Selecteer een pagina

Gast column Inge Riezebos

Al langere tijd ben ik op zoek naar het antwoord waarom men er zo op gefocust is (jonge) kinderen te ‘vaccineren’ met mRNA-therapie omdat de algehele consensus binnen de medische wetenschap is dat kinderen niet of nauwelijks ziek worden van Covid-19 en de slogan ‘beschermen van de ander’ ook niet opgaat omdat inmiddels ruimschoots is aangetoond dat de ‘vaccinatie’ transmissie niet stopt. Veel artsen en wetenschappers wijzen, al dan niet aangesloten bij medische platforms waarbij duizenden medici aangesloten zijn, op het feit dat de risico’s van de mRNA-‘vaccinaties’ op ernstige bijwerkingen en (langdurige) gevolgschade aan het immuunsysteem voor kinderen nog veel groter zijn dan voor volwassenen. In een verklaring van de Internationale Alliantie van Artsen en Medische Wetenschappers hebben 15.000 artsen en medische wetenschappers van over de hele wereld in oktober jl. een verklaring ondertekend waarin zij publiekelijk verklaren dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden ingeënt. (bron)

Viroloog en grondlegger van de mRNA-techniek Dr. Robert Malone, die zijn volledige carrière gewijd heeft aan onderzoek en ontwikkeling van vaccins, waarschuwt voor de onomkeerbare gevolgen van het genetische vaccin, dat is gebaseerd op de mRNA-vaccintechnologie die hij zelf heeft ontwikkeld. In een persoonlijke verklaring waarschuwt hij voor blijvende schade aan de kritieke organen van kinderen, waaronder hun hersenen en zenuwstelsel, hun hart en bloedvaten -inclusief bloedstolsels-, hun voortplantingssysteem, en voor het feit dat dit ‘vaccin’ blijvende fundamentele veranderingen in hun immuunsysteem kan veroorzaken. Waarbij hij benadrukt dat, als deze schade eenmaal is opgetreden, deze onherstelbaar is. Hij spreekt zich nadrukkelijk uit over het feit ‘dat deze nieuwe technologie niet voldoende is getest’, dit ‘het meest radicale medische experiment in de menselijke geschiedenis betreft’ en over het feit ‘waarom kinderen niet als besmettingsbron gezien moeten worden’. (bron)  

Dr. Geert Vanden Bossche, die in tegenstelling tot zijn vele opponenten, wél in staat is om de essentiële verbinding te leggen tussen diverse disciplines (zoals virologie, immunologie, vaccinologie, evolutionaire biologie en epidemiologie) noemt het vaccineren van kinderen met mRNA-‘vaccins’ tegen Covid-19 ‘een doodzonde’ en legt in een interview met Flavio Pasquino glashelder uit waarom. (bron)

Onlangs kwam ik op twitter een korte video tegen waarin Robert F. Kennedy jr. (die als advocaat vele grote rechtszaken voerde tegen farmaceuten) uitlegt dat ‘vaccins die officieel voor kinderen worden aanbevolen voortdurende aansprakelijkheidsbescherming genieten’, dus ook zonder EUA authorisatie. Waarschijnlijk is bij iedereen inmiddels wel bekend dat ‘vaccins’ die onder Emergency Use Authorisation (EUA) vallen en waarvoor, voorafgaand aan deze registratie, een ‘noodsituatie’ afgekondigd is, aansprakelijkheidsbescherming (tegen juridische claims) genieten onder de PREP-wet en de CARES-wet. Wanneer er geen sprake meer zou zijn van een noodsituatie, geen EUA-registratie meer geldt en de ‘bescherming’ vervalt, is het voor de fabrikanten (en iedereen die onder de PREP-Act bescherming geniet, zoals overheden en gezondheidsmedewerkers e.d.) van het allergrootste belang om voortdurende aansprakelijkheidsbescherming te krijgen en dus de ‘vaccins’ voor kinderen aanbevolen te krijgen. Hieronder kun je het filmpje op twitter bekijken. Twitter vermeldt er al bij: “The following media includes potentially sensitive content”, terwijl je eigenlijk alleen mijnheer Kennedy ziet en hoort praten en het opvallend is dat er geen vermelding van foutieve informatie bij staat. (bron)

In een zoektocht naar bronnen die dit feit zouden kunnen bevestigen vond ik een artikel van de ‘Congressional Research Service’ (het officiële orgaan dat o.a. congrescommissies en congresleden informeert op het gebied van wetgeving) dat hier uitgebreid op ingaat: bron.   

Het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid (HHS) heeft met veelvuldige ‘verklaringen’ de PREP-act gewijzigd om de aansprakelijkheidsbescherming steeds meer uit te breiden. In al deze verklaringen wordt weer naar andere verwezen, dus het leest lastig en de letterlijke tekst die ik zocht bleek bovendien vermeld te worden onder een ander onderwerp. De general counsil van de HHS heeft op 23 oktober 2020 een derde advies uitgebracht waarin hij zijn standpunt uitspreekt dat, “met betrekking tot de toediening van ‘pediatrische vaccins’ door apothekers die zijn gemachtigd op grond van het Derde Amendement, de PREP-Act alleen prevaleert boven strengere staatslicentiewetten”. Op 4 augustus 2021 is het achtste amendement uitgegeven dat een uitbreiding vormt (op de aansprakelijkheidsbescherming) van het derde en vierde amendement. Hierin staat inderdaad letterlijk: “or FDA authorized or FDA licensed COVID–19 vaccines to persons ages three or older” (dus zonder EUA vermelding). Bron: pagina 2, middelste kolom, eerste alinea). Bovendien staat er in dit achtste amendement het volgende:  “Liability protections for all Covered Countermeasures administered and used in accordance with the public health and medical response of the Authority Having Jurisdiction, as identified in Section VII(b) of this Declaration, begin with a Declaration of Emergency as that term is defined in Section VII (except that, with respect to qualified persons who order or administer a routine childhood vaccination that ACIP recommends to persons ages three through 18 according to ACIP’s standard immunization schedule, liability protections began on August 24, 2020), and last through (a) the final day the Declaration of Emergency is in effect, or (b) October 1, 2024, whichever occurs first.”  Waarbij het gedeelte dat tussen haakjes is geplaatst juist het belangrijkste is omdat hierin de uitzondering van de vereiste van een ‘declaration of emergency’ wordt aangegeven voor personen van drie tot achttien jaar. (bron

Vermeldenswaardig is daarbij dat deze aansprakelijkheidsbescherming ‘zonder geografische limiet’ geldt. In sectie XI van de verklaring staat daarover het volgende:  “Section XI of the Declaration provides that liability immunity is afforded for the administration or use of a Covered Countermeasure without geographic limitation. This could include claims related to administration or use in countries outside the U.S. It is possible that claims may arise in regard to administration or use of the Covered Countermeasures outside the U.S. that may be resolved under U.S. law.” Bron: pagina 4, bovenaan linker kolom. 
Uiteraard worden de goedkeuringen stapsgewijs verleend. Zoals bekend ontvangen kinderen zonder verhoogd medisch risico, in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar in Nederland vanaf 18 januari 2022 een uitnodigingsbrief voor hun ‘vaccinatie’. De trials op kinderen van 6 maanden tot jonger dan 5 jaar zijn inmiddels in volle gang. (bron

De rigide, manipulatieve wijze waarop de goedkeuring van de mRNA-‘vaccins’ voor kinderen tot stand is gekomen kan het belang tevens onderstrepen. Bij het uitbrengen van het advies ten aanzien van de goedkeuring van ‘vaccins’ voor kinderen heeft de panelvoorzitter van de adviescommissie (VRBPAC), Arnold Monto, tot twee keer toe geprobeerd de FDA ertoe te bewegen de formulering van de vraag waarop gestemd moest worden te wijzigen omdat het panel de restrictie aan wilde brengen ‘uitsluitend een positief advies uit te brengen ten aanzien van kinderen met een medische indicatie’. Dit werd echter beide keren afgewezen door Peter Marks van de FDA. Peter Marks bleef volhouden ‘dat het een binaire keuze was’ (ja of nee), dus hadden de leden van de adviescommissie geen andere keus dan ‘voor of tegen’ te stemmen omdat anders de groep waarvoor zij het wel noodzakelijk achtten ook niet in aanmerking zou komen. (bron)   

Nadat ik deze column had geschreven vond ik een artikel waarin de waarschuwingen van mijnheer Kennedy besproken worden. Vanwege de ‘toon’ van het artikel en meerdere vermeldingen erin die het nog gevoeliger maken voor censuur heb ik de link naar dit artikel hieronder in de opmerkingen geplaatst. (bron)   

Credo
Ik kan het me nog steeds (bijna) niet voorstellen (en de lezer waarschijnlijk ook niet) dat er mensen zijn die niet op hun moreel kompas varen, geen geweten hebben, mensen voor wie geld boven kinderlevens gaat. Ik heb daarom lang gewacht met het plaatsen van dit bericht. Maar steeds weer zag ik Ab Osterhaus de Whiskyfles laten aanrukken op het moment dat het eerste kind in Nederland besmet was met de Mexicaanse griep. Vierendertig miljoen doses vaccins brachten toen veel geld in het laatje. Van de mate waarin dat nu financieel overstegen wordt kun je je nauwelijks een voorstelling maken, maar dat is voor mij niet zo belangrijk. Kinderlevens wel. (bron)

Realiseer je dat de ‘vaccinatie’ van jouw kind weleens niet zozeer de bescherming van de gezondheid van je kind zou kunnen betreffen, maar die van al die partijen die blijvende aansprakelijkheidsbescherming zoeken tegen juridische claims!

Inge Riezebos
10 januari 2022

Eventuele reacties svp aan: redactie@eucalyptischgenootschap.nl
Wij zullen die dan doorleiden naar Inge.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: