Selecteer een pagina
Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Tijdens een uitzending van CNN beweerde FDA-chef Dr. Robert Califf dat de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten online “verkeerde informatie” is.

Gekker moet het niet worden. En dat van iemand die een organisatie vertegenwoordigt die:

 1. willens en wetens de corona vaccins goedkeurde voor voorwaardelijk gebruik ondanks dat met wist van de ernstige bijwerkingen (bron)
 2. ruim een jaar het belang van natuurlijke immuniteit heeft ontkend c.q. gebagatelliseerd (bron)
 3. heeft geprobeerd de dossiers die zijn gebruikt voor de toelating van de vaccins 75 jaar lang gesloten te houden omdat men geen “tijd zou hebben voor vrijgave” (bron). Een regelrecht schandaal want de FDA is een overheidsorgaan dat dient op te komen voor de belangen van de amerikaanse burgers en volledig transparamt verantwoording dient af te leggen.

En uitgerekend díe organisatie komt met de krankzinnige mededeling dat “fakenews” de belangrijkste doodsoorzaak in de VS zou zijn… 

Dr. Robert Califf

Califf sprak hierover tijdens een interview met Pamela Brown van CNN. Hij zei dat online desinformatie “nu onze belangrijkste doodsoorzaak” is.

Hij gaf toe deze stelling niet te kunnen substantiëren. Na het benoemen van echt belangrijke doodsoorzaken als hartaandoeningen en kanker, ging hij echter verder met het toelichten van zijn stelling.

Hij beweerde dat er “een erosie van de levensverwachting” is geweest waarbij Amerikanen gemiddeld 5 jaar korter leven dan mensen in andere welvarende landen. 

=> Laten we dat dus eerst eens fact checken. Op basis van www.indexmundi.com blijkt dat de levensverwachting in de VS 80,27 jaar is. Andere welvarende landen zouden dan een levensverwachting moeten hebben van 85,27 of meer. De feiten: Duitsland (81,12), Verenigde Arabische Emiraten (79,00), Verenigd Koninkrijk (81,1), Nederland (81,72), Zwitserland (82,84)… Enfin Califf zwetst uit zijn nek. Meer beschaafd “heeft een beperkte actieve herinnering aan de feiten”.


Califf stelde verder dat met antivirale middelen en vaccinaties “bijna niemand in de VS zou hoeven sterven aan COVID“.

=> de FDA heeft aantoonbaar actief de ontwikkeling van behandelmethoden voor COVID patiënten gefrustreerd en tegengewerkt (bron), noch is er aandacht geweest voor de rol van natuurlijke immuniteit in het bestrijden van een pandemie. De FDA had een singuliere focus: vaccineren. Verder niks. Generieke virale middelen mochten niet worden toegepast voor de behandeling. Daarnaast is de stelling dat “bijna niemand” zou zijn overleden volstrekt misleidend. We zien in 2021 bijvoorbeeld dat sprake was van massale sterfte onder ouderen en mensen met onderliggend lijden ondanks meervoudige vaccinaties.


Califf verder: “Maar op de een of andere manier … de betrouwbare, waarheidsgetrouwe informatie komt niet over” zei hij, eraan toevoegend: “en wordt weggespoeld door veel verkeerde informatie, waardoor mensen slechte keuzes maken die ongelukkig zijn voor hun gezondheid

De FDA-directeur legde niet uit hoe dan ‘online desinformatie‘ concreet tot meer sterfgevallen zou hebben geleid en in welke mate. Dat is namelijk ook niet uit te leggen. Leugens zijn niet uit te leggen met feiten.

Moraal van het verhaal
De overheid grossiert is het bashen en rediculiseren van andere meningen. Niet het afleggen van verantwoording en collectief tot beter beleid komen is de intentie van de overheid, maar het rücksichtslos er door drukken van het eigen beleid. De overheid is allergisch voor andere opvattingen. Het doel van de overheid is niet het dienstbaar opstellen naar de burger, maar het instandhouden van zichzelf en het realiseren van eigen doelen. Een dergelijke overheid staat niet open voor andere inzichten. Ook niet als die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zo meent de overheid zelfs te kunnen bepalen wat echt nieuws is en wat fake nieuws is. Alleen het nieuws van de overheid zelf acht zij echt nieuws. Onwelgevallige afwijkende meningen zijn steevast fake news. Het kwalificeren van opvattingen tot fake news is vanuit de visie van de overheid handig: dan wordt voorkomen dat er over de inhoud wordt gesproken. De overheid staat niet open voor inhoud.

In feite grossiert de overheid voortdurend zélf in fake nieuws. Over dat aerosolen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van respiratoire virussen, over dat vaccineren ons uit de pandemie brengt, over dat groepimmuniteit bij ruim 60% bereikt wordt over dat de vaccins immuniseren en beschermen, over dat “nog slechts een kleine minderheid niet gevaccineerd was”, over dat de oversterfte 2021 verklaard wordt door hogere dan geregistreerde corona doden, over dat mondkapjes effectief zijn bij besmettingen via aerosolen, over dat corona een A ziekte is terwijl de CFR vergelijkbaar is aan die van een fikse griep, etc. etc. etc..

Maar ook over dat de oorlog in de Oekraïne de oorzaak is van inflatie. Nee, de oorzaak van de inflatie is de combinatie van de lockdowns tegen de verspreiding van corona (overheidsbeleid dus), de jarenlange monetaire politiek van centrale banken (overheidsbeleid dus), de sancties tegen Rusland (overheidsbeleid dus) en het klimaatbeleid waardoor energietarieven exploderen (overheidsbeleid dus). De oorlog in de Oekraïne levert hooguit een rimpeling in die effecten. De overheid grossiert zelf in fake news!

Dat overheden in megalomane zelfoverschatting menen de waarheid in pacht te hebben is al vaker geëtaleerd. Door Lenin bijvoorbeeld. De Pravda (Russisch voor ‘waarheid’) werd in 1912 op initiatief van Lenin te Sint-Petersburg opgericht.

Niet voor niets was er recent paniek na de aankoop van Twitter door Elon Musk. Overheden en main stream media vinden dat niet leuk. Een onafhankelijk platform voor vrije meningsuiting past niet in een vermeend overheidsmonopolie op de “waarheid” (bron).

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

Nadat Fauci begin april het licht al heeft gezien (“Fauci heeft eindelijk (een beetje) het licht gezien: COVID is here to stay en mensen moeten zelf hun individuele risico inschatten”) hebben nu ook verschillende topfunctionarissen van de Food and Drug Administration (FDA), waaronder commissaris Robert Califf, verklaard dat “Amerikanen COVID net als andere respiratoire virussen zullen moeten accepteren. Net als de griep”. 

De griep???? We kennen nog de uitbranders van Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Ab Osterhaus en vooral Hugo de Jonge op al die “ongeïnformeerde wappies” die verklaarden dat corona vergelijkbaar is met een fikse griep. Weggezet als staatsgevaarlijke idioten werden mensen als Baudet, van Haga, Wilders en iedereen op sociale media die dit inzicht al in de tweede helft van 2020 hadden. Gewoon puur op basis van de cijfers. Geen mystieke flauwekul, maar op basis van de mortaliteitscijfers en de feiten omtrent de besmettingsroutes. 

Califf, hoofdcommissaris Janet Woodcock en top vaccinatie ambtenaar Dr. Peter Marks schreven in het Journal of the American Medical Association dat COVID in de nabije toekomst zal blijven. Daarnaast suggereren zij dat jaarlijkse vaccinaties nodig kunnen zijn gericht op de meest bedreigende variaties van het virus. Volstrekt vergelijkbaar met de situatie voor de griep. Jaarlijks wordt er een inschatting gemaakt van de griepvariant die waarschijnlijk dominant zal worden. Daarvoor wordt een vaccin ontwikkeld dat vrijwillig kan worden genomen in overleg met de huisarts voor mensen in risicogroepen. Bijvoorbeeld door mensen op hoge leeftijd en/of mensen met onderliggend lijden. En ja, aan griep kan men overlijden als alles tegen zit. Aan corona ook. De bescherming van griepvaccins is overigens slechts ca. 30%.

Wijdverspreide vaccin- en infectie-geïnduceerde immuniteit, gecombineerd met de beschikbaarheid van effectieve therapieën, zou de effecten van toekomstige uitbraken kunnen afzwakken” zeiden de functionarissen (bron).

Toch is het tijd om te accepteren dat de aanwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat corona veroorzaakt, het nieuwe normaal is“.

Hier staan een aantal opmerkelijke zaken:

 • De expliciete erkenning van het belang van natuurlijke immuniteit na besmetting met het virus in de bestrijding van een pandemie, zie ook: “Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie”. Dit is een doorbraak want de gezondheidsautoriteiten hebben steeds exclusief ingezet op vaccinaties!
 • Hier wordt gerefereerd aan behandelmethoden. Ja men kan geïnfecteerd worden en dan is het heel normaal dat de medische wereld in zet op de ontwikkeling van effectieve behandelmethoden. Dat laatste is als 2,5 jaar volstrekt genegeerd. Daar was gewoon geen aandacht voor (bron). Het artikel in deze bron gaat over Dr. McCullough. Ook iemand die door autoriteiten en main stream media stelselmatig is weggezet als een wappie en waartegen om zijn opvattingen rechtzaken zijn gestart.
 • Het nieuwe normaal is gewoon het oude normaal!   
 • Als de FDA corona ziet als vergelijkbaar met de griep dan is er in Nederland geen enkele reden meer corona als A-ziekte te kwalificeren!

Het virus “zal waarschijnlijk in de nabije toekomst wereldwijd circuleren en zijn plaats innemen naast andere veel voorkomende respiratoire virussen zoals influenza. En het zal waarschijnlijk een vergelijkbare jaarlijkse overweging vereisen voor updates van de vaccinsamenstelling in overleg met de [FDA]” vervolgden ze.

Credo
Deze uitspraken van de FDA staan haaks op de retoriek die in 2020 en 2021 door volksgezondheidsfunctionarissen werd geuit. Er is sprake van een kwartje dat gevallen is. Een doorbraak in het denken. De terugkeer van de ratio!

Eind oktober 2020 zei de huidige COVID-adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, bijvoorbeeld dat de vergelijkingen van president Donald Trump met de griep onjuist waren, en vertelde NBC destijds dat “het niet correct is om te zeggen dat het vergelijkbaar is aan de griep”.

In het artikel in het Journal of the American Medical Association verklaarden de drie FDA-functionarissen dat in de zomer van 2022 beslissingen moeten worden genomen “over wie in aanmerking zou moeten kunnen komen voor vaccinatie met extra boosters en met betrekking tot de samenstelling van het vaccin“.”Het toedienen van extra COVID-vaccindoses aan geschikte personen dit najaar rond de tijd van de gebruikelijke griepvaccincampagne heeft het potentieel om gevoelige personen te beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden, en zal daarom onderwerp zijn in de FDA-overwegingen” voegden ze eraan toe.

Ja, de “besmettingen” lopen in het najaar weer op. Ja, net als met de griep. Ja er zullen vaccins worden ontwikkeld. Ja die worden door de industrie en door de industrie gesponsorde media worden aanbevolen. Ja ook die vaccins zullen een teleurstellende effectiviteit hebben. Ook die vaccins immuniseren niet, beschermen jezelf niet tegen besmetting en beschermen anderen niet tegen besmetting door een gevaccineerde. Ook die vaccins hebben een uiterst kortstondige werking (enkele maanden). Ook die vaccins hebben bijwerkingen. En deels zeer ernstige bijwerkingen. Als die vaccins zijn gebaseerd op mRNA techniek hebben ook die vaccins onbekende langdurige mogelijke bijwerkingen. Het is alleen te hopen dat we niet weer terecht komen in een massapsychose onder leiding van een onmenselijke, machtswellustige narcist als minister van volksgezondheid. En het is te hopen dat in het najaar de overheid niet weer haar positie denkt te moeten versterken door misbruik te maken van een (vermeend ernstige) gezondheidssituatie.

Foto: Dr. Robert Califf, de kandidaat van president Joe Biden om de Food and Drug Administration te leiden, wordt gezien voor zijn nominatiehoorzitting in Washington op 14 december 2021. (Manuel Balce/AP Foto)

Effect Coronavaccinaties op de totale sterfte per 100.000 personen tijdens Delta en Omikron: verwaarloosbaar

Effect Coronavaccinaties op de totale sterfte per 100.000 personen tijdens Delta en Omikron: verwaarloosbaar

Eindelijk heeft eens iemand de moeite genomen appels met appels te vergelijken in het Corona dossier. Je leest regelmatig dat er “meer gevaccineerden op de IC liggen” of “meer gevaccineerden overlijden na besmetting”. Dat zegt uiteraard niks. De populatie gevaccineerden is veel groter dan de populatie niet gevaccineerden. Wil iemand dus iets verstandigs zeggen over dergelijke zaken dan moeten de zaken vergelijkbaar gemaakt worden. Appels met appels vergelijken leerden wij reeds in groep 1.

Ere wie ere toekomt. Hoe hij aan de tijd en energie komt is thans nog niet opgehelderd maar Anton Theunissen (virusvaria.nl) is er – onbezoldigd hebben wij begrepen – voor gaan zitten.
Wat heeft hij gedaan:

 • Hij heeft de mortaliteit onder gevaccineerden en ongevaccineerden vergeleken
 • Daarbij heeft hij de situatie in Engeland beoordeeld. Waarom? Omdat de evenknie van het CBS in het Verenigd Koninkrijk, het ONS, transparant en betrouwbaar rapporteert over vaccinatiestatus, corona- en overige sterfte, doodoorzaken etc.. In Nederland ligt op transparante gedetailleerde en tijdige publicatie van geregistreerde data een omertà. We mogen belasting betalen maar krijgen de gegevens niet. Zie onder andere: De Corona Files
 • Op basis van die gegevens is per leeftijdsgroep bekeken wat de sterfte is per 100.000 gevaccineerden en wat de sterfte is per 100.000 ongevaccineerden. Daarmee worden appels met appels vergeleken. Een geruststellende gedachte.
 • Voor een nadere toelichting op de gevolgde methodologie, gebruikte openbare bronnen en gevolgtrekkingen zij verwezen naar dit artikel.

Om een lang verhaal kort te maken, de belangrijkste, spraakmakende bevindingen zijn als volgt:

 • Uitsluitend 60-plussers blijken wat betreft “All Cause Mortality” voordeel te hebben gehad van de corona vaccinaties. Dit vond plaats in de eerste maanden van de vaccinatiecampagne in 2021 toen de Alpha, Bèta- en Gamma varianten dominant waren. 
 • Ongeveer vanaf mei 2021 is er geen materieel verschil waarneembaar in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen. Dit is de periode waarin achtereenvolgens de Delta variant en de Omikron variant dominant waren ondanks twee boostercampagnes die de werking van de vaccins in stand moesten houden. Dit staat in schril contrast met het overheidsnarratief over de effectiviteit van de vaccinaties en boosters tijdens de Delta variant!

Hoezo spraakmakend?
Momenteel loopt er een onderzoek naar de oversterfte in 2021. Dat is geen onafhankelijk onderzoek zoals gevraagd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (unaniem aangenomen motie van Pieter Omtzigt) maar een 1-2tje tussen het RIVM (onder aansturing van VWS) en het CBS. De resultaten laten nog steeds op zich wachten. Er zal overigens geen sprake zijn van de vrijgave van de gebruikte detailgegevens. De opgetreden doodsoorzaken in de periode van oversterfte zullen niet in detail worden vrijgegeven. Onafhankelijke publieke review van dat onderzoek is daardoor onmogelijk. Van “Chinese walls” is tussen VWS, RIVM en CBS uiteraard geen sprake. Opdrachtgever is de regering dus het verbaast niemand dat de rapportage een politiek gekleurd, nietszeggend en niet te verifiëren niemanddalletje zal worden. Wij geven overigens ter overweging een disclaimer in de rapportage op te nemen met betrekking tot de structureel onbetrouwbare registraties (bron). Wie van de registraties een rotzooi maakt komt nooit tot goede analyses.

Zowel het CBS als VWS hebben meermaals aangegeven welke positieve effecten uit gingen van de massale vaccinatie campagnes. Inclusief 1e, 2e, 3e en 4e injecties. Er ontstond enige publieke commotie toen het CBS meldde dat “de oversterfte in hoofdzaak verklaard kon worden door een substantieel hoger aantal coronadoden” dan eerder wekelijks door het RIVM is gerapporteerd. Los van het bizarre gegeven dat het aantal coronadoden opeens hoger zou zijn, is de gevolgtrekking dystopisch.
Dat zou namelijk betekenen dat het aantal personen overleden aan corona in 2020 (geen vaccins) in orde van grootte vergelijkbaar zou zijn aan het aantal coronadoden in 2021 (wel vaccins, strengere en langduriger sociale hygiënemaatregelen en een diep schisma in de samenleving tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden). De commotie in de publieke opinie ging dan ook over de vraag: “hoezo werken de vaccins zo goed”? Dat blijkt namelijk niet uit de cijfers. 

VWS en RIVM haastten zich te melden dat beide jaren niet vergelijkbaar waren: 2021 was de “veel besmettelijkere doch mildere” Delta variant dominant. En dat heeft veel coronapatiënten genekt.
Als er geen vaccinaties zouden zijn geweest zou dat tot een spreekwoordelijk bloedbad hebben geleid: veel meer coronadoden. De MSM pers nam het over, de Volkskrant voorop, en iedereen ging over tot de orde van de dag. Wij merken op dat Delta pas vanaf medio 2021 dominant werd (zie: ourwordindata.com). Maar goed, we moeten vertrouwen op wetenschap en instituties (althans volgens Rutte in de eerste persconferentie over corona) dus het zal wel. Toch?

Niet dus. Nu komt Virusvaria met haar analyse. Hieruit blijkt klip-en-klaar dat in het coronajaar 2021 tijdens de Delta en Omikron (laatste deel Q4 2021) periode, de sterfte onder 100.000 gevaccineerden überhaupt niet lager was dan onder 100.000 niet-gevaccineerden. Het betreft weliswaar de totale sterfte, maar van enig materieel effect op de corona sterfte, die een substantieel deel van de totale sterfte uitmaakte (het is immers een dodelijke ziekte met wereldwijde “A” status en Delta is heel erg) kan helemaal geen sprake geweest zijn! De effectiviteit van de vaccins bij Delta en Omikron is in feite nihil als je naar deze cijfers kijkt. Los van allerlei verschillen (met name in de mortaliteitsincidentie, voor grafiek fetisjisten: “de linker as”) in de verschillende leeftijdscohorten.

Past dit beeld in andere inzichten?
Jazeker. In België bijvoorbeeld is het publiceren van feiten ook een stuk beter dan in Nederland. Recente cijfers uit België tonen aan dat, bekeken per vaccinatiestatus (“appels met appels vergelijken”), het aantal besmettingen onder 100.000 gevaccineerden hoger ligt dan onder 100.000 niet gevaccineerden (bron). Dat de vaccins niet erg immuniserend werkten wisten we al maar kennelijk is de facto de werking negatief.


Ook bij de corona gerelateerde ziekenhuisopnames is sprake van een beeld dat past bij de analyses van Virusvaria. Als men volledig gevaccineerd en boosterprikken optelt (dat zijn allemaal mensen die op enige wijze gevaccineerd zijn en conform de autoriteiten “beschermd”) dan is het beeld in lijn met de cijfers van Virusvaria. Bij de 65+-ers is zelfs sprake van een zeer scheef beeld waaruit blijkt dat in deze leeftijdsgroep volledige vaccinatie (2 prikken exclusief boosters) “bepaald geen positief effect heeft gehad” op het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen. Het eufemisme van het decennium. In feite staat hier voor deze leeftijdsgroep: bij volledige vaccinatie bestaat tot ruim 2x zo grote kans op ziekenhuisopname dan bij ongevaccineerden! 😳

Met gepaste theatrale overdrijving zou men de grafiek van de 65+ers kunnen zien als “een dikke middelvinger” naar de effectiviteit van het gevoerde vaccinatiebeleid en de beloftes die aan de burgers omtrent de effectiviteit van de vaccinaties zijn gedaan.

Er is al langer gedoe over de betrouwbaarheid waarmee met coronacijfers wordt omgegaan. En in MSM, de Volkskrant voorop, wordt bericht. Lees het hier in de uitstekende column van Leon de Winter in de Telegraaf.

Hoe vaccins hielpen ziekten uit te roeien, maar het corona vaccin niet

Hoe vaccins hielpen ziekten uit te roeien, maar het corona vaccin niet

De laatste week van april werd de World Immunization Week gevierd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een feestje om het gebruik van vaccins te bevorderen. Vaccins bestaan al heel lang. De eerste werkende vaccinatie wordt over het algemeen toegeschreven aan Edward Jenner, een Engelse arts die etter uit een koepokken ontsteking op 14 mei 1796 in een incisie in de arm van een achtjarige jongen injecteerde. Een hoog experimentele gang van zaken. De jongen bleek nadien immuun voor pokken, een van de dodelijkste ziekten in die tijd. Een ware medische doorbraak.

Gegevens van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), hierboven grafisch weergegeven door Statista, laten zien hoe effectief vaccins zijn geweest in de Verenigde Staten. In 2020 waren er bijvoorbeeld geen gemelde gevallen van pokken en paralytische polio, vergeleken met een jaarlijks gemiddelde van respectievelijk 29.005 gevallen en 16.316 gevallen in de 20e eeuw. Ofschoon de vooruitgang bij het uitroeien van mazelen de afgelopen jaren is vastgelopen (deels als gevolg van groeiende vaccin scepsis, lees: “Hoe de overheid zelf oorzaak is van vaccin scepsis“), komt de morbiditeit ervan bij lange na niet in de buurt van de gemiddelde jaarlijkse mortaliteit aan mazelen in de 20e eeuw toen een half miljoen mensen in een gemiddeld jaar werd geïnfecteerd. De prevalentie is dus met meer dan 99 procent gedaald als gevolg van vaccinaties, samen met een hele reeks andere ziekten zoals kinkhoest (kinkhoest), bof, rodehond en difterie.

En de corona vaccins?
Hoe schril is het contrast met de corona “vaccins”. De “vaccins” beschermen niet effectief tegen besmetting, beschermen niet effectief tegen verspreiding (besmetting van anderen), beschermen slechts zeer kortstondig (enkele maanden) tegen ernstige ziekte. In geen van bovengenoemde ziekten was de inzet de gehele bevolking massaal te vaccineren. Deze vaccinaties werden toegepast per specifieke doelgroep, afhankelijk van het risicoprofiel. En zo moet het ook zijn. Het is abject mensen met een ultra laag risicoprofiel (gebrek aan onderliggend lijden) te injecteren met een tijdelijk en onder voorwaarden door overheden toegelaten vaccins. Waarbij de korte- en langere termijn effecten onvoldoende bekend zijn. In de wetenschap dat die vaccins niet immuniseren (onvoldoende beschermen tegen verspreiding). En met producenten meerjarige massale afnameverplichtingen werden overeenkomen. Mismanagement van overheden over de rug van goedgelovige burgers die leven in de illusie dat de overheid het goed met ze voor heeft. En en ander onder het dagdagelijks bestoken van de burgers met vermeende horror cijfers. Horror cijfers zonder enige relativerende context. Horror cijfers waarvan het RIVM terecht in elk geval haar handen aftrok omdat zij zich niet kon vinden in de presentatiewijze van de dagelijkse besmettingen op het “Coronadashboard”.

Het wordt tijd voor de parlementaire enquete door de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarbij ambtenaren en politici worden gehoord onder ede. Op mijneed staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Die gedachte loutert de geest en stimuleert wellicht “de actieve herinnering” aan de gang van zaken…

Johns Hopkins Institute: lockdowns hebben een te verwaarlozen effect op de corona mortaliteit maar enorme gevolgen voor zowel economie, samenleving en gezondheid

Johns Hopkins Institute: lockdowns hebben een te verwaarlozen effect op de corona mortaliteit maar enorme gevolgen voor zowel economie, samenleving en gezondheid

Ingewijden en wappies wisten het uiteraard uit diverse studies al veel lager, lockdowns werken niet. Het gerenommeerde Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise (u weet wel van al die wereldwijde kwantitatieve gegevens over corona zoals op www.ourworldindata.org) heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de gevolgen van lockdowns.
Het instituut heeft verschillende soorten studies beoordeeld.

De conclusies zijn simpel:

“…stringency index studies find that lockdowns in Europe and the United States only reduced COVID-19 mortality by 0.2% on average. SIPOs were also ineffective, only reducing COVID-19 mortality by 2.9% on average. Specific NPI studies also find no broad-based evidence of noticeable effects on COVID-19 mortality.

While this meta-analysis concludes that lockdowns have had little to no public health effects, they have imposed enormous economic and social costs where they have been adopted. In consequence, lockdown policies are ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument.

Kuipers meldde vorige week dat het lastig is de effectiviteit van individuele maatregelen vast te stellen. Uit dit onderzoek blijkt in feite dat het hele pakket (bewegingsbeperkingen, avondklok, winkelsluitingen, maximaal aantal bezoekers, etc. etc.) in totaliteit verwaarloosbare effecten op de mortaliteit heeft. Uiteraard volgens Kuipers wel op het aantal besmettingen. Maar zoals we vanaf dag 1 weten: dat zegt helemaal niks. Wie besmet is hoeft helemaal niet ziek te zijn en het aantal besmettingen is sterk afhankelijk van het aantal metingen (het testen bij de GGD, waarmee men inmiddels ook maar is opgehouden). Daarnaast is de conversiefactor van het aantal besmettingen naar het aantal zieken dat uiteindelijk met een kaartje aan de dikke teen in een mortuarium eindigt sterk afhankelijk van de covid variant, de behandelmethoden, de vaccinatiestatus, het onderliggend lijden, de leeftijd van betrokkene, etc..

Eigenlijk ook niks nieuws. De overheid wist ook voor afkondiging van diverse lockdowns dat het schadelijk was. Niet alleen voor de economie maar ook in medische/gezondheidszin. Zie ter zake het rapport over de 620.000 vernietigde levensjaren (quali’s) die het gevolg zijn van lockdown maatregelen met een mogelijk positief effect van slechts 100.000 gewonnen levensjaren. De overheid wist dat het netto effect negatief was, maar deed het toch. Het wordt tijd dat politici en ambtenaren hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zeker als het gaat over gezondheid en dood van burgers. Als Kuipers op basis van deze gegevens “de mogelijkheid van lockdowns” nog in zijn “gereedschapskist” wenst te hebben, wordt het tijd voor juridische actie.

Lees hier het hele rapport van Johns Hopkins: bron.

Hoe de overheid zelf oorzaak is van vaccin scepsis 

Hoe de overheid zelf oorzaak is van vaccin scepsis 

Er zijn geen gerandomiseerde controlestudies (RCT’s) geweest als basis voor de toelating van de Covid-19-vaccins. Daarnaast is niet getest of de vaccins de overdracht van het SARS-CoV-2-virus voorkomen. Ook werd niet getest of de vaccins het sterfterisico verminderen. Een beoordeling van zeven fase III-onderzoeken, waaronder die voor Moderna-, Pfizer / BioNTech- en AstraZeneca-vaccins, toont aan dat het enige criterium waarop de vaccins werden getest, een verminderd risico op Covid-19-symptomen was. 

Dit is niets nieuws. Deze feiten werden al in augustus 2020 gepubliceerd BMJ (British Medical Journal), een van de oudste en meest internationaal gerespecteerde medische tijdschriften. Bovendien was geen sprake van een op zichzelf staand artikel, want de hoofdredacteur ventileerde ook haar eigen samenvatting van de vaccin testsituatie: deze bleek zeer vooruitziend te zijn:

“… we zijn op weg naar vaccins die de ernst van de ziekte verminderen in plaats van te beschermen tegen infectie [en] alleen kortstondige immuniteit bieden, … naast het schaden van het vertrouwen van het publiek en het verspillen van wereldwijde middelen door het distribueren van een onvoldoende effectief vaccin, kan dit veranderen wat we onder een vaccin verstaan. In plaats van langdurige, effectieve ziektepreventie zou het een suboptimale chronische behandeling kunnen worden.” 

Het was niet alleen het BMJ dat deze kenmerken van de RCT’s behandelde. Toen gezondheidsapparatsjiks Rochelle Walensky, Henry Walke en Anthony Fauci beweerden (in het Journal of the American Medical Association) dat “klinische proeven hebben aangetoond dat de vaccins die zijn goedgekeurd voor gebruik in de VS zeer effectief zijn tegen Covid-19-infectie, ernstige ziekte en dood“, voelde de redactie van het blad nattigheid zoals blijkt uit de gepubliceerde opmerking met de titel: “Onnauwkeurige verklaring“.

Het publiek werd per saldo verteld dat de vaccins dé oplossing voor de corona crisis zouden zijn terwijl het vóór toelating door de autoriteiten al klip en klaar was dat de vaccins uitsluitend de symptomen van Covid-19 onderdrukken. Men kan stellen dat het publiek willens en wetens foutief is voorgelicht omdat gebruik gemaakt is van de term “vaccin” wetende dat het publiek (en artsen) vaccinatie associëren met effectieve bescherming tegen infectie en immuniserende werking. Niemand associeert vaccinatie met een werkingsduur van een maand of drie.

Genoemde aspecten van de vaccinproeven die in medische tijdschriften zijn besproken zijn grotendeels onbekend gebleven bij het grote publiek. Tel daarbij op dat wereldwijde agressieve vaccinatie campagnes zijn gevoerd waarbij het stellen van kritische vragen over de werking van de vaccins en eventuele risico’s werd afgedaan als “fake news”, “beleidsondermijnend” en “niet wetenschappelijk”. Er was de facto sprake van het massaal pushen van vaccinaties door overheden en media.

Er zijn inmiddels heel wat mensen (en bestuurders) die doen alsof het normaal is dat de vaccins in feite gericht zijn op symptoombestijding. Dat is het echter volstrekt niet. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit internationaal onderzoek waaruit blijkt dat de burgers het beeld hadden dat de corona vaccins werkelijke vaccins waren zoals normale mensen dat zien: een middel tot immunisering en bescherming. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek heeft betrekking op Nieuw Zeeland. Een land overigens dat op wel haast fascistoïde wijze is opgetreden in het bestrijden van het corona virus. Inclusief vaccinatieplicht voor diverse sectoren van de samenleving (gezondheid, onderwijs, politie en hulpverleners) en een vaccinpaspoortsysteem dat niet-gevaccineerden op de meeste plaatsen de toegang ontzegde. De vaccinatieplicht werd strikt toegepast: zelfs mensen met bijwerkingen na de eerste injectie (Bell’s Palsy en pericarditis) moesten hoe-dan-ook de tweede injectie krijgen. 

In het onderzoek in Nieuw-Zeeland werd onder de burgers geënquêteerd of het Pfizer-vaccin was getest tegen: (a) het voorkomen van infectie en overdracht van SARS-CoV-2, of (b) het verminderen van het risico op het krijgen van symptomen van Covid-19, of (c) het verminderen van het risico om ernstig ziek te worden of te sterven, of (d) al het bovenstaande. Het juiste antwoord is (b). De trials waren uitsluitend bedoeld om te testen of de vaccins de Covid-19-symptomen verminderen.

Slechts vier procent (!) van de respondenten gaf het juiste antwoord. Met andere woorden, 96 procent van de volwassen Nieuw-Zeelanders dacht dat de Covid-19-vaccins werden getest aan de hand van voor vaccins gebruikelijke criteria dan in werkelijkheid het geval is.

Vaccinfanatisme inclusief het ontkennen van de fantastische rol van natuurlijke immuniteit bij het bestrijden van een pandemie (bron) voedt vaccinatie scepsis. Mensen hebben inmiddels begrepen dat volksgezondheidsautoriteiten hebben gelogen over natuurlijke immuniteit. Zij hebben gaandeweg begrepen dat overheden ze onbetrouwbaar (onvolledig, onjuist en niet tijdig) hebben voorgelicht (ondanks dat zoals hierboven aangetoond bekend was wat de werking wel en niet zou zijn) over de werking van de vaccins. 

Naarmate het publiek getuige is van een falen van de massale vaccinaties om SARS-CoV-2-infecties te voorkomen en een falen om de algehele mortaliteit te verminderen, zal de scepsis over (deze en andere) vaccins toenemen. Uit de CBS cijfers blijkt bijvoorbeeld dat het aantal coronadoden in 2021 vergelijkbaar is met het aantal corona doden in 2020. Ondanks de massale vaccinaties in 2021 en de veel mildere Delta variant in 2021 ten opzichte van de dominante varianten in 2020. En ondanks het feit dat de behandeling van covid patiënten in 2021 aanzienlijk beter was dan in de loop van 2020. Elke 3-4 maanden worden burgers vervolgens opgeroepen te boosteren. Bijwerkingen van vaccinaties worden stelselmatig gebagatelliseerd ondanks dat deze, deels zeer ernstige bijwerkingen al vóór toelating door de autoriteiten bekend waren (bron).

Geen wonder dat de vaccins scepsis is toegenomen. Zulks blijkt zowel in het buitenland (bron) als in Nederland:

Bron: NU.NL