Beste corona aanpak: SCRPD op basis van MLIS

Beste corona aanpak: SCRPD op basis van MLIS

Het Genootschap heeft reeds meermaals aangegeven op welke wijze de corona pandemie dient te worden bestreden. U vindt dat onder andere hier, hier en hier.

De “Zwitserse Methode” sluit daarbij naadloos aan. Deze baseert op MLIS: Multiple Layers Improve Success. Een combinatie van maatregelen biedt de beste oplossing. Kijkend naar de wetenschappelijke stand van de epidemiologie leidt dit tot het SCRPD systeem: Swiss Cheese Respiratory Pandemic Defense.

Zo eenvoudig is het. En het is niet anders.

Terecht is in deze aanpak vaccinatie slechts het sluitstuk. Voor kwetsbare personen, met name ouderen met onderliggend lijden kan vaccinatie op vrijwillige basis het sluitstuk zijn. In de Zwitserse denkwijze: kwetsbare personen hebben grotere kaasgaten (Emmentaler) dan gezonde jongere personen (Goudse kaas).

De Zwitsers zijn naast grote exporteurs van uurwerken, de wereldberoemde Swiss Army Knifes en gips (met name tijdens het skiseizoen) ook uitvinder van het baanbrekende SCRPD concept. De enige methode een endemische ziekte middels natuurlijke immuniteit op beheerste wijze onder controle te krijgen.

Zie ook: “Jaap laat zich niet gek maken door de vaccinatie gekkies… Ben als Jaap.

Corona Humor

Corona Humor

Het zijn ellendige tijden vol onbegrijpelijk en hap-snap overheidsbeleid, bangmakerij, onvoldoende sturen op cijfers en negeren van wetenschappelijke inzichten. Kortom: af en toe wat geestigheid en luchtigheid houden ons overeind. Uiteraard met een serieuze en analytische ondertoon. Zoals u van het Genootschap gewend bent.

Citaten

Twitter: De corona vaccins blijken seizoengevoelig… in de zomer werken ze als een tierelier…
Twitter: Hoernalist


Graphics

Bron.

Demonstratie in Amsterdam tegen de steeds aanscherpende regels.

Gelukkig geen corona.

Kijk ook eens in onze categorie Satire.

Indien u een leuke bijdrage heeft aan deze verzameling, stuur deze gerust in naar Redactie.

Duitsland: Covid-sterfgevallen onder gezonde Duitse kinderen van 5 tot 18 jaar: NUL

Duitsland: Covid-sterfgevallen onder gezonde Duitse kinderen van 5 tot 18 jaar: NUL

Wie gezonde kinderen tegen corona vaccineert is krankzinnig.


Onderzoekers registreerden op 30 november 2021 een preprint (nog niet peer reviewed) van onderzoek naar corona kindersterfte in Duitsland. De rapportage vindt u hier.  

De belangrijkste resultaten
In totaliteit werden 35,9 kinderen per 10.000 besmettingen in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal kinderen dat met een covid besmetting werd opgenomen op de IC bedroeg 1,7 per 10.000. Het aantal besmette kinderen dat overleed was 0,09 per 10.000.

De cijfers van kinderen zonder onderliggende ernstige ziekte (comorbiditeiten) waren veel lager. Het laagste risico werd gevonden in de leeftijdsgroep van 5-18 jaar zonder comorbiditeit. In deze leeftijdsgroep is de kans op de IC terecht te komen 1,3 per 10.000. In die leeftijdsklasse overleed niemand.

Deze Duitse gegevens roepen opnieuw de vraag op hoe gezondheidsautoriteiten en ouders kunnen rechtvaardigen dat gezonde kinderen of tieners moeten worden aangemoedigd om te worden gevaccineerd. Voor kinderen met onderliggende aandoeningen kan de situatie uiteraard anders zijn. De risico’s van een covid besmetting is uitermate klein c.q. nul (zeker voor gezonde kinderen tussen 5 en 18 jaar) terwijl er steeds meer zicht komt op de (deels zeer ernstige) mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties. De langere termijn gevolgen van vaccinatie zijn nog niet onderzocht.

Ingezonden brieven – 3

Ingezonden brieven – 3

Voor abonnees van Moreel Kompas bieden wij de mogelijkheid bijdragen in te zenden via Redactie. Onderstaand een ingezonden brief van een betrokken lezer. Wij hechten er aan te stellen dat de inhoud en verwoording geheel voor scribent is.


Onderstaande ingezonden brief is een veelgehoorde uiting van verontruste landgenoten. De gestelde vragen zijn de spijker op zijn kop wat betreft gevoelens en onzekerheden waar menigeen mee zit als gevolg van de gebrekkige communicatie vanuit de overheid omtrent de achtergronden van het gevoerde beleid. Elk welingelicht en weldenkend mens kan zich dit soort zaken af vragen. En inderdaad: alleen de onderstaande vraag stellen leidt al snel tot kwalificaties als “wappie” of “complot denker”. Maar complot denken vindt een voedingsbodem in een zwalkend en onbegrepen beleid. Wie onzeker is gaat op zoek naar antwoorden en “DYOR”: Do Your Own Research.


Aan het Eucalyptisch Genootschap

Geachte redactie,

De vraag die bij iedereen zou moeten opkomen is:

Vanwaar die waanzinnige drive om iedereen op de hele wereld gevaccineerd te krijgen?

Waanzinnig omdat:

 • De effectiviteit van de “vaccins” onmiskenbaar snel afneemt
 • Ze niet beschermen tegen verspreiding van het virus
 • Genezen mensen met natuurlijk opgebouwde immuniteit toch een prik wordt opgedrongen
 • Zo ook aan jongere mensen die van Corona nauwelijks last van hebben (met name kinderen) en er zeker niet aan dood gaan
 • De vaccinatiegraad per se 100% lijkt te moeten worden
 • Men blijft toewerken naar verplichte vaccinatie
 • Er een niet aflatende propaganda plaatsvindt daarvoor, en om de angst erin te houden
 • Ondanks nieuwe mutaties de oude “vaccins” met grote snelheid weer worden uitgerold als boosters
 • Er veel en soms zeer gevaarlijke bijwerkingen zijn           
 • Er een niet verklaarde markante (en oplopende) oversterfte optreedt al sinds het eind van de zomer.

Over dat laatste de volgende opmerking.

In onder vermeld boek las ik op pagina 150 en 151 samengevat het volgende:

Al in 2002-2003 bleken bij muizen dit soort mRNA “vaccins” immuunstoornissen te veroorzaken. Het is sowieso riskant tegen één luchtwegvirus te vaccineren, omdat daarmee de bevattelijkheid voor andere kan toenemen (“virusinterferentie”). Dat zou nu wel eens het geval kunnen zijn. Andere virussen gaan ook rond en krijgen misschien betrekkelijk vrij spel bij gevaccineerde, kwetsbare, oudere mensen (en daar gebeurt het weer). Wellicht zijn er deskundigen in uw Genootschap die hier op in kunnen gaan.

Maar vervolgens de vraag of er meer achter die enorme vaccinatiedrang zou kunnen zitten?
De vraag stellen is beschuldigd worden een komplotdenker te zijn. Alsof werkelijk alles maar toeval is, alsof er in regeringen en directies nooit geheime plannen worden gemaakt. Alsof regeringen en grote bedrijven altijd alleen maar het beste voor hebben met de bevolking (Hitler, Stalin, Mao, tabaksindustrie, Big Pharma).

Dan toch maar de vraag: is het mogelijk (nu al, of in de nabije toekomst) om via vaccinaties te bewerkstelligen dat mensen aangestuurd of gevolgd kunnen worden? In het al genoemde boek worden daarover opmerkelijke dingen gezegd, die ik aanvankelijk niet kon (en ook niet wilde) geloven.

Implanteerbare chips voor honden en katten zijn niet nieuw, maar in patent 060606 van Microsoft lijken chips ook een interactie te kunnen hebben met levend materiaal. Die interactie is verbluffend voor mij. Zou het dan verder ook mogelijk zijn dat nano deeltjes (ingebracht via een prik) een soort “chip” in een lichaam te laten bouwen? Vaccinaties herhalen kan dan nodig zijn. Wat dat allemaal voor positieve, maar vooral ook negatieve zaken kan opleveren laat ik aan de verbeelding van de lezer over.

Mijn vraag is: Zou het kunnen dat dit soort “implantatie via vaccinatie” technieken de huidige QR code en straks het vaccinatiepaspoort (die nu al verregaande digitale controle van de bevolking mogelijk maken) op de telefoon gaan vervangen? Zo ja, wordt het dan niet hoog tijd de mensen ervan bewust te maken, hoe moeilijk dat ook is, en hoezeer ze het ook niet willen horen. Zo nee, dan zou dat op zich een hele geruststelling zijn, al zijn alle vraagtekens daarmee niet weggenomen.

Natuurlijk is alles wat ik hier aan de orde stel te veel omvattend om maar even snel te beantwoorden.

Maar het zou mooi zijn te weten dat er in bredere kring over wordt nagedacht en gesproken, juist ook door natuurkundigen en biochemici.

Helaas weet ik er te weinig van, en verder kom ik nog steeds veel bange mensen tegen die er niets over willen horen. Van gedachten wisselen is er niet bij op die manier.

Tot slot het boek: “Pandemie van de angst”
van Kees van der Pijl (Emeritus hoogleraar Politicologie)
ISBN 9789492161994 bij Uitgeverij de Blauwe Tijger.

Met grote waardering voor uw werk en vriendelijke groet,

Naam en communicatiegegevens zijn bij de Redactie bekend.


EG: Het Genootschap is van het vrije denken, het vrije woord, pluriforme opvattingen die elkaars slijpsteen zijn teneinde het denken en de maatschappij vooruit te helpen. Innig verbond van overheid, wetenschap en journalistiek leidt tot overheidgedomineerd denken. Het is de plicht van de overheid en overheidsinstituties om volstrekt transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop doorlopend toe te zien. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste.

Corona: liever wonen in Amsterdam met een lage vaccinatiegraad of semi-landelijk in Amstelveen met een hoge vaccinatiegraad?

Corona: liever wonen in Amsterdam met een lage vaccinatiegraad of semi-landelijk in Amstelveen met een hoge vaccinatiegraad?

Het Genootschap wordt zoals u inmiddels weet, bestookt met vragen uit haar community (zegge: “kuh·myoo·nuh·tee”). Recent ontvingen wij een opmerkelijke vraagstelling: “Kun je vanuit corona optiek beter in het drukke Amsterdam of in het semi-landelijke Amstelveen wonen?”. Volgens Jaap is in Amsterdam minder ruimte voor “1,5 meter” en is in algemene zin sprake van een “non conformistisch” gemeentebestuur, dus de conclusie ligt voor de hand.

Onze Pr(a)eses heeft echter conform vigerend Genootschapsbeleid een werkgroep ingesteld: “Junks of koeien: de invloed van corona” (WGJoK). Recent is door deze werkgroep in nauwe coöperatie met de onvolprezen Anton Theunissen van VIRUSVARIA.NL op basis van cijfers van het CBS en het RIVM (desgewenst opvraagbaar bij dit Genootschap) een analyse uitgevoerd teneinde deze precaire vraag te beantwoorden. De werkgroep heeft de ziekenhuisopnames per gemeente en het aantal corona overledenen per gemeente geanalyseerd. Beide in relatie tot de vaccinatiegraad. De overheid, althans Hugo, stuurt op vaccinatiegraad. Vaccinatiegraad is dus belangrijk

Methodologische verantwoording
WGJoK heeft de volgende data gebruikt zoals beschikbaar per 3 december 2021:

 • per gemeente: ziekenhuisopnames augustus-november 2021 (RIVM)
 • per gemeente: inwoner aantal per 1 januari 2021 (CBS)
 • per gemeente: vaccinatiegraad per 1 december 2021 (RIVM)
 • per gemeente: overleden augustus-november 2021 (CBS) 
 • per gemeente: percentage inwoners 65+ (CBS)
 • per gemeente: overleden aan covid augustus-november 2021 (RIVM).

In navolgende diagrammen is gebruik gemaakt van de volgende grootheden:

 • ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente (*)
 • overleden aan covid per gemeente (*)

(*) deze gegevens zijn gecorrigeerd voor de leeftijdssamenstelling per gemeente daar het evident is dat ziekenhuisopname c.q. overlijden aan covid, sterk beïnvloed worden door de leeftijdssamenstelling van de betreffende gemeente. In vergrijsde gemeentes (volgens Jort Kelder: “met veel dor hout”) is zowel de kans op opname in het ziekenhuis als gevolg van covid besmetting, als overlijden als gevolg van covid besmetting hoger. U kent de statistieken met betrekking tot covid en ouderen (met onderliggende medische complicaties). Momenteel worden met name ouderen met covid het ziekenhuis in gereden en gecremeerd of begraven. Over het schandalig falende overheidsbeleid ter zake hebben wij elders veelvuldig gerapporteerd. Hoe het wel moet, staat: hier.

WGJoK komt tot de volgende causaliteiten en analyses:

Vaccinatiegraad versus ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners

Horizontaal: Vaccinatiegraad
Verticaal: Ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners

Analyse

 • geselecteerd zijn de gemeentes met meer dan 85.000 inwoners
 • de omvang van een gemeente wordt aangeduid door de omvang van het bolletje
 • de grootste gemeentes Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht zijn rood gemarkeerd
 • met de vaccinatiegraad daalt in algemene zin (trendlijn) het aantal ziekenhuisopnames aanzienlijk: los van de bijwerkingen en los van het feit dat corona vaccins niet tot immuniteit leiden, hebben zij wel degelijk (tijdelijk) effect
 • opvallend is dat de vaccinatiegraad van de 3 grootste gemeentes erg laag is
 • zo ook in Amsterdam, maar daar is het aantal ziekenhuisopnames relatief laag, althans onder het gemiddelde
 • Amstelveen heeft een aanzienlijk hogere vaccinatiegraad maar heeft de facto een vergelijkbare ziekenhuisopname per 100.000 inwoners als Amsterdam. Een hogere vaccinatiegraad heeft in de vergelijking tussen Amsterdam en Amstelveen kennelijk geen invloed op de kans op ziekenhuisopname. Wat dat betreft kunt u net zo goed tussen de junks verkeren en voegen koeien en een semi landelijke omgeving, niks toe.

Vaccinatiegraad versus covid sterfte per 100.000 inwoners

Horizontaal: Vaccinatiegraad
Verticaal: Corona doden per 100.000 inwoners

Analyse

 • geselecteerd zijn weer de gemeentes met meer dan 85.000 inwoners
 • de omvang van een gemeente wordt weer aangeduid door de omvang van het bolletje
 • de grootste gemeenten Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht zijn wederom rood gemarkeerd
 • met de vaccinatiegraad daalt de gemiddelde sterfte aan corona niet noemenswaardig:
  meer vaccineren tussen pakweg 70% en 95% heeft nauwelijks effect op de coronasterfte
 • ook hier geldt weer de lage vaccinatiegraad van Rotterdam, ’s-Gravenhage en Amsterdam
 • desondanks is de sterfte aan corona in die steden niet hoger dan gemiddeld en nauwelijks hoger dan bijvoorbeeld Utrecht.
 • wat Amstelveen betreft: doe maar Amsterdam…. een lagere vaccinatiegraad, minder risico op (deels zeer ernstige) bijwerkingen en een veel lagere covid sterfte… Het is vanuit corona optiek gezonder tussen de junks te leven dan tussen de koeien… 
 • ook los van de OZB tarieven kunt u Alphen aan den Rijn het best mijden
 • uit dit diagram blijkt overigens nog iets anders: niet alleen is de invloed van een hogere vaccinatiegraad te verwaarlozen (zie de rode trendlijn) , er is ook sprake van een grote spreiding van de corona sterfte per vaccinatiegraad. De effectiviteit van de vaccinaties is discutabel, of beter: wat is eigenlijk het voorspellend vermogen van meer vaccineren? Dat is te verwaarlozen. Afhankelijk van de gemeente kan het alle kanten op vliegen. In elk geval geen enkele basis voor te voeren beleid en al helemaal niet voor een autistische “bias” op “vaccineren-vaccineren-vaccineren”. Een dergelijk beleid getuigt van domheid, gebrek aan cijfermatig inzicht en een wetenschappelijk fundament vergelijkbaar met drijfzand. Wij rekenen het de onderwijzer niet aan, maar waar is dit ministerie mee bezig?

Bent u geïnteresseerd in andere onderzoeken die tot soortgelijke bevindingen omtrent de gebrekkige werking van de vaccins komen? Klik dan op de volgende links: link, link.

Cijfers liegen niet.