staat voor dialoog. 

Impact op voedselvoorziening
Daarnaast werd uitgebreid gesproken over de impact op de wereldwijde voedselvoorziening. De opvatting van Macron is dat de wereldwijde voedselzekerheid wordt bedreigd door de oorlog in de Oekraïne. Poetin gaf hem daarop van repliek door te zeggen: 

1. Dat het de westerse sancties tegen Rusland zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn omdat die sancties van het westen het functioneren van de wereldwijde logistieke- en transportinfrastructuur frustreren. En daar heeft hij uiteraard een punt. Ondanks de onafgebroken berichten in de media dat de Oekraïne “de graanschuur van de wereld is”, is dat nogal betrekkelijk zoals blijkt uit de volgende cijfers:

Daaruit blijkt dat de Oekraïne 8% van de wereld tarwe behoefte dekt. En niet “1/3” zoals in de media regelmatig wordt bericht. Uiteraard is het zo dat een land in oorlog minder graan exporteert. Maar op de eerste plaats niet nul en op de tweede plaats is de productie van tarwe in Rusland 20% van de wereldbehoefte. Het opleggen van handelssancties en het stoppen van het betalingsverkeer met Rusland heeft veel meer impact op de voedselmarkt. Daarnaast is de Russische export van kunstmest aan banden gelegd. Rusland is de grootste kunstmestfabrikant ter wereld. Minder kunstmest leidt direct tot lagere opbrengsten in de voedselproductie. Wij waarschuwden hier reeds eerder voor: 


2. De voedselschaarste in de wereld is niet alleen een kwestie van de beschikbaarheid van voedsel maar door de schaarste ook een kwestie van de prijzen van voedsel. Met name armere landen zien zich geconfronteerd met de situatie dat grote groepen burgers door de gestegen voedselprijzen niet meer in hun primaire levensbehoefte kunnen voorzien: voedsel en energie. Beide zijn wereldmarkten waarop sprake is van zeer materiële prijsstijgingen. Grote delen van de wereldbevolking, honderden miljoenen mensen dreigen terug te vallen onder de armoedegrens als gevolg van de westerse sancties.

Wapenleveranties
Poetin veroordeelde in de bespreking tevens de voortdurende westerse wapenleveranties aan Kiev en (bron): “Het Westen zou kunnen helpen een einde te maken aan de oorlog door passende invloed uit te oefenen op de autoriteiten in Kiev en door wapenleveranties aan Oekraïne te stoppen.

Zijn sancties dan geen goed idee?
Sancties tegen agressor Rusland zijn uiteraard begrijpelijk. Het is onethisch te blijven samenwerken met een partij die een oorlog begint en daarmee die partij (economisch) steunt. 
Er zijn echter een paar kanttekeningen:

  1. De sancties leiden niet tot het beëindigen van de oorlog op korte termijn (zoals blijkt)
  2. De sancties raken de verkeerden, zijn niet effectief en deels immoreel (bron)
  3. De sancties zetten deels de fundamentele beginselen van een rechtstaat buiten spel (bron)
  4. De sancties hebben ongekende ongewenste tweede- en derde orde effecten (bijvoorbeeld op de wereld voedsel- en energievoorziening) waar de politiek zich niet om bekommert. Daarnaast leiden de sancties tot een fundamentele geopolitieke herschikking in de wereld (bron) (bron) (bron)
  5. De sancties hebben bijzonder grote gevolgen voor de eigen economie in het westen
  6. Er lijkt niemand bezig te zijn met het bieden van een exit uit de impasse. Er is niemand bezig na te denken over een exit voor Poetin zodat de oorlog zo snel mogelijk kan worden gestopt. Geen exit voor Poetin, geen einde van de oorlog. Als Poetin in het nauw dreigt te komen – en dat is zo want de voortgang in de oorlog is beperkt en de verliezen zijn groot – zal dat leiden tot verdere escalatie en niet tot de-escalatie. 

Deze oorlog is verschrikkelijk. En kent uiteindelijk alleen verliezers. Het conflict moet dus zo snel mogelijk stoppen om het menselijk leed te beëindigen. Dat is ook een kwestie van ethiek. Het conflict stopt niet door sancties. Daarvoor is een vorm van “real politik” nodig waarbij tussen partijen compromissen worden gesloten. Geen compromissen, dan geen einde van de oorlog. Met compromissen en begrip voor de positie van de ander is echter schijnbaar niemand bezig. Er komen alleen steeds meer sancties en nog meer en zwaardere wapenleveranties. En de oorlogsretoriek over en weer wordt met de dag heftiger. Wie denkt dat dit de oorlog beëindigt is krankzinnig of vindt het wel uit andere belangen best dat er een bloedbad gaande blijft… Zo wenst Biden Rusland “structureel te verzwakken” middels de sancties. Dat betekent dat het bloedvergieten door gaat ten faveure van geopolitieke overwegingen. Hoezo ethiek?