Selecteer een pagina

Het Genootschap publiceert al maanden over de internationaal optredende onverklaarde oversterfte vanaf week 22 van 2021. Deze oversterfte betreft de overlijdens NA aftrek van het aantal corona doden.
U kent inmiddels de grafieken van ons Corona Dashboard 2.0.

Tot en met week 45 ziet die oversterfte er als volgt uit (bron: CBS en RIVM):

Dat de oversterfte trendmatig stijgt blijkt uit de volgende grafiek:

Wij hebben in het verleden reeds kwalitatief geanalyseerd wat de redenen van deze oversterfte kunnen zijn en zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat de corona vaccinatie campagne de belangrijkste oorzaak zou moeten zijn. Deze analyse leest u hier.

Bij gebrek aan gedetailleerde gegevens met betrekking tot de doodsoorzaak bij de betreffende sterftecijfers (het CBS publiceert deze gedetailleerde gegevens sinds juli 2021 niet meer periodiek), was nadere inhoudelijke analyse niet mogelijk. In geval de oversterfte een relatie zou hebben met de vaccinaties is het namelijk te verwachten dat met name bloed-, hart- en auto-immuun ziektes als doodsoorzaak versterkt zouden optreden.
Zie ook: “Bijwerkingen vaccins al bekend vóór voorlopige toelating vaccins“. Dergelijke ziektes treden ook op als geregistreerde bijverschijnselen (Lares, VAERS, etc.) en staan vermeld op de bijsluiters van de vaccins. Een voorbeeld is myocarditis.

Het Genootschap is via haar netwerk doende met statistici naar de cijfers te kijken. Deze analyses zijn momenteel nog niet geschikt voor publicatie. Onderliggende gegevens betreft ondermeer de volgende data:

Uiteraard is correlatie nog geen causaliteit maar de grafiek is een eerste indicatie. Vandaar het initiatief tot het betrekken van professionele statistische expertise. Opvallend in bovenstaande grafiek is de steeds sneller stijgende oversterfte (de grafiek wordt steeds steiler).

Uiteraard wordt breed nagedacht over deze problematiek. Waarbij het opvallend is dat internationale overheden en instituties (CBS en RIVM) tot op heden geen verklaringen verstrekken omtrent de geschetste ontwikkelingen. Het is akelig stil in een dossier dat zo velen bezig houdt.

Maar er is beweging in deze zaak. Vandaag is een onderzoek gepubliceerd.
De Duitse politica en fysicus Dr. Ute Bergner heeft twee statistici (Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler) opdracht gegeven om de oversterfte in de deelstaat Thüringen te onderzoeken op de relatie met de corona vaccins.

Conclusie (nogmaals: correlatie is nog geen causaliteit):
Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.
Hoe hoger de vaccinatiegraad, des te hoger de oversterfte.”


De rapportage kunt u desgewenst hier downloaden.

De aankondiging van de resultaten in de Thüringer Landtag:


Voor zover wij weten is deze Duitse publicatie de eerste waarin de statistische correlatie tussen de corona vaccinaties en de oversterfte wordt aangetoond. Er zullen er naar onze inschatting mogelijk nog velen volgen. Wij verwijzen naar het einde van dit artikel voor later verschenen onderzoeken.

Het Genootschap hecht er aan te stellen dat wij dit uitermate betreuren. Uiteraard is het goed als duidelijkheid ontstaat over zaken die zich voordoen. Wij zijn zeer voorstander van transparante communicatie vanuit de overheid zodat de burger zijn afwegingen, pro- en contra, over zaken zelf kan maken. Het stemt echter uiteraard zeer droevig dat inmiddels de correlatie tussen vaccinatiegraad en sterftecijfers is aangetoond. Zeker ook door de ongekende massaliteit van vaccinaties over de gehele wereld. Wij zijn geen “anti-vaxxers”. Wij zijn van mening dat een ieder, al dan niet samen met zijn/haar arts, op basis van volledig transparante informatie en passend bij de persoonlijke gezondheidssituatie, zelf zijn of haar afwegingen moet kunnen maken. Overigens blijft staan dat de gepresenteerde oversterfte ten opzichte van het aantal volledig gevaccineerde personen in Nederland uiteraard getalsmatig bescheiden is.

Bericht van 24 november 2021 van Diederik Gommers, die aangeeft wat er actueel aan de hand is met de spoedeisende zorg: hersenbloedingen en hartinfarcten, aandoeningen die wat ons betreft sterk verband kunnen houden met bekende bijwerkingen van de corona vaccins:

Op 2 december 2021 ontvingen wij van een van onze attente lezers het bericht dat onderzoekers inmiddels onderstaande nuancerende opmerkingen met betrekking tot hun onderzoek hebben (bron) of (bron):

»Am 16. November haben wir für die Abgeordnete des Thüringer Landtags, Frau Dr. Ute Bergner, eine kurze Notiz verfasst. Der Anlass war eine Aktuelle Stunde des Landtags zur Corona-Maßnahmenpolitik. Der Bericht war ausschließlich für diesen Zweck bestimmt. Wir haben der Weitergabe an das Thüringer Gesundheitsministerium zugestimmt und, nach deren Anfrage, auch an die CDU- Fraktion. Die berichtete und überraschende Korrelation sollte Anlass für weitere Diskussionen und Analysen sein. Wir bedauern, dass diese Notiz eine solche Verbreitung gefunden hat. Die Verbreitung und Weitergabe der Notiz im Internet und den sozialen Medien haben wir nicht autorisiert oder sie gar veranlasst.

Zur Klarstellung: Es handelt sich bei der Notiz weder um eine wissenschaftliche Publikation noch um eine fundierte wissenschaftliche Studie, die unseren eigenen Qualitätsstandards genügt. Unsere Notiz beweist keineswegs, dass eine erhöhte Impfquote zu einer erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit führt. Wir möchten auch nicht, dass sie dahingehend fehlinterpretiert wird. Es gibt zahlreiche Gründe, welche die gefundene positive Korrelation erklären könnten, ohne einen negativen Effekt der Impfquote auf die Übersterblichkeit zu implizieren. Um die aktuelle Übersterblichkeit zu erklären, sind umfassendere wissenschaftliche Analysen geboten. Unter Hinzunahme der jetzt verfügbaren KW 41 ist übrigens die von uns letzte Woche berichtete positive Korrelation nahezu gleich null.

Wir bitten, dass diese Stellungnahme überall dort zur Kenntnis gebracht wird, wo aus unserer Notiz zitiert wird, oder diese gar in Gänze übernommen wurde.

24. Nov. 2021
Rolf Steyer und Gregor Kappler«

Vertaling van de belangrijkste passage uit bovenstaande verklaring:
“Ter verduidelijking: De nota is geen wetenschappelijke publicatie en ook geen goed onderbouwde wetenschappelijke studie die voldoet aan onze eigen kwaliteitsnormen. Onze notitie bewijst geenszins dat een verhoogde vaccinatiegraad leidt tot een verhoogde kans op overlijden. We willen ook niet dat het als zodanig verkeerd wordt geïnterpreteerd. Er zijn tal van redenen die de gevonden positieve correlatie kunnen verklaren zonder een negatief effect van de vaccinatiegraad op de oversterfte te impliceren. Meer uitgebreide wetenschappelijke analyses zijn nodig om de huidige oversterfte te verklaren. Overigens, bij het toevoegen van de nu beschikbare week 41, is de positieve correlatie die we vorige week rapporteerden bijna nul.

Wij vragen dat deze verklaring bekend wordt gemaakt waar deze ook uit onze nota wordt geciteerd of dat deze zelfs in zijn geheel is overgenomen.”

Op 23 november 2021 publiceerde de Financial Times een artikel: “UK enters wave of excess deaths not fully explained by Covid” (bron) of (bron).

Op 3 december 2021 heeft de Queen Mary Universiteit in London een preprint van een onderzoek gepubliceerd waarin wordt gesteld dat er een relatie kan zijn tussen het aantal personen in het Verenigd Koninkrijk dat is overleden (exclusief corona doden) zonder vaccinatie en de vaccinatie campagnes. In de rapportage wordt gesteld dat de overlijdens van niet-gevaccineerden (exclusief corona doden) zoals geregistreerd bij ONS (het Engelse CBS) niet correct zijn omdat een deel daarvan niet juist is gecategoriseerd. Overlijdens binnen twee weken na vaccinatie worden namelijk geregistreerd als “niet gevaccineerd”. De geconstateerde plotselinge stijging in de sterfte zou daardoor kunnen worden gecorreleerd aan de vaccinaties. Het volledige onderzoek vindt u hier.

Op 4 december 2021 heeft het Genootschap een analyse gepubliceerd waarin de correlatie tussen de sterfte aan corona en de vaccinatiegraad voor gemeenten met meer dan 85.000 inwoners in Nederland is onderzocht. Hieruit blijkt dat een dergelijke correlatie niet kon worden vastgesteld op basis van de voorhanden data.

OPROEP:
Waar blijven de verklaringen van overheid, RIVM en CBS over deze verontrustende oplopende oversterfte? Inclusief gedetailleerde publicatie van de onderliggende doodsoorzaken (conform ICD protocol) tijdens deze periode van oversterfte?

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: