Selecteer een pagina

Ere wie ere toekomt. Kees de Kort heeft er jarenlang voor gewaarschuwd. De centrale banken en linkse monetaire economen van de Oostenrijkse school zijn er volledig in getrapt. Oeverloos geld drukken zonder dat daar productiviteit tegen over staat leidt tot inflatie. Zeer hoge inflatie. Onbeheersbare inflatie. Dat is wat we nu zien gebeuren. Lees ook onze bijdrage van Prof.Dr.Dr. Hans-Werner Sinn die volledig in lijn is met navolgende analyse. De centrale banken zijn een fuik gezwommen en hebben hun instrumentarium volledig ingezet teneinde via jarenlange renteverlagingen economische groei te stimuleren. De gedachte was door het stimuleren van investeringen middels lage rente, de economische ontwikkeling te bevorderen. De resultaten:

De beoogde positieve effecten kwamen niet

  • de economische groei kwam niet want de investeringen kwamen niet (ondernemers vertrouwen een rente van vrijwel nul (en zelfs negatief) niet en wantrouwen dempt investeringen in de toekomst). Rente is de prijs van geld en een vergoeding voor risico. Kennelijk wordt het risico geacht negatief te zijn. Ondernemers begrijpen dit niet en voelen terecht aan “hier klopt iets niet”.
  • de inflatiedoelstellingen van de centrale banken “iets onder 2% per jaar” zijn nimmer gerealiseerd ondanks de in historisch perspectief ongekend lage rente. Het blijven verlagen van de rente teneinde de inflatie te verhogen heeft niet gewerkt.

De negatieve bijvangst van dit beleid kwam echter wel

  • scherpe tweedeling in de samenleving tussen mensen die inkomen verdienen uit arbeid versus mensen die inkomen verdienen uit vermogen: bubbels op aandelen- en vastgoedmarkten. 
  • speculatie wordt bevorderd door enorme liquiditeiten in de markt (“quantitative easing”), extreem lage rente en een wijze van optreden van centrale bankiers waardoor “moral hazzard”, het afstraffen van foute beslissingen door de financiële markten, niet meer bestaat en dat beleggers en investeerders het gevoel hebben toch te worden gered door de centrale banken als het mis gaat. Een en ander nog versterkt door opkoop programma’s van krankzinnige omvang met betrekking tot obligaties waardoor de financiële markten jarenlang zijn gesteund en de facto opgepompt.
  • de centrale banken hebben geen instrumentarium meer: renteverhogingen zijn onmogelijk omdat bijvoorbeeld Zuid Europese landen op slag failliet zijn indien de rente tot een normaal te achten niveau stijgt en er “onrust op de financiële markten kan ontstaan”. Ondertussen betaalt de burger en het bedrijfsleven (de reële economie) de prijs voor dit beleid via extreme inflatie. Sinds 1982 is de inflatie niet zo hoog geweest.
  • vanuit de toezichthoudende functie van de ECB op het financiële stelsel is een woud aan “compliance” regels en verplichtingen opgelegd aan financiële instellingen. Daardoor zijn de compliance kosten van banken enorm gestegen. In combinatie met de historisch lage rentevoet is op basis daarvan vrijwel geen geld meer te verdienen aan bedrijfsfinancieringen aan het Midden- & Kleinbedrijf. Het verkrijgen van bancaire financiering wordt voor kleinere en middelgrote ondernemingen vrijwel onmogelijk. Dit heeft een sterk remmend effect op de ontwikkeling van “de motor van de economie”, het MKB. En daarmee structureel op de welvaart ontwikkeling.

Falend beleid in optima forma. Niet je doelen realiseren, wel ellende veroorzaken.

Door de ECB opgekochte schulden.

Welvaart vernietiging en dreigende Zimbabwaanse toestanden.
De balans van de ECB als percentage van het GDP van de totale Eurozone (70,1%)

Ontwikkeling rentevoet in Nederland


In feite zijn de inflatoire effecten van het gevoerde beleid al jaren lang te zien. Niet zozeer in de consumentenprijzen maar wel in aandelenkoersen, termijnmarkten en vastgoedprijzen. Woningen zijn voor de normale man in Nederland (en in de rest van de Euro zone) onbetaalbaar geworden. Een rechtstreeks gevolg van het gevoerde monetaire beleid.

De ooit met recht als “onafhankelijk” gepositioneerde centrale banken hebben zich door de overheden in een politieke context laten rommelen. De centrale banken hebben laten gebeuren en geaccepteerd dat zij met hun monetaire instrumentarium optreden als financiers voor de politieke hobby’s van overheden. Zoals het klimaatbeleid en de politieke eenheid van de Euro zone. Dat is fundamenteel onjuist. Centrale banken moeten worden geleid door onafhankelijke bankiers zonder slagroom in de ruggengraat.

Het Genootschap voorspelt nog veel verder oplopende inflatie (en niet zo’n beetje ook) door stijgende energieprijzen (bron) (bron) (bron) en stagnatie in de productie- en logistieke ketens. Er is meer geld in omloop dan er producten en diensten zijn. Voor de liefhebbers: zie de formule van Fisher. Daardoor stijgen de prijzen. De prijsstijgingen in het business to business segment zijn uit onze waarneming momenteel, afhankelijk van de sector tussen 10% en 20% op jaarbasis. Die prijsverhogingen zullen uiteindelijk worden doorberekend in de consumentenprijzen. Op de voedsel termijnmarkten (tarwe, maïs, koffie, aardappelen, etc.) zijn prijsstijgingen voor 2022 voorzien van bijvoorbeeld 60% ! Het kan niet anders zijn dan dat de effecten op de consumenten prijzen extreem hoog zullen zijn. Gezien de hoogte van de inflatie zal dit dienen te leiden tot een “loon- prijsspiraal” waardoor de inflatie nog verder op loopt. Veel mensen kunnen nu al de (energie) rekeningen nauwelijks of niet meer betalen. Sociale onrust en disruptie dreigen.

Er is jarenlang oeverloos geld “out of thin air” gecreëerd, ineffectief en schadelijk rentebeleid gevoerd en de prijsvorming en het risicobesef op de financiële markten getorpedeerd door krankzinnige opkoop programma’s van obligaties. Geld drukken omwille van stimulering van de economie, het financieren van onrealistische klimaatdoelen (bron) (bron) en het monetair financieren van compenserende maatregelen voor door overheden gevoerd warrig en volstrekt ineffectief coronabeleid. De inflatie is op eenzame hoogte, de schulden zijn opgelopen tot een niveau dat niet houdbaar is en de centrale banken hebben zich buitenspel gezet doordat hun instrumentarium niet kan worden ingezet. Rente verhoging teneinde de inflatie te beteugelen heeft desastreuze gevolgen gezien de schuldenlast, geldverruiming zou de inflatie verder aanwakkeren. Het verkrappen van de geldhoeveelheid doet alle bubbels in vastgoed en aandelenbeurzen barsten. De centrale banken dragen de verantwoordelijkheid voor de te verwachten gevolgen: een ongekende welvaart vernietiging. Door zich jarenlang niet te conformeren aan de meest “basic” economische wetmatigheden en alleen de financiële sector te bedienen met douceurtjes. Kijkend naar de inflatie en schuldenlast is de Great Depression (jaren 30 van de vorige eeuw) een kinderfeestje ten opzichte van de “correctie” die thans aanstaande is.

Wisselkoers EURO-USD
De markt heeft altijd gelijk. De markt staat voor een collectieve risico / opbrengst perceptie. De markt ziet het ECB beleid en de momentele situatie in de Euro zone niet erg zitten getuige de ontwikkeling van de wisselkoers tussen de USD en de EURO:

Voor Europa kunt u mevrouw Lagarde bellen als uw pensioen of salaris met 10-15% op jaarbasis verdampt. Uw koopkracht verdwijnt en de waarde van uw bezittingen substantieel is gereduceerd. Het aantal faillissementen in het Midden- & Kleinbedrijf zal legendarisch zijn. Door ingrijpen in de markten (corona steunprogramma’s) is het aantal faillissementen recent historisch laag geweest, waarna een correctie, of beter: inhaalslag zal volgen. Er staat een ongekende economische crisis voor de deur. Het eerdere “recept” van de ECB om een crisis af te wenden (geld drukken en rente verlagen) werkt niet langer. Daardoor worden de negatieve effecten alleen maar vergroot. En de crisis dieper.

Christine Lagarde is, via een politieke benoeming onder druk van Frankrijk als voorzitter van de Europese Centrale Bank aangesteld. Ondanks een strafblad wegens veroordeling voor fraude, waarmee een gebrek aan moraliteit is aangetoond, alsmede een gebrek aan kennis van zaken (geen bankierservaring).

Christine Lagarde

Naast haar zit namens Nederland Klaas Knot in de ECB en “zag dat het goed was”. 

Klaas Knot

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: