Selecteer een pagina

Een op de zes rijksambtenaren is weleens onder druk gezet iets te doen wat eigenlijk niet hoort, vaak (in 68 procent van de gevallen) in opdracht van een leidinggevende. Bekijk hier het hele rapport van FNV uit 2018.
Inmiddels hebben wij kennis kunnen maken met de “Rutte Doctrine” van Omtzigt.

Uitkomsten aanpassen
In de meeste gevallen, 34 procent, werd gevraagd informatie achter te houden of uitkomsten van rapporten aan te passen (25 procent). Dat meldt FNV Overheid na een online onderzoek dat 1368 rijksambtenaren hebben ingevuld. Het niet-integer handelen heeft volgens een grote meerderheid (85 procent) gevolgen voor het publieke en maatschappelijke belang. Zo kan er beleid komen op basis van onjuiste informatie of kan geld verkeerd worden besteed. Ruim de helft van de ambtenaren ervaart daardoor klachten als stress, angst of schuldgevoelens.

Justitie en BZK
Integriteitsproblemen komen volgens het onderzoek het meest voor bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (22 procent), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (22 procent) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (20 procent). Bij het ministerie van Financiën, waar volgens de meeste deelnemers aan het onderzoek veel aandacht is voor integer handelen, voelt 9 procent zich weleens onder druk gezet.

Klokkenluiders
FNV Overheid riep minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op maatregelen te nemen. ‘Rijksambtenaren moeten hun werk zo zorgvuldig mogelijk kunnen blijven doen en ze moeten ook in alle veiligheid misstanden kunnen melden. Dit kan alleen als er bijvoorbeeld onafhankelijke vertrouwenspersonen komen en door een verdere versterking van het Huis voor Klokkenluiders’, zei FNV-bestuurder Mick Bleijerveld.

Verontrustend
Ollongrens ministerie noemde de cijfers ‘verontrustend’. Het was ook verrast, omdat eigen periodiek onderzoek van het departement onder alle rijksambtenaren niet aan het licht bracht dat de misstanden zo groot waren. ‘We moeten daar iets mee. We gaan de inhoud van dit rapport dan ook verder beoordelen en kijken wat we hieraan kunnen doen.’ 

Wat doe je daarop als minister: nog een onderzoek laten uitvoeren. Een zogenaamd Flitspanelenonderzoek.

De hele zaak is als Kamerstuk gepubliceerd op 28 mei 2019. De minister besloot met: “Bovenstaande betekent dat er voor het Rijk een inspanningsverplichting ligt om op diverse fronten verbetering te bewerkstelligen. Ik doe dat graag werkende weg en in nauwe samenwerking tussen de verschillende ministeries en met betrokkenheid van de medezeggenschap. Ik zal voorts met de FNV in gesprek blijven over de te verrichten inspanningen en de effectiviteit daarvan.”. Enfin er is toen van alles in gang gezet van klokkenluiders regeling tot vertrouwenspersonen. Zie Tweede Kamer dossier: 28844

Hoe zou het er inmiddels voor staan ?

De aanhoudende reeks integriteitsaffaires staat niet op zichzelf, maar is symptomatisch voor een systeem dat gaandeweg aan de kwaliteit van publieke dienstverlening, de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de overheid ondermijnt. De huidige roep om een andere bestuurscultuur en de vraag om een eerlijke, betrouwbare en integere overheid met meer transparantie en openheid, meer tegenspraak en ruimte voor ambtelijk vakmanschap klinkt nu luider dan ooit.

Tijd voor weer een (onafhankelijk) FNV onderzoekje!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: