Selecteer een pagina

Het British Medical Journal (BMJ, een van ’s werelds oudste medische tijdschriften, opgericht in 1840) heeft om redenen van publiek belang, de volledige en onmiddellijke vrijgave geëist van alle gegevens op basis waarvan autoriteiten hebben besloten de COVID-19-vaccins toe te laten.

Peter Doshi riep namens BMJ, een wekelijks peer-reviewed medisch vakblad van de British Medical Association, in een redactioneel artikel op tot het vrijgeven van deze gegevens (bron).  

Ondanks de wereldwijde toepassing van de COVID-19-vaccins blijven de geanonimiseerde individuele gegevens van de personen betrokken in de onderzoeken als basis voor toelating, ontoegankelijk voor artsen, onderzoekers en het publiek. Wij berichtten eerder over de situatie ter zake in de Verenigde Staten waar er een rechter aan te pas moest komen om te zorgen voor voortvarende openbaarmaking door de FDA (bron).

BMJ stelt: “Dit is al moreel verwerpelijk in normale situaties, maar helemaal in een situatie met een zeer grote potentiële impact op de volksgezondheid.

BMJ beschuldigt farmaceutische bedrijven er van “wel enorme winsten te willen maken maar niet mee te willen werken aan onafhankelijk onderzoek naar hun wetenschappelijke claims“.

Pfizer heeft aangegeven dat het pas in mei 2025 zal beginnen met het in overweging nemen van verzoeken om dergelijke gegevens, 24 maanden na de voltooiingsdatum van de primaire studie van 15 mei 2023 (bron), vrij te geven. Schandalig niet alleen maar vanuit het publieke belang, maar ook wetende dat de farmaceutische industrie miljarden subsidie heeft ontvangen voor de ontwikkeling van de vaccins en de overheden de vaccins in ongekende hoeveelheden wereldwijd heeft opgekocht. De belastingbetaler heeft substantieel meebetaald aan de ontwikkeling en de overheden hebben ze vervolgens afgenomen inclusief winstmarge voor betreffende ondernemingen en hun aandeelhouders. Vervolgens bleken de vaccins niet te doen wat beloofd was (de werking bleek binnen enkele maanden tot vrijwel nihil te zijn verdampt) waardoor vervolginjecties benodigd waren die de overheden weer gretig inclusief winstmarges hebben afgenomen. Ondanks tussentijdse prijsverhogingen door de fabrikanten. Ook die hele constructie dient openbaar te worden gemaakt zodat daar onderzoek naar kan plaatsvinden en verantwoording door betrokkenen kan worden afgelegd.

BMJ merkt verder op dat AstraZeneca heeft aangegeven in principe klaar te zijn voor het in behandeling nemen van informatieverzoeken omtrent haar fase III-onderzoeken, maar dat de benodigde tijd voor het opleveren daarvan “per verzoek kan variëren en tot een jaar kan duren na volledige indiening van zo’n verzoek”.

Gezien het majeure openbare belang, denk maar aan de ongekende aantallen geregistreerde bijwerkingen van de vaccins, is deze situatie volstrekt onacceptabel en onethisch. De betreffende gegevens dienen per direct op volledig transparante wijze beschikbaar te worden gesteld voor onafhankelijk onderzoek.

In december werd het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aangeklaagd door het Informed Consent Action Network (ICAN) vanwege het ten onrechte achter houden van COVID-19-vaccin veiligheidsgegevens voor het Amerikaanse publiek.

ICAN vraagt de CDC om geanonimiseerde gegevens te verstrekken op grond waarvan de claims van de CDC en de Amerikaanse overheid (bron) dat de vaccins “veilig en effectief” zijn, onafhankelijk wetenschappelijk kan worden geverifieerd. En terecht.

Wordt vervolgd…

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: