Selecteer een pagina

De frequentie (50Hz) in het Europese elektriciteitsnet nam op 22 december 2021 alarmerend af. Als gevolg van hoge elektriciteitsvraag en lage elekticiteitslevering. Dit is voor de normale man bijvoorbeeld zichtbaar aan klokken die direct via het lichtnet worden aangestuurd. Die lopen dan achter. Tegen deze achtergrond is het sluiten van elektriciteitscentrales, op basis van kernegergie en/of steenkool/aardolie/gas, erg onverantwoord. In Duitsland worden nog dit jaar kernenergie centrales gesloten.

In de mail werd de volgende boodschap ontvangen:

In het mailbericht staat dat een te lage netwerkfrequentie heeft geleid tot een afwijking van de netwerktijd van maar liefst 60 seconden ten opzichte van de normale tijd. De klok van magnetron of oven kan dus zomaar een minuut achter lopen doordat de netfrequentie is gedaald door onbalans tussen vraag en aanbod op het elekticiteitsnet. Deze vertraging is het gevolg van een lagere frequentie dan de norm ad 50 Hertz in het Europese net, over een langere periode. Meestal wordt, om een dergelijke “vertraging” te compenseren, tijdelijk de frequentie verhoogd tot 50,01 Hertz (Quaternaire regeling). 
Dit werd sinds 6 december geprobeerd, maar zonder succes.

Wat zijn de oorzaken? In Frankrijk werden vier kerncentrales met een capaciteit van ongeveer zes gigawatt van het net gehaald voor inspectie en reparatie. Tegenvallende opwekking van zon- en windenergie en gebrek aan controleerbare reservecapaciteit van energiecentrales op basis van fossiele- danwel kernenergie, tonen aan dat de energievoorziening aan de rand van de afgrond staat. Black outs dreigen.

In een dergelijke situatie kunnen zelfs kleine storingen leiden tot disruptie in de elekticiteitsvoorziening (GridSplit). Er is nauwelijks nog reserve om op te schalen bij additionele elektriciteitsbehoefte.

Een andere indicatie voor de tekorten (een onbalans tussen vraag en aanbod) zijn de permanent stijgende groothandelsprijzen voor elektriciteit. Op 21 december, 17u., werd op de spotmarkt een nieuw hoogtepunt van 620 euro per megawattuur (62 Ct/kWh) bereikt:

Zelfs in de loop van 22 december was een trendomkering in de netfrequentie niet zichtbaar. Tussen 14:40 en 14:55 bewoog het structureel onder de beoogde 50 Hertz.

Het tekort bestaat in heel Europa. In deze situatie, voor het begin van de winter, is het sluiten van verdere elektriciteitscentrales in Duitsland ronduit onverantwoord. Het is vastgelegd in de Nuclear and Coal Phase-Out Act, maar de gevolgen kunnen dramatisch en deels onherstelbaar zijn.

Wij hebben eerder gepubliceerd over de relatie tussen leverzekerheid respectievelijk lage prijzen van energievoorziening en de welvaartsontwikkeling: bron. De stijgende energietarieven zijn geheel veroorzaakt door het overheidsbeleid: bron.

Bron: Tichys Einblick

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: