Selecteer een pagina
Hoe toepassing van Ivermectine tegen COVID-19 onder druk van de farmaceutische lobby werd geweerd

Hoe toepassing van Ivermectine tegen COVID-19 onder druk van de farmaceutische lobby werd geweerd

Na het verschijnen van diverse peer-reviewed studies en ervaringen in de medische praktijk waaruit bleek dat toepassing van Ivermectine bij de preventie en behandeling van COVID-19, uitstekende resultaten liet zien leek toelating een kwestie van tijd. Let wel, in deze periode (2020) was het aantal COVID-19 patiënten met ernstige en levensbedreigende klachten bijzonder groot. Dr. Andrew Hill, hoofdauteur van de Universiteit van Liverpool schreef een review over de tot dan toe bekende studies (nadien zijn er nog vele gevolgd) voor de COVID Guideline Development Group van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hill was getuige zijn onderzoeksrapport fervent voorstander van Ivermectine. Die rapportage gaf onder andere aan aan dat Ivermectine het aantal COVID-19 gerelateerde sterfgevallen met ca. 75% zou kunnen verminderen. Op bizarre wijze werden de conclusies echter opeens gewijzigd. Betrokkenen stonden paf. Hoe kon dat nu zo opeens? Wat speelde hier? Dr. Theresa Lawrie spreekt Hill hierop aan. Die begint te wankelen als er gevraagd wordt naar verklaringen en de gevolgen van het niet toepassen van Ivermectine.

Bekijk de bizarre documentaire “A letter to Andrew Hill” van Oracle Films.

“A Letter to Andrew Hill” – Oracle Films 2022 (c) – Vertaling: Stefan Noordhoek (link)

Het is evident dat indien de rapportage van Hill was gebleven zoals aanvankelijk opgesteld, het verloop van de pandemie, het aantal slachtoffers, de hoeveelheid gevallen met korte termijn bijwerkingen en potentiële langere termijn bijwerkingen van de mRNA vaccinaties, alsmede de maatschappelijke en economische ontwrichting, er geheel anders hadden uitgezien. Wederom een sterke aanwijzing voor de schandalen die zich rondom COVID-19 wereldwijd hebben voltrokken. Er zullen er nog veel meer blijken.

Zie ook:

Panama Papers onthullen internationale geldstromen rondom president van de Oekraïne Zelensky

Panama Papers onthullen internationale geldstromen rondom president van de Oekraïne Zelensky


Panama Papers is de verzamelnaam van een gigantisch lek van meer dan 11,5 miljoen financiële en juridische documenten met onthullingen over internationale financiële stromen, misdaad financiering, witwassen, corruptie, belastingontduiking, etc. en de wijze waarop geprobeerd wordt dat verborgen te houden via ingewikkelde juridische structuren, brievenbus firma’s en geheimzinnige offshore-bedrijven.

Recent duiken in de media tendentieuze berichten op over de vermogenspositie van de president van de Oekraïne Volodymyr Zelensky en diens entourage. Er wordt gezegd dat Zelensky een persoonlijk vermogen zou hebben van tussen 100 mln. USD en 1,5 mrd. USD. 

Maar hoe kan het zijn dat iemand van 44 jaar oud met een achtergrond als danser, zanger, showmaster en cabaretier, een dergelijk vermogen heeft? En wel op basis van eerlijk verdiend inkomen? Een en ander voedt geruchten over onverkwikkelijke zaken.

Oordeelt u zelf op basis van de volgende video die de financiële relaties en geldstromen van Zelensky in kaart brengt.

Belangrijk punt in de verkiezingscampagne van Zelensky was de bestrijding van corruptie. Corruptie is aan de orde van de dag in de Oekraïne zoals blijkt uit een rapportage van de Europese Rekenkamer

De video is van Slidstvo.Info, een team van onafhankelijke onderzoeksjournalisten dat onderzoek doet naar corruptie bij de Oekraïense overheid. Daarbij wordt samengewerkt met internationale journalisten. De resultaten van onderzoek worden gepubliceerd op www.slidstvo.info

De inval van de Russen in de Oekraïne is volstrekt abject, verwerpelijk en ontoelaatbaar. Maar de Oekraïne is bepaald geen onschuldige peuterspeelzaal. Wellicht nuttig voor een pluriforme en afgewogen beeldvorming.

Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

OPINIE
De president van de Oekraïne, Volodymyr Zelensky heeft een emotionele oproep gedaan lid te worden van de EU. De president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, in Duitsland flagrant mislukt als minister van defensie, reageerde even emotioneel als ondoordacht met de mededeling dat de Oekraïne “bij de Europese Gemeenschap hoort”, “de Oekraïne is een van ons”. Zij is aangesteld bij de EU via Macron, die wilde wel toegeven dat er een Duitse(r) als president van de EU werd benoemd, maar uit eigen belang dan wel een uiterst zwak bestuurder. Die werd gevonden in von der Leyen. Bijzondere verdienste: zijn was een vrouw. Na een toespraak van Zelensky voor het Europees Parlement werd zijn verhaal met een staande ovatie bekroond.

Emoties zijn goed. En begrijpelijk gezien de oorlog die momenteel tussen de Oekraïne en Rusland woedt. Oorlog is vreselijk en onvergeeflijk. Mensonterend. Maar van bestuurders wordt wel verwacht dat men met verstand van zaken en rationeel naar de zaken blijft kijken.

Kennelijk heeft Ursula geen benul waar zij het over heeft. Ze heeft niet vooraan gestaan toen God hersenen uitdeelde. De eigen Rekenkamer van de EU kwalificeert de Oekraïne als een corrupte bende. Naar aanleiding van het rapport daaromtrent van de Rekenkamer is in de pers in september 2021 allerlei informatie verschenen. Ook via het Nederlandse ANP (bron).

Dat vermeldt:

De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. “Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land”, stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is donderdag gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.

Al meer dan twintig jaar helpt de EU Oekraïne met hervormingen om de rechtsstaat te versterken en corruptie en witwaspraktijken te bestrijden. De EU is zich ook al “geruime tijd bewust” van de banden tussen een aantal rijke en invloedrijke mensen en bedrijven, hoge ambtenaren, politici en de rechterlijke macht die volgens rapporteur Juhan Parts “de staat gijzelen”. Brussel heeft echter geen echte strategie ontwikkeld om de corruptie de kop in te drukken. Daardoor gaan jaarlijks miljarden euro’s verloren, zegt het verslag.

Sinds 2014, toen Brussel en Kiev een associatieverdrag ondertekenden, heeft de EU extra geld en gunstige leningen beschikbaar gesteld voor allerlei sectoren en maatregelen om economische groei en ook het democratische proces te bevorderen. Zo is de afgelopen zeven jaar 5,6 miljard euro aan zogeheten macrofinanciële bijstand verleend. De uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Maar volgens de rekenkamer worden die “vaak te ruim geïnterpreteerd, wat tot te positieve beoordelingen heeft geleid”. Illegale geldstromen, waaronder het witwassen van geld, worden onvoldoende aangepakt.

De EU-steun voor justitiële hervormingen heeft evenmin voldoende resultaten opgeleverd, vindt de rekenkamer, al heeft de hulp wel gezorgd voor het herformuleren van de Oekraïense grondwet, de oprichting van een nieuw hooggerechtshof en een groot aantal wetten. Door de belangenverstrengeling in de maatschappij blijven de hervormingen gevaar lopen door “de talrijke pogingen om wetten te omzeilen en hervormingen af te zwakken”. De rekenkamer vindt dat de EU een veel belangrijkere rol kan spelen dan tot nu toe het geval is geweest.

Dit is ambtelijke taal voor het feit dat de Oekraïne corrupt tot op het bot is. Moet zo’n land “per omgaande” lid van de EU worden? Is dat in het belang van de burgers van de EU? Het is niet voor niets dat de Rekenkamer deze situatie beoordeelt. Corruptie gaat niet samen met integratie in de ” Europese Familie” waarvan nitwit bestuurders als von der Leyen zo graag spreken…

Door het succes van deze actie overmand heeft ex-TV komiek Zelensky vervolgens alles in het werk gezet om de NAVO zo gek te krijgen dat zij een “No Fly Zone” zou afkondigen boven de Oekraïne. We mogen God op de blote knieën danken dat bij de NAVO wel bestuurders “met ruggengraat” zitten en dit onzalige voorstel resoluut naar de prullenbak hebben verwezen. En terecht. Stel u voor dat de NAVO boven de Oekraïne een vliegverbod zou afkondigen. Dan moet men dit ook handhaven, hetgeen onvermijdelijk betekent dat men Russische vliegtuigen moet afschieten…. De Derde Wereldoorlog zou een feit zijn!

Zelensky heeft na het van tafel vegen van dat onzalige voorstel als een magere spalling in de pers lopen jammeren dat de NATO daardoor “bloed aan haar handen heeft” omdat Russische vliegtuigen kunnen blijven bombarderen.

Overigens heeft Putin laten weten de emotioneel tot stand gekomen sancties vanuit het Westen (met name de EU) in feite te zien als een oorlogsverklaring, Wij zouden zeggen: Ursula bedankt!

Hillary Clinton: vuil spel

Hillary Clinton: vuil spel

Hillary Clintons machinaties in 2015-2016 hebben de Verenigde Staten diep gecorrumpeerd en verdeeld en kunnen worden samengevat als een “slow motion coup”. Vier jaar van nationale hysterie, een verdeelde natie en een zeer gespannen relatie met Rusland waren enkele van de resultaten van Clintons machinaties.

Het Steele dossier
Clinton huurde een Britse ex-spion, Christopher Steele, in om haar verkiezingstegenstander, Donald Trump, zwart te maken. Ze betaalde deze activiteiten via ten minste drie kanalen: het Democratic National Committee, advocatenkantoor Perkins Coie en onderzoeksbureau Fusion GPS.

Clinton welgezinde medewerkers bij de FBI hielpen haar door op verschillende manieren functionarissen (George Papadopoulos, Carter Page en anderen) te bespioneren die gelieerd waren aan de Trump campagne. Teneinde deze praktijken te legaliseren werden illegaal verkregen documenten door aan een FISA-rechtbank voorgelegd, die vervolgens de surveillance activiteiten goedkeurde. Clintons hofhouding, bestaande uit voormalige ondergeschikten, vrienden en supporters, zorgde er vervolgens voor dat informatie uit het dossier bij Justitie, FBI en CIA terecht kwam.

In de begindagen van het presidentschap van Trump tapte de FBI ook de communicatie af van nationale veiligheidsadviseur generaal Michael Flynn. Ook deze informatie werd vervolgens illegaal gelekt, het koste hem zijn baan en ruïneerde zijn leven.

Het land verkeerde vervolgens 22 maanden in staat van verbijstering en verspijkerde $ 40 miljoen aan juridische kosten teneinde de door Clinton geconstrueerde “Russische connecties van Trump” door speciaal aanklager Robert Mueller te laten onderzoeken. Dat leverde echter geen bewijs voor een vermeende Trump-Russische samenzwering.

Clinton bleef echter maar doorgaan.

Het Alfa Bank dossier
Volgens een recente – beëdigde – verklaring ingediend door speciaal aanklager John Durham, heeft Clinton leden van advocatenkantoor Perkins Coie ingehuurd om een contract te sluiten met technische experts om zodoende toegang tot servers van het Witte Huis en van Trump privé te krijgen teneinde gegevens over presidentskandidaat en toenmalig president Trump te verzamelen.

Het Steele dossier was mislukt, maar vervolgens werden de servers van Trump gehackt. Zie ook: “Clinton betaalde bespioneren president Trump“. Op grond van die hacks werd door de door Clinton ingehuurde hackers een nieuw verhaal over vermeende Trump-Rusland connecties de wereld in geholpen: computers in de Trump Tower (zakelijk kantoor Trump) zouden communiceren met een Russische bank (Alfa Bank).

Deze verhalen (zowel het Steele dossier als het Alfa Bank dossier) werden vervolgens dagelijks breed uit in de zogenaamd “onafhankelijke en pluriforme” media met opzichtige anti-Trump bias verspreid teneinde het presidentschap van Trump verder te torpederen. Het fake Alfa Bank verhaal werd aangehaald als aanvullend “bewijs” dat Trump uit zijn ambt moest worden gezet.


Impeachment pogingen
Clintons handelwijze creëerde een klimaat van hysterie en leugens dat de basis vormde voor de eerste Trump-impeachment procedure naar aanleiding van diens telefoongesprek met de Oekraïense president. De verhalen over de “Rusland connecties van Trump” ondersteunden daarbij de poging om hem als president af te zetten, hem in diskrediet te brengen en mogelijk een beroep te doen op het 25e amendement.

In dit klimaat van collectieve waanzin en wantrouwen ontstond zelfs ruimte voor bespiegelingen over een militaire staatsgreep. Gepensioneerde generaals begonnen Trump te associëren met Hitler en Mussolini. Een voormalige ambtenaar van het Pentagon onder Obama, werkte een scenario uit voor een militaire staatsgreep om Trump uit zijn ambt te zetten. 

Amerikaans-Russische betrekkingen
Een van de redenen waarom de Amerikaans-Russische betrekkingen zo slecht zijn, was de non-stop en gepolitiseerde demonisering van Rusland. Amerikanen kregen doorlopend en ten onrechte te horen dat “de Russen” hadden geprobeerd de Clinton campagne te beïnvloeden door “samen te werken met de verrader van de Verenigde Staten” (Trump). Dat was een lasterlijke leugen. Voormalig CIA-directeur John Brennan voedde dergelijke hysterie door Trump als ‘verraderlijk’ te bestempelen. De gepensioneerde directeur van de nationale inlichtingendienst James Clapper besmeurde Trump als een ‘Russische troef’.

Hillary Clinton heeft inmiddels een spoor aan schandalen op haar naam staan. De vee futures zwendel, het schandaal van de ontbrekende documenten van advocatenkantoor Rose, Travelgate, Uranium One shenanigans, verdwenen e-mails en het voornoemde Steele-dossier. Maar de door Clinton gefinancierde hacks teneinde topgeheime communicatie van een presidentskandidaat aan te boren en dergelijke illegale informatie te gebruiken om het Amerikaanse presidentschap te ruïneren, is ongetwijfeld het grootste schandaal ooit. Watergate verbleekt hierbij.

Donald Trump
Trump wekte weerstanden. Het establishment vreesde voor disruptie, de eigen posities en belangen. Trump gedroeg zich non-conformistisch. Trump was niet een van hen. Trump benoemde de onethische en politiek gestuurde wijze waarop de media functioneerden en nog steeds functioneren. Hij introduceerde en hanteerde doorlopend de term “Fake News” waardoor de controverses opliepen en onderdeel werden van het publieke debat. Trump geloofde dat het establishment en de media in Washington erop uit waren om hem te pakken te krijgen.

Gaandeweg blijkt die vermeende paranoia op basis van de nu boven water komende gegevens echter een onaangename realiteit te zijn.

Ondanks alle oppositie was Trump in zijn ambtstermijn op veel gebieden succesvol. Te denken is aan zaken als grensbeveiliging, de Amerikaanse energieproductie, ongekende economische groei, volledige werkgelegenheid, lage inflatie, deregulering en een afschrikwekkend, maar niet interventionistisch buitenlands beleid. Trump is nergens ter wereld oorlog gaan voeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nobelprijs voor de Vrede winnaar Obama.

Maar een non-conformistische ongelikte beer is hij zeker.

Clinton betaalde bespioneren president Trump

Clinton betaalde bespioneren president Trump

In de VS moet de uiterst dubieuze handelwijze van het Clinton campagneteam tegen Trump voor de rechter worden gebracht. In de Amerikaanse media worden explosieve details onthuld uit de onderzoeksdocumenten: de Clinton campagne bespioneerde het kantoor van de president.

Reeds enkele maanden is er een schandaal gaande rond de aanklacht tegen Clinton advocaat Michael Sussmann. Wat blijkt? Met hulp van een internetbedrijf kwam Sussmann in 2016 in het bezit van data van servers van de Trump Group. Op grond daarvan heeft hij destijds het verhaal de wereld in geholpen (inmiddels weerlegd) over vermeende connecties en kongsies tussen Trump en Rusland. Deze verhalen zijn destijds uitgebreid opgepikt door zowel de FBI als de media. Sussmann werd vorig jaar officieel aangeklaagd door aanklager John Durham voor het afleggen van valse verklaringen aan de FBI.

Onderzoeken naar vermeende Rusland connecties in opdracht van Trump tegenstanders werden betaald door de Clinton campagne en eindigden als vermeend bewijs bij de FBI (het zg. Steele Dossier), die vervolgens op grond van die gegevens opdracht gaf tot het afluisteren van leden van de Trump-verkiezingscampagne. Vergelijkingen met het Watergate schandaal doemen op.

Nu is het schandaal in een verdere versnelling gekomen omdat Fox News nieuwe details uit de rechtbankdocumenten openbaar heeft gemaakt. Daarin staat onder andere dat de advocaten van de Clinton campagne (van advocatenkantoor Perkins-Coie) een internetbedrijf betaalden om Trump servers te ‘infiltreren’. Ook wat de doelen van deze spionage actie betreft, wordt steeds meer duidelijk. De doelen waren concreet onder andere het internetverkeer inzake:

  • een specifieke zorgverlener
  • Trump Tower 
  • de privé woning van Donald Trump in Central Park West 
  • het kantoor van de president van de Verenigde Staten (Executive Office). 

Met andere woorden, het Witte Huis zelf was mede doelwit van spionage, betaald door advocaten van de Clinton campagne. Althans, dat wordt gesteld door de betrokken onderzoekers.

Het dossier geeft aan dat informatie is gelekt van een internetbedrijf dat toegang had tot gegevens van het Executive Office van de president. Conform mededeling van een manager van het internetbedrijf, heeft het bedrijf “gegevens doorzocht om denigrerende informatie over Donald Trump te verzamelen”.

De reactie van ex-president Trump op deze laatste onthullingen laat zich raden. Die is furieus. In een verklaring schreef hij: “Het recente pleidooi van speciaal aanklager Durham levert onbetwistbaar bewijs dat mijn campagne en mijn presidentschap werden bespioneerd door betrokkenen die werden betaald door de Hillary Clinton campagne teneinde op basis daarvan een volledig verzonnen band met Rusland “aan te tonen”. Dit is een veel groter schandaal dan Watergate, en degenen die betrokken waren bij deze spionageoperatie en ervan wisten, moeten worden vervolgd.” 
Daarnaast gaf Trump aan van mening te zijn dat hij dit beschouwt als landverraad.

De oppositieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden merkte op en schreef op Twitter: “Democraten werden betrapt op spionage, eerst met kandidaat Trump en vervolgens toen hij president was in het Witte Huis. De Rusland-hoax was vanaf dag één een leugen – verzonnen door zijn politieke vijanden. Iedereen die betrokken is bij deze on-Amerikaanse activiteit moet voor het gerecht worden gebracht.”

Een zittende president en presidentskandidaat zowel thuis privé, zakelijk en in het Witte Huis zelf afluisteren is nog niet eerder vertoond. Wordt vervolgd. En het goede nieuws: in de Verenigde Staten kunnen rechtsgangen even duren maar ze komen er wel.

Corruptie in Nederland

Corruptie in Nederland

Nederland is een gaaf land zegt Rutte. Italië wordt al snel geassocieerd met een corrupte bende.
De vraag is dan: is Nederland wel zo gaaf en hoe zit het met corruptie in Nederland eigenlijk?

Het Genootschap zocht het uit en publiceerde over verschillende vormen van corruptie in de “Lage Landen”. Je hoort er nooit iets over maar het is alom aanwezig. Lees en huiver!